Number of found documents: 252
Published from to

Širokopásmový proudový konvektor pro Fourierovský interferometr
Zelinka, Jiří
2007 - Czech
Výzkumná zpráva popisuje širokopásmový konvertor malých proudů na napětí. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti přístroje, postupy a úvahy použité při jeho návrhu. Konvertor zpracovává proudový signál fotocel fotoluminiscenčního fourierovského interferometru. The reserach report describes low current - voltage wide band converter. The report includes details about the construction of the instrument, describes its function, methods and questions concerning its design. The converter processes the current signal of photodetectors used with the Fourier transformed - photoluminescence interferometer. Keywords: convertors; amplifiers; interferometers Available at various institutes of the ASCR
Širokopásmový proudový konvektor pro Fourierovský interferometr

Výzkumná zpráva popisuje širokopásmový konvertor malých proudů na napětí. Obsahuje konstrukční údaje a popis činnosti přístroje, postupy a úvahy použité při jeho návrhu. Konvertor zpracovává ...

Zelinka, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Kónicky zúžená optická vlákna
Martan, Tomáš; Kaňka, Jiří; Podrazký, Ondřej; Kašík, Ivan; Matějec, Vlastimil
2007 - Czech
Pro generaci superkontinua byla navržena zúžená mikrostrukturní optická vlákna z křemenného a z olovnatého skla s vysokým nelineárním koeficientem. Generace superkontinua byla simulována v pásmu 1550 nm. Pro přípravu zúžených optických vláken byly provedeny technologické experimenty na zkonstruovaném univerzálním, počítačem řízeném, zařízení. Pomocí zařízení pro zužování optických vláken byly též vyrobeny špičky na jednovidových optických vláknech sloužící jako sondy pro měření pH. A paper is focused on a design and manufacturing microstructure optical fibers with a high nonlinear coefficient, which was reached by using a nonlinear glass and tapering a microstructure optical fiber section. In designed highly nonlinear fiber taper, supercontinum generation was simulated. Designed tapered microstructure optical fiber was manufactured with using constructed tapering apparatus. The tapering apparatus was also employed for producing fiber tips, as probes for pH measurement. Keywords: fibre sensors; optical fibres Available at various institutes of the ASCR
Kónicky zúžená optická vlákna

Pro generaci superkontinua byla navržena zúžená mikrostrukturní optická vlákna z křemenného a z olovnatého skla s vysokým nelineárním koeficientem. Generace superkontinua byla simulována v pásmu 1550 ...

Martan, Tomáš; Kaňka, Jiří; Podrazký, Ondřej; Kašík, Ivan; Matějec, Vlastimil
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Využití mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou při 160Gb/s
Škoda, Pavel; Honzátko, Pavel; Kumpera, Aleš
2007 - Czech
Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve vlnovém konvertoru založeném na křížové fázové modulaci a následně využili ke konverzi signálu z 1572nm na 1555nm při 160Gb/s. We proposed and demonstrated that long-period fiber grating can serve as converter of phase modulation to amplitude modulation in wavelength converters based on XPM. In our particular implementation, an input pulse train with repetition rate of 160Gb/s at the wavelength of 1572nm were converted to train of 2ps pulses at 1555nm. We shown its benefits compared to differential interferometric schemes used for the same purpose. Keywords: optical wavelewngth conversion; phase modulation; amplitude modulation Available at various institutes of the ASCR
Využití mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou při 160Gb/s

Navrhli jsme a experimentálně ověřili použití optické vláknové mřížky s dlouhou periodou pro konverzi fázové modulace na amplitudovou. Aplikovali jsme ji na místo diferenciálního interferometru ve ...

Škoda, Pavel; Honzátko, Pavel; Kumpera, Aleš
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2007 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚFE AV ČR, v.v.i. v prvním pololetí roku 2007. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Photonics and Electronics within the Project II/2/07 of the Program of Metrology Development in the first half of 2007. Keywords: atomic clocks; frequency standard; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/07 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/07 Programu metrologie 2007 v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Rozbor situace v zavádění FTTx doma a ve světě – jak dál?
Kuchar, Anton; Hrstka, J.
2007 - Czech
V příspěvku jsou presentovány aktuální informace o budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Důraz je kladen na ekonomické a politické aspekty tohoto procesu. Jsou popsány některé úspěšné domácí i zahraniční projekty realizace FTTx. Je učiněn pokus naznačit trendy rozvoje sítí založených na technologii FTTx. In the contribution, up-to-date information on implementation and utilization of optical fibre-based FTTx-type access networks in the Czech Republic and abroad is presented. Emphasis is placed on economical and political aspects of this process. Some successful FTTx projects realized at home and abroad are described. An attempt is made to outline the trends of development of FTTx-based access networks. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Rozbor situace v zavádění FTTx doma a ve světě – jak dál?

V příspěvku jsou presentovány aktuální informace o budování a využívání optických přístupových sítí doma i v zahraničí. Důraz je kladen na ekonomické a politické aspekty tohoto procesu. Jsou popsány ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Řídicí systém pece Heat Flux
Kostka, František; Zavadil, Jiří; Zelinka, Jiří; Starý, Robert; Houška, Zdeněk; Krechler, Jindřich
2007 - Czech
Řídicí systém pece Heat Flux slouží pro řízení teploty dvou-kelímkové pece a měření teplotních diferencí mezi vzorky v kelímcích. The control system for the furnace Heat Flux is used for the temperature control of two volumes furnace and for the measuring of temperature difference between this two volumes Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídicí systém pece Heat Flux

Řídicí systém pece Heat Flux slouží pro řízení teploty dvou-kelímkové pece a měření teplotních diferencí mezi vzorky v kelímcích....

Kostka, František; Zavadil, Jiří; Zelinka, Jiří; Starý, Robert; Houška, Zdeněk; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Řídící systém laserového topografu
Kostka, František; Žďánský, Karel; Starý, Robert; Šmíd, A.; Krechler, Jindřich
2007 - Czech
Úlohou řídícího systému laserového topografu je řízení pohybu měřeného vzorku v rovině kolmé na směr dopadu laserového paprsku a sběr dat z lock-in zesilovače detekujícího intensitu světla sekundární luminiscence testovaného vzorku. The goal of the laser-topograph control systems is the measured sample positions control in the perpendicular plane to the direction of the laser beam and data sampling from lock-in-amplifier. The lock-in-amplifier is detecting the secondary luminescence light from the measured sample. Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém laserového topografu

Úlohou řídícího systému laserového topografu je řízení pohybu měřeného vzorku v rovině kolmé na směr dopadu laserového paprsku a sběr dat z lock-in zesilovače detekujícího intensitu světla ...

Kostka, František; Žďánský, Karel; Starý, Robert; Šmíd, A.; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2007

Případová studie FTTX
Kuchar, Anton; Švrček, M.; Wacnik, E.
2006 - Czech
V rámci evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) byla provedena technicko-ekonomická analýza projektu širokopásmové přístupové sítě založené na technologii FTTx. S cílem zvýšit kapacitu již existující sítě TKR a umožnit poskytování služeb triple play a současně síť rozšířit tak, aby pokryla i oblast s novou výstavbou, byl vypracován projekt překryvné sítě typu FTTH a FTTB P2P a P2MP. Analyzovaný případ by mohl sloužit i jako inspirace pro řešení dalších podobných situací. In the framework of the European IST project BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) techno-economical analysis of a broadband access network employing FTTx architecture has been performed. The aim of the FTTx project is to enhance the existing CATV network enabling to provide triple play services and extend it to cover a new home development area. FTTH as well as FTTB and P2P/P2MP variations have been considered. The case study can serve as an inspiration for other similar cases. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Případová studie FTTX

V rámci evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) byla provedena technicko-ekonomická analýza projektu širokopásmové přístupové sítě založené na technologii FTTx. S ...

Kuchar, Anton; Švrček, M.; Wacnik, E.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Poznatky z evropského projektu BReATH a postřehy z konference “Europe at the Speed of Light 2006"
Kuchar, Anton
2006 - Czech
V příspěvku je vysvětleno poslání evropského projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) – a presentovány předběžné výsledky dosažené v rámci tohoto projektu. Dále jsou uvedeny informace o pokrocích ve vývoji technologií FTTx a jejich nasazování do přístupových sítí zejména v zemích Evropské unie. The mission and preliminary results achieved in the framework of the European FP6 IST Project BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) are presented. Advances in FTTx technologies and in their deployment in the access networks as presented in the “Europe at the Speed of Light 2006” Conference held in Vienna are described. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Poznatky z evropského projektu BReATH a postřehy z konference “Europe at the Speed of Light 2006"

V příspěvku je vysvětleno poslání evropského projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) – a presentovány předběžné výsledky dosažené v rámci tohoto projektu. Dále jsou uvedeny ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2006. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the Project III/13/06 of the Program of Metrology Development in the first half of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases