Number of found documents: 371
Published from to

Využití popelovin ze spalování biomasy
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project QI 102A207/2009, describes acquired experience and offers the basic properties of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Využití popelovin ze spalování biomasy

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu QI 102A207/2009, popisuje získané zkušenosti a nabízí základní vlastnosti popelů ze spalování biomasy....

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
2011 - English
This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite materials under investigation here are composed of carbon fibers, polyphenylene sulfide and polyetheretherketone matrix. The influence of multiple sterilization processes on changes in their mechanical and structural properties are determined. The radiolucency of the proposed composites is verified. Keywords: composite material; sterilization decomposition; radiolucency Available at various institutes of the ASCR
Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine

This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking
Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
2011 - English
In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas . Keywords: Maghara subbituminous coal; pyrolysis; coal/plastic waste blend Available at various institutes of the ASCR
Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking

In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas .

Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
2011 - Czech
Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo oxidačními procesy. Chemické struktury těchto biologických ukazatelů mohou být vztaženy zpět k původním sloučeninám a využity jako indikátory biogenních, paleoenvironmentálních a geochemických dějů. Příklady identifikovaných biomarkerů v několika studovaných uhlích, sedimentech a zbytcích fosilních dřev jsou prezentovány. Biomarkers (also termed chemical fossils) are specific organic compounds in geological samples which are derived from biochemical precursors by reductive or oxidative alteration processes. Chemical structures of biomarkers can be related back to the original compounds and utilized as indicators of biogenic, paleoenvironmental and geochemical processes. Examples of identified biomarkers in several studied coals, sediments, and wood fossils remnants are presented. Keywords: biomarkers; terpenoids; GC/MS Available at various institutes of the ASCR
Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií

Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Sled a řízení terénních prací
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
2011 - Czech
Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci vrtných a karotážních poznatků. Description of the 2011 field works has been given. Drilling and well logging including acoustic borehole imaging were the principal methods. Moreover an interpretation of the attained data has been introduced. Keywords: granite matrix porosity; project management Available at various institutes of the ASCR
Sled a řízení terénních prací

Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci ...

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project MP0 FI-IM5/146 and offers a number of ways of utilization of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy....

Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type
Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
2011 - English
In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and solid product were observed. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; biomass Available at various institutes of the ASCR
Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type

In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and ...

Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou
Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
2011 - Czech
Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci. The dynamic fragmentation of meteoroids during their flight in the atmosphere is described. The examples of very weak meteoroids, which easy fragments, up to strong meteoroids, which produce the explosive fragmentation, are described. Keywords: meteoroids; fragmentation; dynamics Available at various institutes of the ASCR
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou

Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci....

Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components
Steinerová, Michaela
2011 - English
Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of filler and gel-forming precursors, consumed by bonds on the aggregate surface. Keywords: metakaolinite; geopolymer composite; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components

Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of ...

Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
2011 - Czech
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována. The report delineates drilling and well logging including acoustic borehole imaging applied in 2011 in the project. Description and interpretation of the data is given subsequently. Keywords: granite matrix porosity; core drilling in granite; well logging Available at various institutes of the ASCR
Měření prvotních terénních dat

Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována....

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases