Number of found documents: 445
Published from to

Sexual-orientation discrimination and biological attributions: experimental evidence from Russia
Baghumyan, Gayane
2023 - English
Understanding what drives discriminatory behavior is important in order to identify the best strategy to combat it. In this study, I exogenously manipulate participants’ beliefs about the origins of sexual orientation by providing evidence that supports biological causes of homosexuality. I employ money allocation tasks to measure discrimination. This allows me to causally identify the impact of information on discriminatory behavior. I first document the prevalence of discrimination against individuals with same-sex partners in Russia. On average, roughly 54% of participants exhibit discriminatory behavior against profiles with same-sex partners by allocating 16 percentage points less money to them. Further, the results suggest that exposure to evidence on the biological causes of homosexuality negatively affects discriminatory behavior. Participants in the treatment group allocate less money to profiles with same-sex partners, relative to participants in the baseline group. Potential rationales for this behavior could include the following: (i) the provision of information that contradicts existing beliefs might cause cognitive dissonance, triggering irritation and intensifying discriminatory tendencies, (ii) the information might foster beliefs that individuals in same-sex partnerships are fundamentally ’other’ - even at a biological level - thereby widening the perceived social gap between participants and these sexual minority groups and fostering discrimination further. Keywords: discrimination; information; sexual minorities Fulltext is available at external website.
Sexual-orientation discrimination and biological attributions: experimental evidence from Russia

Understanding what drives discriminatory behavior is important in order to identify the best strategy to combat it. In this study, I exogenously manipulate participants’ beliefs about the origins of ...

Baghumyan, Gayane
Národohospodářský ústav, 2023

Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět
Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
2023 - Czech
Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, spoluurčuje kvalitu vzdělávání. Tyto procesy se realizují dlouhodobě průběžnými příchody a odchody do a z profese a dalším vzděláváním. Proto lze dopady učitelských platů na zájem o profesi, kvalitu práce učitelů a vzdělávací výsledky země vysledovat až s dlouhodobým odstupem. The relative amounts of teachers‘ salaries helps to define the attractiveness of entering the teaching profession and can be a component in ensuring sufficient interest in the profession. Selectivity into teaching, both at entry and throughout the career, determines the quality of education. These processes are realised in the long term through continuous entries and exits from teaching, and ongoing training during the career. Therefore, the effects of teacher salaries on interest in entering the profession, the quality of teachers' work, and ultimately a country's educational outcomes can only be tracked over the long term. Keywords: teachers’ salaries; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Platy učitelů v roce 2022 a výhled: cesta z propasti a zase zpět

Výše relativních učitelských platů spoluurčuje atraktivitu učitelské profese a zajišťuje dostatečný zájem o profesi. Výběrovost profese, jak na straně vysokoškolské přípravy, tak během kariéry, ...

Münich, Daniel; Smolka, Vladimír
Národohospodářský ústav, 2023

Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů
Hrendash, Taras; Jurajda, Štěpán; Münich, Daniel; Doleželová, P.; Mrázek, P.
2023 - Czech
Od počátku nového století došlo v ČR k dynamickému růstu VŠ vzdělané pracovní síly. V ČR k tomu nejdříve přispěl vznik a rozvoj soukromých vysokých škol na konci 90. let a posléze výrazné otevírání veřejných vysokých škol po roce 2005. Podíl VŠ vzdělaných ve věkové skupině 30–34 let se tak během tří dekád více než zdvojnásobil. Nemáme už v Česku z ekonomického pohledu příliš mnoho vysokoškolsky vzdělaných? Odpověď na otázku je důležitá pro rozhodování, do jaké míry by měl stát finančně či jinak podporovat další růst počtu VŠ studentů a absolventů a nakolik by měl občany k počátečnímu a celoživotnímu VŠ studiu motivovat. Odpověď je důležitá i do debaty o potřebě posílení dnes velmi nízké úrovně a rozsahu finanční podpory VŠ studentů. V předkládané studii vytváříme popisné statistiky o mzdách a platech zaměstnanců, které jsou užitečným podkladem pro diskusi o této důležité otázce. Srovnáváme vývoj úrovně mezd a platů vysokoškoláků pro kohorty narozené v letech 1960, 1970, 1980 a 1990. Tyto kohorty se výrazně liší co do zastoupení vysokoškolsky vzdělaných. Zároveň pro tyto kohorty sledujeme vývoj mzdového (platového) poměru mezi absolventy vysokých a středních škol (VŠ/SŠ), tj. procentního rozdílu průměrných, resp. mediánových mezd (platů) středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců. Since the beginning of the 21st century, the Czech Republic has experienced dynamic growth in its university-educated workforce. This trend was initially driven by the foundation and growth of private universities in the Czech Republic in the late 1990s, followed from 2005 onwards by a substantial opening-up of public universities. The share of the population aged between 30 and 34 with higher education has more than doubled over the course of three decades. From an economic perspective, do we now have too many university graduates in the Czech Republic? The answer to this question is crucial when it comes to deciding the extent to which the state should – financially or otherwise – support future growth in the numbers of university students and graduates, and how much it should encourage citizens to pursue initial or lifelong university education. The answer is also an important factor in debates about the need to increase the currently low financial support available to university students. The study we present here provides descriptive statistics about employees’ wages and salaries, which serve as a useful basis for any discussion of this important question. We compare trends in university-educated employees’ wages and salaries for cohorts born in 1960, 1970, 1980 and 1990. The shares of university graduates in these cohorts differ substantially. Further, we observe trends in the earnings ratio for these cohorts between university- and secondary-educated employees, i.e., the percentage differences between the mean or median earnings of employees with higher education and those of employees with only secondary education. Keywords: university education; human capital; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Máme příliš mnoho vysokoškoláků? Co lze vyčíst z celoživotních mzdových profilů

Od počátku nového století došlo v ČR k dynamickému růstu VŠ vzdělané pracovní síly. V ČR k tomu nejdříve přispěl vznik a rozvoj soukromých vysokých škol na konci 90. let a posléze výrazné otevírání ...

Hrendash, Taras; Jurajda, Štěpán; Münich, Daniel; Doleželová, P.; Mrázek, P.
Národohospodářský ústav, 2023

Hostility, population sorting, and backwardness: quasi-experimental evidence from the Red Army after WWII
Ochsner, Christian
2023 - English
Does a short episode of conflict or exposure to hostile troops cause regional economic backwardness, and if so, why and how does it persist? I answer these questions by exploiting economic differences across the idiosyncratic and short-lived line of contact between the Red Army and the Western Allies in South Austria at the end of WWII. Spatial regression discontinuity estimates show that hostile presence of the Red Army for 74 days caused an immediate relative population decline of around 12%, amplified to 25% by today. Age-specific migration patterns and subsequent fertility differences explain the multiplying effects. Sector development and measures of local labor productivity in 2011 also lag behind in regions briefly seized by the Red Army, likely driven by skill-specific migration and hampered investment patterns after WWII. The findings provide novel insights into the long-run effects of wars and conflicts, and point to the isolated role of the Red Army’s hostile actions after WWII to understand the European economic East-West divide.\n Keywords: conflict; hostility; population shock Fulltext is available at external website.
Hostility, population sorting, and backwardness: quasi-experimental evidence from the Red Army after WWII

Does a short episode of conflict or exposure to hostile troops cause regional economic backwardness, and if so, why and how does it persist? I answer these questions by exploiting economic differences ...

Ochsner, Christian
Národohospodářský ústav, 2023

Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní
Švejnar, Jan
2023 - Czech
V této eseji se na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývám Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. Zdůrazňuji, že role, kterou v západní reakci sehrály země středovýchodní Evropy, byla rozhodující, stejně jako je a v budoucnu může být jiným způsobem rozhodující role Číny. Západní sankce doposud nebyly příliš účinné, protože Evropa nadále dovážela ruskou ropu a plyn a většina západních firem Rusko neopustila. Na globální úrovni Putinova invaze na Ukrajinu také do značné míry předznamenává, že se žádná země nikdy nevzdá svých jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky velmocí. In this essay, I use a historical perspective on Russia’s and Soviet Union’s imperial ambitions to examine Putin’s invasion of Ukraine and the need for the West to assist Ukraine decisively during and after the War. I emphasize that the part played by the countries of Central-East Europe in western response has been critical, as is and may in the future be, in a different way, the part played by China. Western sanctions have not been very effective as Europe has continued importing Russian oil and gas and most western firms have not left Russia. At the global level, Putin’s invasion of Ukraine also pretty much ensures that no country will ever give up its nuclear weapons in return for security guarantees by the Great Powers. Keywords: Russia; invasion of Ukraine; assistance Fulltext is available at external website.
Ruská imperiální válka a potřeba pomoci Ukrajině během války a po ní

V této eseji se na základě historického pohledu na imperiální ambice Ruska a Sovětského svazu zabývám Putinovou invazí na Ukrajinu a potřebou rozhodné pomoci západu Ukrajině během války a po ní. ...

Švejnar, Jan
Národohospodářský ústav, 2023

Quantitative easing in the euro area: implications for income and wealth inequality
Stojanović, Dušan
2023 - English
This study examines how and to what extent quantitative easing of the ECB affects household income and wealth inequality in the euro area. Previous theoretical models have investigated the dynamics of inequality measures through differential access of households to financial/capital market (the portfolio rebalancing channel), neglecting the labor market differential (the earnings heterogeneity channel). Although the portfolio rebalancing channel may provide insight into wealth inequality and non-labor income inequality, this is not the case with labor (and thus total) income inequality. To be in line with the empirical evidence on labor income inequality, this study also considers segmented labor market on the basis of capital-skill complementarity in production and asymmetric real wage rigidities. When only financial market segmentation is considered, the quantitative results indicate a drop in total income inequality that is diminished over time, while wealth inequality experiences a rise that gradually becomes weaker. The introduction of the segmented labor market significantly mitigates the observed drop in total income inequality, while a rise in wealth inequality is largely amplified. Given the possible broadening of the ECB’s mandate towards distributional issues in the future, the analysis of segmented labor and financial markets can be more beneficial to the ECB as it provides a clearer picture of the inequality effects. Keywords: quantitative easing; capital-skill complementarity; asymmetric real wage rigidity Fulltext is available at external website.
Quantitative easing in the euro area: implications for income and wealth inequality

This study examines how and to what extent quantitative easing of the ECB affects household income and wealth inequality in the euro area. Previous theoretical models have investigated the dynamics of ...

Stojanović, Dušan
Národohospodářský ústav, 2023

Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–2017
Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán; Zapletalová, Lucie
2023 - Czech
Ve studii analyzujeme vztahy mezi zvýšeným výskytem exekucí a volební podporou populistických politických stran a stran extrémní levice a pravice na úrovni obcí. In this study, we analyze the relationships between rising rates of distraint orders and electoral support for populist political parties and extreme left and right wing political parties at the local level. Keywords: distraint orders; electoral behaviour; populist political parties Fulltext is available at external website.
Dopady exekucí a nezaměstnanosti na podporu krajní pravice, levice a populismu v České republice v letech 2001–2017

Ve studii analyzujeme vztahy mezi zvýšeným výskytem exekucí a volební podporou populistických politických stran a stran extrémní levice a pravice na úrovni obcí....

Grossmann, Jakub; Jurajda, Štěpán; Zapletalová, Lucie
Národohospodářský ústav, 2023

Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?
Protivínský, Tomáš
2023 - Czech
Průběh přijímaček na střední školy na jaře 2023 naplno odhalil více i méně známé nedostatky zavedeného systému. V kombinaci se silným populačním ročníkem a velkým nesouladem mezi strukturou nabídky a poptávky uvrhl systém mnoho dětí a jejich rodičů do zbytečně velké nejistoty ohledně dalšího vzdělání. Přestože se naprostá většina uchazečů na nějakou střední školu nakonec dostala, zavedený mechanismus párování uchazečů a škol vede k neefektivitám a nespravedlnostem. Při výběru škol systém žáky a rodiče nutí strategizovat, systém znevýhodňuje děti méně informovaných a méně sofistikovaně uvažujících rodičů a dlouhodobě tak přispívá k vysokým nerovnostem v přístupu ke vzdělání v zemi. Systém zároveň generuje velmi zkreslené informace o struktuře poptávky, což komplikuje řízení systému. Na jaro 2024 je proto plánována zásadní změna přijímacího řízení. Očekává se, že by měla odstranit alespoň některé z hlavních problémů. Elektronická přihláška by měla proces zjednodušit, žáci si budou moci vybírat místo dvou škol školy tři. Prioritní řazení škol by pak mělo umožnit automatický zápis přijatých do škol. Mělo by se také minimalizovat chaotické období druhého kola, kdy se žáci nezapsaní v kole prvním hlásí na uvolněná místa. The spring 2023 secondary school admissions process has fully revealed the shortcomings of the established admissions system. The combination of a baby boom and a large mismatch between the structure of supply and demand, the system has left many children\nand their parents unnecessarily uncertain about secondary education. Although the vast majority of applicants eventually get into a secondary school, the mechanism in place to match applicants with schools is inefficient and inequitable. The system forces students\nand parents to strategize ways to select schools, and disadvantages children of less informed and less sophisticated parents, contributing to high inequalities in access to education over the long term. The system also generates highly skewed information on the structure of demand, which complicates management of admissions. A major change in the admissions procedure is therefore planned for spring 2024. It is expected to eliminate at least some of the main problems. Electronic application should simplify the process, and will allow pupils to apply to three schools instead of two. Prioritization of schools should then allow for automatic enrollment of those admitted. It should also minimize the chaotic second round period when pupils who are not enrolled in the first round apply for vacant places. Keywords: secondary school admissions; Czech Republic Fulltext is available at external website.
Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?

Průběh přijímaček na střední školy na jaře 2023 naplno odhalil více i méně známé nedostatky zavedeného systému. V kombinaci se silným populačním ročníkem a velkým nesouladem mezi strukturou nabídky a ...

Protivínský, Tomáš
Národohospodářský ústav, 2023

Reforma sociálních odvodů OSVČ: vstupní analýza
Prokop, D.; Pertold, Filip
2023 - Czech
Studie analyzuje dopady celkem tří variant. Vládní varianta byla představena 11. 5. spolu s dalšími změnami v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Výzkumníci z PAQ a IDEA dodávají vylepšenou vládní variantu, která optimalizuje zveřejněný návrh, a poté ideální podobu reformy. Ideální varianta PAQ + IDEA počítá se zrušením paušální daně a revizí paušálních výdajů. Nezhoršuje pozici nízkopříjmových OSVČ s reálnými náklady (zejména řemeslníci), zároveň omezuje zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s malými náklady. Vede k narovnání nerovností mezi samotnými OSVČ i mezi zaměstnanci a OSVČ, snižuje motivaci ke švarcsystému. Otevírá prostor pro reformu zdanění zaměstnanců (jejíž podobu jsme navrhli v předchozí studii). Pomáhá konsolidovat rozpočet a brání budoucí sociální krizi, kterou by způsobily nízké důchody pro statisíce živnostníků. The study analyses the impacts of a total of three variants. The government variant was presented on 11 May together with other changes under the so-called consolidation package. Researchers from PAQ and IDEA come up with an improved government variant that optimises the published proposal, and then with the ideal form of reform. The ideal PAQ + IDEA variant envisages the abolition of the flat tax and the revision of the flat expenditure. It does not worsen the position of low-income self-employed with real costs (especially artisans), while limiting the advantage of high-income self-employed with small costs. It leads to a levelling of inequalities between self-employed workers themselves and between employees and self-employed workers, reducing the incentive to false self-employment. It opens up space for reform of employee taxation (the form of which we proposed in a previous study). It helps consolidate the budget and prevents a future social crisis caused by low pensions for hundreds of thousands of self-employed workers. Keywords: self-employed workers; taxation reform; social security Fulltext is available at external website.
Reforma sociálních odvodů OSVČ: vstupní analýza

Studie analyzuje dopady celkem tří variant. Vládní varianta byla představena 11. 5. spolu s dalšími změnami v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Výzkumníci z PAQ a IDEA dodávají vylepšenou vládní ...

Prokop, D.; Pertold, Filip
Národohospodářský ústav, 2023

Disclosure discrimination: an experiment focusing on communication in the hiring process
Badalyan, S.; Korlyakova, Darya; Rehák, Rastislav
2023 - English
We focus on communication among hiring team members and document the existence of discrimination in the disclosure of information about candidates. In particular, we conduct an online experiment with a nationally representative sample of Czech individuals who act as human resource assistants and hiring managers in our online labor market. The main novel feature of our experiment is the monitoring of information flow between human resource assistants and hiring managers. We exogenously manipulate candidates’ names to explore the causal effects of their gender and nationality on information that assistants select for managers. Our findings reveal that assistants disclose more information about family and less information about work for female candidates relative to male candidates. An in-depth analysis of the disclosed information suggests that gender stereotypes play an important role in this disclosure discrimination. Furthermore, assistants disclose less information about foreigners overall. This effect appears to be driven by the less attention assistants are willing to devote to the CVs of foreigners, measured by the extra effort to learn more about the candidates. Keywords: information; disclosure; hiring Fulltext is available at external website.
Disclosure discrimination: an experiment focusing on communication in the hiring process

We focus on communication among hiring team members and document the existence of discrimination in the disclosure of information about candidates. In particular, we conduct an online experiment with ...

Badalyan, S.; Korlyakova, Darya; Rehák, Rastislav
Národohospodářský ústav, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases