Number of found documents: 60
Published from to

Únosnost vozovek
Březina, Ilja
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; pozemní komunikace; vozovky; únosnost; diagnostika; road construction; roads; bearing capacity; diagnostics; silnice; diagnostika Available in a digital repository NRGL
Únosnost vozovek

Březina, Ilja
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Analýza dopravně-inženýrská opatření
Daňková, Alena
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehodovost; nehodová místa; bezpečnost; dopravně bezpečnostní opatření; analýzy; transport; accident; Accident Black Spots; safety; road safety measures; analysis; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Analýza dopravně-inženýrská opatření

Daňková, Alena
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Řešení míst dopravních nehod
Simonová, Eva
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; okružní křižovatky; přechod pro chodce; bezpečnost; transport; accident; Accident Black Spots; roundabout; crossing; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Řešení míst dopravních nehod

Simonová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Identifikace míst častých dopravních nehod
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic; accident; Accident Black Spots; identification; safety; Czech Republic; dopravní provoz; doprava Available in a digital repository NRGL
Identifikace míst častých dopravních nehod

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Zklidňování dopravy
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; zklidňování dopravy; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic calming; safety; Czech Republic; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Zklidňování dopravy

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; intravilán; zklidňování dopravy; bezpečnost; transport; accident; Accidetn Black Spots; identification; town residential area; traffic calming; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; pozemní komunikace; extravilánové silnice; silniční provoz; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; nehodové lokality; hloubková analýza dopravních nehod; transport; roads; traffic; safety; accident; accident black spot; doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; silnice; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Zranitelní účastníci provozu
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; účastníci provozu; chodci; cyklisté; motocyklisté; dopravní nehody; bezpečnost; road transport; traffic; road users; pedestrians; cyclists; motorcyclists; accident; safety; dopravní značení; výzkum; křižovatky Available in a digital repository NRGL
Zranitelní účastníci provozu

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury
Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: dopravní nehodovost; predikční model; metodologie; dopravní infrastruktura; investice; accident; predictive model; methodology; transport infrastructure; investment; metodologie; dopravní infrastruktura; investice; metody Available in a digital repository NRGL
Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury

Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; extravilán; silniční provoz; bezpečnost; road transport; accident; traffic; safety; silniční doprava; dopravní nehody; silniční provoz; bezpečnost; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases