Number of found documents: 36
Published from to

MEDICEM Institute, spol. s.r.o. - Technology to shape hydrogels by lasers
Rostohar, Danijela; Flimelová, Miroslava
2015 - English
We have prepared study with aim to propose a technology allowing to shape hydrogels by lasers and to describe a project (including timelines, milestones, team and budget) that would lead to the development of such technology, including supportive scientific, technical and theoretical information. Keywords: hydrogels; lasers; intraocular implants; intraocular lenses Available at various institutes of the ASCR
MEDICEM Institute, spol. s.r.o. - Technology to shape hydrogels by lasers

We have prepared study with aim to propose a technology allowing to shape hydrogels by lasers and to describe a project (including timelines, milestones, team and budget) that would lead to the ...

Rostohar, Danijela; Flimelová, Miroslava
Fyzikální ústav, 2015

Thermocouples
Kopeček, Jaromír
2015 - English
Analsis of different samples of thermocouples before and after laser marking what is used to produce barcode close to spike of the probes. The aim is to investigate the influence of laser marking by detailed analysis of the material structure of the samples. Keywords: laser marking; thermocouple; analysis; inconel Available at various institutes of the ASCR
Thermocouples

Analsis of different samples of thermocouples before and after laser marking what is used to produce barcode close to spike of the probes. The aim is to investigate the influence of laser marking by ...

Kopeček, Jaromír
Fyzikální ústav, 2015

Škoda Auto a.s. – Výběr optimálního typu laseru pro laserové popisování plechů
Švábek, Roman; Bičišťová, Radka; Flimelová, Miroslava
2015 - Czech
Experimentální popis materiálů laserem s ohledem na technologické požadavky v zadání – použití vhodných typů laserů na základě rešerše (fáze I) a specifikování jejich klíčových technických parametrů (kontinuální vs pulsní režim, vlnová délka, délka pulsu tvar pulsu, výkon, frekvence atd.). Výstupem je doporučení vhodného typu laseru vhodného pro tuto technologii. Experimental processing of materials with laser beam according the technological requirements of the assignment - the use of appropriate types of lasers based on research ( Phase I) and specify their key technical parameters ( continuous vs pulsed mode, wavelength, pulse duration , pulse shape , power, frequency etc. ). The output is a recommendation of the appropriate type of laser suitable for this technology. Keywords: laser material processing Available at various institutes of the ASCR
Škoda Auto a.s. – Výběr optimálního typu laseru pro laserové popisování plechů

Experimentální popis materiálů laserem s ohledem na technologické požadavky v zadání – použití vhodných typů laserů na základě rešerše (fáze I) a specifikování jejich klíčových technických parametrů ...

Švábek, Roman; Bičišťová, Radka; Flimelová, Miroslava
Fyzikální ústav, 2015

L.E.T. optomechanika Praha, spol. s.r.o. – testování tenkých vrstev vytvořených napařováním a naprašováním
Řeháková, Martina
2015 - Czech
Byly otestovány tenké vrstvy vytvořené napařováním a naprašováním, které jsou používány pro optické komponenty výkonových laserů, podle požadavků zadavatele.: materiály podložek: floutová skla, borosilikátová skla, apod.; antireflexní vrstvy širokopásmové, dvouvrstvé, jednoduché; reflexní vrstvy Al, Al + SiO2, +MgF2; vrstvy Cr , Cr2O3, Au a případně další varianty dle požadavků. Were tested by thin layer formed by deposition and sputtering, which are used for optical components power lasers, according to customer requirements.: based material. float glass, borosilicate glass, etc.; broadband anti-reflection coating, dual-layer, single; reflective layer Al, Al + SiO2 + MgF2;layers of Cr, Cr2O3, Au or other variants as required Keywords: optical reflective layers; reflectance; thickness of layer; roughness of layer; resistance layers testing in laser beam Available at various institutes of the ASCR
L.E.T. optomechanika Praha, spol. s.r.o. – testování tenkých vrstev vytvořených napařováním a naprašováním

Byly otestovány tenké vrstvy vytvořené napařováním a naprašováním, které jsou používány pro optické komponenty výkonových laserů, podle požadavků zadavatele.: materiály podložek: floutová skla, ...

Řeháková, Martina
Fyzikální ústav, 2015

Porovnání organických scintilátorů
Nikl, Martin
2013 - Czech
Byly změřeny a porovnány optické, luminiscenční a scintilační charakteristiky vícero vzorků organických scintilátorů. Kvalita zdrojových materiálů pro jejich přípravu měla vliv na jejich scintilační účinnost, méně pak na jejich časové charakteristiky. Byly studovány také procesy přenosu energie. Optical, luminescence and scintillation characteristics of several organic scintillator samples were compared. Quality of starting materials was found to play a role in the efficiency, while timing characteristics were not changed that much. Energy transfer processes were studied as well. Keywords: scintillator; luminescence Available at various institutes of the ASCR
Porovnání organických scintilátorů

Byly změřeny a porovnány optické, luminiscenční a scintilační charakteristiky vícero vzorků organických scintilátorů. Kvalita zdrojových materiálů pro jejich přípravu měla vliv na jejich scintilační ...

Nikl, Martin
Fyzikální ústav, 2013

Příprava a charakterizace vybraných optických materiálů
Hulicius, Eduard
2013 - Czech
Optimalizovali jsme krystalovou strukturu a technologii přípravy, abychom získali lepší parametry PL a RL a také homogenity struktury. Měřili a vyhodnotili jsme strukturní a optické parametry; byl diskutován jejich vliv na charakteristiky krystalu. Navrhli jsme nový vylepšený materiál. P.W = vlnová délka maxima; P.I = intenzita maxima; FWHM = šířka v polovině výška maxima; D.W = dominantní vlnová délka; I.W = integrální vlnová délka; I.I = integrovaná intenzita; R.F = reflektivita; T.H = tloušťka byly změřeny. Crystal structure and technology procedure was optimized to obtained better parameters of PL and RL as well as homogeneity of structure. Structural and optical parameters were measured and evaluated; their influence on crystal characteristics was discussed. New improved material was proposed. P.W = Peak wavelength; P.I = Peak intensity; FWHM = Full With in Half Maximum; D.W = dominant wavelength; I.W = integral w.; I.I = integrated intensity; R.F = reflectivity; T.H = thickness were measured. Keywords: optical crystals; photoluminescence; radioluminescence; X-ray diffraction Available at various institutes of the ASCR
Příprava a charakterizace vybraných optických materiálů

Optimalizovali jsme krystalovou strukturu a technologii přípravy, abychom získali lepší parametry PL a RL a také homogenity struktury. Měřili a vyhodnotili jsme strukturní a optické parametry; byl ...

Hulicius, Eduard
Fyzikální ústav, 2013

Preparation and characterzation of optical materials
Nikl, Martin
2012 - English
Technology has been optimized to provide longer cylindrical parts of an optical crystal for laser applications. Specific optical characteristics along the crystals grown have been measured and evaluated. At another kind of laser crystals the specific impurities were followed by magnetic and optical spectroscopies and their influence on crystal characteristics was discussed. Keywords: optical crystals; defect centers; laser Available at various institutes of the ASCR
Preparation and characterzation of optical materials

Technology has been optimized to provide longer cylindrical parts of an optical crystal for laser applications. Specific optical characteristics along the crystals grown have been measured and ...

Nikl, Martin
Fyzikální ústav, 2012

Quantum theory of microworld and the reality
Lokajíček st., Miloš
2004 - English
Keywords: quantum mechanics; time evolution; duality problem; extended Hilbert space Available at various institutes of the ASCR
Quantum theory of microworld and the reality

Lokajíček st., Miloš
Fyzikální ústav, 2004

Quantum theory of microworld and the reality
Lokajíček st., Miloš
2004 - English
Keywords: quantum mechanics; superposition principle; extended Hilbert space; time evolution Available at various institutes of the ASCR
Quantum theory of microworld and the reality

Lokajíček st., Miloš
Fyzikální ústav, 2004

Quantum mechanics and irreversible time flow
Lokajíček st., Miloš
2002 - English
Keywords: quantum mechanics; time evolution; quantum phase; extended Hilbert space Available at various institutes of the ASCR
Quantum mechanics and irreversible time flow

Lokajíček st., Miloš
Fyzikální ústav, 2002

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases