Number of found documents: 156
Published from to

Výroba optických komponent pro prototyp I
Doleček, Roman; Pintr, Pavel
2018 - Czech
Zpráva popisuje proces výroby freeform zrcadel, které jsou částí optické soustavy prototypu laserové hlavy. This report describes the process of a freeform mirrors production. Mirrors are part of optical system of the laser head prototype. Keywords: SPDT; freeform; laser head Available at various institutes of the ASCR
Výroba optických komponent pro prototyp I

Zpráva popisuje proces výroby freeform zrcadel, které jsou částí optické soustavy prototypu laserové hlavy....

Doleček, Roman; Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Opracování materiálu S-FPL53
Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Šípová, Gabriela
2018 - Czech
Cílem práce je zvládnutí opracování materiálu S-FPL53 vzhledem ke kvalitě tvaru optického povrch a minimalizaci mikrodrsnosti povrchu. The aim of the work is mastering of S-FPL53 material machining with respect to the optical surface shape accuracy and to minimize the surface microroughness. Keywords: S-FPL 53 machining Available at various institutes of the ASCR
Opracování materiálu S-FPL53

Cílem práce je zvládnutí opracování materiálu S-FPL53 vzhledem ke kvalitě tvaru optického povrch a minimalizaci mikrodrsnosti povrchu....

Melich, Radek; Rail, Zdeněk; Šípová, Gabriela
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Šrajer, Bohdan; Šípová, Gabriela; Kaucká, Iva; Franců, Helena; Melich, Radek
2018 - Czech
Tento referát přináší informace o opravě achromatického objektivu o průměru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2500 mm, vyrobeného v 70. letech ve Vývojové optické dílně ČSAV v Turnově. Refraktor s tímto dubletem se stal hlavním přístrojem místní hvězdárny. Spojka tohoto objektivu obsahovala šlíry a bylo ji nutné vyrobit novou This paper brings the information about repair of the achromatic objective lens of diameter 160mm and focal length 2500mm produced by the Development Optical Workshop of the ČSAV in Turnov. The refractor with this dublet has become the main telescope of a local astronomical observatory. The positive lens contained impurities – schlieren and it was necessary to produce a new lens and change it. Keywords: Achromatic dublet; aplanat; grinding; polishing; autocollimation test; optical aberrations Available at various institutes of the ASCR
Oprava objektivu 160/2500 turnovské hvězdárny

Tento referát přináší informace o opravě achromatického objektivu o průměru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2500 mm, vyrobeného v 70. letech ve Vývojové optické dílně ČSAV v Turnově. Refraktor s tímto ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Šrajer, Bohdan; Šípová, Gabriela; Kaucká, Iva; Franců, Helena; Melich, Radek
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Tmelený objektiv Steinheilova typu
Rail, Zdeněk; Franců, Helena; Ulrichová, Iva; Šípová, Gabriela; Jareš, Daniel; Kuryshev, V.; Vápenka, David
2018 - Czech
Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné minulosti bylo několik těchto dubletů vyrobeno pro astronomické účely v naší dílně. V referátu popisujeme výpočet a technologický postup výroby tmeleného Steinheilova objektivu s rovinnou výstupní plochou. This paper analyses the achromatic dublets with an entrance lens of the flint glass. The objective lens of this construction were devised by German physician Carl August Steinheil in the half of the 19 th century. Several pieces of these dublets were manufactured for astronomical purposes in our workshop in the past. We discuse the mathematical evaluation and the method of manufacture of the glued Steinheil objective with plane exit surface. Keywords: Achromatic objective; apochromatic objective; spherochromatic aberration; coma Available at various institutes of the ASCR
Tmelený objektiv Steinheilova typu

Tento referát se zabývá achromatickými dublety se vstupním členem z flintového skla. Optické řešení těchto objektivů navrhl německý fyzik Carl August Steinheil v polovině 19. století. V nedávné ...

Rail, Zdeněk; Franců, Helena; Ulrichová, Iva; Šípová, Gabriela; Jareš, Daniel; Kuryshev, V.; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Zajištění plošné homogenity při depozici složitých systémů vrstev
Žídek, Karel
2018 - Czech
V této zprávě popisujeme postup optimalizace depozice interferenčního filtru s cílem dosáhnout homogenní tloušťky vrstvy na co největším rozsahu deponované plochy. Za použití depoziční masky a rotace depoziční kaloty dosahujeme homogenity ± 0.5% pro vzorky do průměru 5 cm. Zkoumáme poté vliv naklonění substrátu a depozici na zakřivený povrch čočky na homogenitu deponované vrstvy. We report on a procedure of optimization of a thin-film deposition process with respect to the best attainable layer homogeneity on a large deposited surface. By using a deposition mask and rotation of the deposition calotte, we reach the homogeneity of ± 0.5% for samples with the diameter up to 5 cm. Furthermore, we investigate the effect of substrate tilt and of a deposition on a curved lens surface with respect to homogeneity of the deposited layer. Keywords: thin layer deposition; deposition mask; surface homogeneity Available at various institutes of the ASCR
Zajištění plošné homogenity při depozici složitých systémů vrstev

V této zprávě popisujeme postup optimalizace depozice interferenčního filtru s cílem dosáhnout homogenní tloušťky vrstvy na co největším rozsahu deponované plochy. Za použití depoziční masky a rotace ...

Žídek, Karel
Ústav fyziky plazmatu, 2018

Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Šrajer, Bohdan
2017 - Czech
Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické vady. Objektiv byl vyroben kolem roku 1860-1870. This objective lens was renoved in the Institute of Plasma Physics, v.v.i. Center Toptec in Turnov. During the process we got a possibility to measure the objective lens on the optical bench and to evaluate its residual optical aberrations. The objective lens was manufactured in 1860-1870 years Keywords: Achromatic dublet; spherochromatic aberration; coma; dispersion curve of glass; B-F chromatic correction Available at various institutes of the ASCR
Simulace zbytkových optických vad objektivu Merz 124/1477

Tento objektiv byl na Ústavu fyziky plazmatu,v.v.i., Centru Toptec v Turnově restaurován. Během tohoto procesu jsme získali možnost objektiv na optické lavici přeměřit a vyčíslit jeho zbytkové optické ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Šrajer, Bohdan
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Optické parametry význačných refraktorů
Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
2017 - Czech
V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly vyčísleny jejich zbytkové vady. In this paper we publish the optical parameters of several historic telescopes, which we have found in scientific literature or web pages. Data were inputed into the optical program ZEMAX, which evaluated their residual aberrations. Keywords: Achromatic objective lens; spherochromatic aberration; coma; residual chromatic aberration; Index of refraction; dispersion curve of glass Available at various institutes of the ASCR
Optické parametry význačných refraktorů

V tomto referátu publikujeme optické parametry několika historických dalekohledů, které jsme v literatuře a na webových stránkách získali. Data byla vložena do optického programu ZEMAX, v němž byly ...

Rail, Zdeněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Vývoj řešení optického řešení Prototypu I
Pintr, Pavel
2017 - Czech
Zpráva popisuje vývoj řešení optické soustavy pro Prototyp I. Jedná se o vývoj kolimátoru laserového záření a vývoj freeform optiky pro tvorbu obdélníkového spotu. This report describes a development of optical solution for the Prototype I. There is a development of laser collimator in the firt part of this report. You can find a development of freeform optics in the second part of this report. Keywords: freeform; laserhead; mirror; NIR Available at various institutes of the ASCR
Vývoj řešení optického řešení Prototypu I

Zpráva popisuje vývoj řešení optické soustavy pro Prototyp I. Jedná se o vývoj kolimátoru laserového záření a vývoj freeform optiky pro tvorbu obdélníkového spotu....

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2017

FÁZOVÁ STABILITA Y2O3 A W-Y2O3 ZPRACOVANÝCH METODOU MECHANICKÉHO LEGOVÁNÍ.
Illková, Ksenia; Vilémová, Monika; Lukáč, František
2017 - Czech
Kinetika fázových transformací B -> C jak v samotném Y2O3 tak i ve slitině W-xY2O3 je velmi důležitá vzhledem k použití těchto materiálů ve vysokoteplotních aplikacích. Chování vysokotlaké fáze B práškového Y2O3 indukované mletím a vlastnosti kompozitu W-Y2O3 byly studovány pomocí diferenční termální analýzy a rentgenové difrakce. Bylo zjištěno, že fázová stabilita je výrazně závislá na rychlosti ohřevu a na době setrvání na dané teplotě. Properties of milling-induced high-pressure B phase in Y2O3 and W-Y2O3 powders were studied by differential thermal analysis and X-Ray diffraction. It was found that phase stability strongly depends on the heating rate and holding time. Keywords: yttrium oxide; tungsten; milling; differential thermal analysis Available at various institutes of the ASCR
FÁZOVÁ STABILITA Y2O3 A W-Y2O3 ZPRACOVANÝCH METODOU MECHANICKÉHO LEGOVÁNÍ.

Kinetika fázových transformací B -> C jak v samotném Y2O3 tak i ve slitině W-xY2O3 je velmi důležitá vzhledem k použití těchto materiálů ve vysokoteplotních aplikacích. Chování vysokotlaké fáze B ...

Illková, Ksenia; Vilémová, Monika; Lukáč, František
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Vývoj řešení optického řešení Prototypu I
Pintr, Pavel
2017 - Czech
V této práci byly zkoumány jednak možnosti klasického leštění nikl-fosforové (NiP) vrstvy pomocí diamantových leštících suspenzí, dále pomocí Ceroxu jakožto standartního optického leštiva a v neposlední řadě možnosti využití CNC subaperturního leštění pro dosažení optickými aplikacemi vyžadované mikrodrsnosti resp. pro potlačení periodických povrchových struktur vznikajících při procesech opracování pomocí technologie Single Point Diamond Turning. This report describes a development of optical solution for the Prototype I. There is a development of laser collimator in the firt part of this report. You can find a development of freeform optics in the second part of this report. Keywords: freeform; laser head; mirror; NIR Available at various institutes of the ASCR
Vývoj řešení optického řešení Prototypu I

V této práci byly zkoumány jednak možnosti klasického leštění nikl-fosforové (NiP) vrstvy pomocí diamantových leštících suspenzí, dále pomocí Ceroxu jakožto standartního optického leštiva a v ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases