Number of found documents: 81
Published from to

Sluneční činnost jako důsledek vzniku sluneční soustavy
Čech, J.; Kotrč, Pavel; Křivský, L.; Klimeš, J.
2001 - Czech
Je diskutována podobnost délky oběhu planet a trvání period sluneční aktivity. A similarity of the orbital periods of planets and those iccuring in the solar activity is discussed. Keywords: solar system; sun; solar activity Available at various institutes of the ASCR
Sluneční činnost jako důsledek vzniku sluneční soustavy

Je diskutována podobnost délky oběhu planet a trvání period sluneční aktivity.


A similarity of the orbital periods of planets and those iccuring in the solar activity is discussed.

Čech, J.; Kotrč, Pavel; Křivský, L.; Klimeš, J.
Astronomický ústav, 2001

Metodika vyhledávání rychlých změn jasu chromosféry v čáĹe H=alfa
Kupryakov, Yu. A.; Kotrč, Pavel; Havlíčková, E.
2001 - Czech
Je diskutován základ metodiky hledání korelací v rychlých změnách jasu chromosféry pĹi sluneční erupci. Methodology of searching fast changes in the chromosphere H-alpha brightness during solar flares is discussed. Keywords: Sun; solar activity; flares; h-alpha; changes Available at various institutes of the ASCR
Metodika vyhledávání rychlých změn jasu chromosféry v čáĹe H=alfa

Je diskutován základ metodiky hledání korelací v rychlých změnách jasu chromosféry pĹi sluneční erupci....

Kupryakov, Yu. A.; Kotrč, Pavel; Havlíčková, E.
Astronomický ústav, 2001

Impulsy sluneční aktivity
Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav; Garcia, A.
2001 - Czech
Studujeme průběh součtů ploch slunečních skvrn během čtyĹ málo aktivních cyklů. Tato aktivita je často charakterizována náhlými vzrůsty, pravidelně se opakujícími, které nazýváme impulsy sluneční aktivity. Ty jsou reprezentovány na povrchu Slunce formováním jednoho nebo serie komplexů aktivity. We study the sums of sunspot areas separately for the norhtern and southern hemisphere for each day during the four low activity cycles. During certain time intervals, the solar activity is characterized by isolated, suddenly appearing increases, on one, or simultaneously on both hemispheres. Keywords: Sun; activity; sunspot area Available at various institutes of the ASCR
Impulsy sluneční aktivity

Studujeme průběh součtů ploch slunečních skvrn během čtyĹ málo aktivních cyklů. Tato aktivita je často charakterizována náhlými vzrůsty, pravidelně se opakujícími, které nazýváme impulsy sluneční ...

Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav; Garcia, A.
Astronomický ústav, 2001

Náš svět jako svět setkávání a kĹížení
Rajchl, Jaroslav
2001 - Czech
Proces setkávání a kĹížení obecně vede na formální podobnost mezi Mendelovými zákony dědičnosti a Cliffordovou algebrou. Oba obsahují dvě fáze procesu analogické dvěma paradigmatum vidění současného světa: teorii kvantové a relativistické kosmologii. Process of encounter and subsequent crossing leads to the formal similarity between both, the Mendelian law of meridity on the one side, and the Clifford algebra, on the other. Both representations contain a two-phase process analogical to the quantum theory paradigma and the relativistic cosmology one. Keywords: Clifford algebra; encounters; crossings; quantum paradigma- relativistic cosmology Available at various institutes of the ASCR
Náš svět jako svět setkávání a kĹížení

Proces setkávání a kĹížení obecně vede na formální podobnost mezi Mendelovými zákony dědičnosti a Cliffordovou algebrou. Oba obsahují dvě fáze procesu analogické dvěma paradigmatum vidění současného ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2001

Souvislost a Setkávání, Bytí a UtváĹení
Rajchl, Jaroslav
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Souvislost a Setkávání, Bytí a UtváĹení

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2000

Konvence jako setkání a triáda
Rajchl, Jaroslav
2000 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Konvence jako setkání a triáda

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2000

Jsou ve sluneční koróně čáry CAII?
Kupryakov, Yu. A.; Kotrč, Pavel
1999 - Czech
Jsou prezentována pozorování dvojlomným filtrem Lyotova typu poĹízená za úplného zatmnění v r. 1981. Je diskutována registrovaná úroveň intenzity v emisi čáry CAII K a její gradient. A birefrigent filter of Lyot's type was used for observation in CAII K line during the total eclipse in 1981. The detect line intensity level and its gradient are discussed. Available at various institutes of the ASCR
Jsou ve sluneční koróně čáry CAII?

Jsou prezentována pozorování dvojlomným filtrem Lyotova typu poĹízená za úplného zatmnění v r. 1981. Je diskutována registrovaná úroveň intenzity v emisi čáry CAII K a její gradient....

Kupryakov, Yu. A.; Kotrč, Pavel
Astronomický ústav, 1999

Velký třesk a meteory
Rajchl, Jaroslav
1999 - Czech
Jsou diskutovány a zdůrazněny některé společné rysy dvou tak rozdílných jevů jako je velký tĹesk a meteory. Ukazuje se, že společným faktorem je explosivní povaha obou procesů. Several common features present both so different phenomena as are big bang and meteors are emphasized and discussed. It shows that the joint factor is the explosive nature of both processes. Available at various institutes of the ASCR
Velký třesk a meteory

Jsou diskutovány a zdůrazněny některé společné rysy dvou tak rozdílných jevů jako je velký tĹesk a meteory. Ukazuje se, že společným faktorem je explosivní povaha obou procesů....

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 1999

O světě horizontů vědění
Rajchl, Jaroslav
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
O světě horizontů vědění

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 1999

Jak skončil minulý a jak začal nynější cyklus sluneční aktivity
Bumba, Václav; Garcia, A.; Klvaňa, Miroslav
1999 - Czech
Ukazujeme, že také během období minima aktivity existují na Slunci dvě aktivní délky a aktivní oblasti obou cyklů jsou s nimi úzce spojeny. Studujeme vývoj magnetických polí v této pĹechodné fázi a vliv zejména konvekce na jejich rozložení. We demonstrate that also during the period of activity minimum on solar surface two active longitudes exist, and that active regions of both cycles closely correlate with them. We study the development of the magnetic fields in this transition phase and, above all, the influence of convection on their distribution. Available at various institutes of the ASCR
Jak skončil minulý a jak začal nynější cyklus sluneční aktivity

Ukazujeme, že také během období minima aktivity existují na Slunci dvě aktivní délky a aktivní oblasti obou cyklů jsou s nimi úzce spojeny. Studujeme vývoj magnetických polí v této pĹechodné fázi a ...

Bumba, Václav; Garcia, A.; Klvaňa, Miroslav
Astronomický ústav, 1999

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases