Number of found documents: 19975
Published from to

Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A
Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a analyzováni klíčoví aktéři této politiky, jejich agenda a jejich vzájemné vztahy, role a zájmy. Keywords: energetická bezpečnost; model AAA; energetický systém; aktéři; energy security; model AAA; energy system; actors Available in digital repository of UPCE.
Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A

Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a ...

Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Enviromentální hrozby a resilience regionů
Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
2017 - Czech
Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého regionu Přerovsko, vyhodnotit již provedená, dle vybraných kritérií rozdělená protipovodňová opatření ve vztahu k resilienci zkoumaného regionu a navrhnout opatření k dalšímu zvýšení resilience regionu vůči jejich dopadům. Keywords: regiony; resilience; povodně; Přerovsko; regions; resilience; floods; Přerovsko Available in digital repository of UPCE.
Enviromentální hrozby a resilience regionů

Cílem diplomové práce je vyhodnotit regionální dopady přírodních katastrof v České republice v posledních dekádách, konkrétně v období od povodně v roce 1997 do současnosti mimořádně postiženého ...

Kodytková, Ivana; Maštálka, Martin; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým
Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
2017 - Czech
V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou teplotu. Celkem bylo připraveno a studováno 23 homogenních skel s obsahem 0-70 mol.% MoO3. Keywords: fosfátová skla; oxid molybdenový; struktura skel; Ramanova spektra; NMR spektra; termická analýza; rentgenová difrakční analýza; phosphate glasses; molybdenum oxide; glass structure; Raman spectra; NMR spectra; thermal analysis; X-ray diffraction analysis Available in the UPCE Library.
Fosfátová skla barnatá modifikovaná oxidem molybdenovým

V této diplomové práci byla připravena skla systému BaO-MoO3-P2O5 reakcí BaCO3, MoO3 a H3PO4 zahříváním reakční směsi na teplotu 900-1200°C a následujícím volným chlazením na vzduchu na pokojovou ...

Náhlíková, Jana; Koudelka, Ladislav; Tichý, Ladislav
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat
Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
2017 - Czech
Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové přenosy a sílu signálu, standardům 802.11, Fresnelovým zónám, polarizacím, architektuře TCP/IP a použitému hardware od společnosti MikroTik. Cílem praktické části je pak provést analýzu vzniku latence a její závislosti na velikosti zaslaných dat a počtu zařízení zapojených do komunikace. Keywords: bezdrátové sítě; zpoždění; rušení; MikroTik; WiFi; standardy; 5 GHz; polarizace; Fresnelova zóna; paket; IEEE; wireless networks; delay; interference; MikroTik; WiFi; standards; 5 GHz; polarization; Fresnel zone; packet; IEEE Available in the UPCE Library.
Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat

Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové ...

Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Stanovení složek křenu selského
Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části práce je uvedeno, jak se dají jednotlivé složky křenu analyzovat. Keywords: Křen selský; isothiokyanáty; glykosionáty; enzym peroxidáza.; Horseradish; glycosionates; isothiacyanates; enzyme peroxidase. Available in digital repository of UPCE.
Stanovení složek křenu selského

Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části ...

Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros
Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické motivy vyložit a vysvětlit možné důvody, proč je Platón používá. Keywords: mýtus; mytické motivy; Platón; Faidros; Sókratés; myth; mythical themes; Plato; Phaedrus; Socrates Available in the UPCE Library.
Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros

Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické ...

Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Southern Gothic in the works of Flannery O'Connor and Carson McCullers
Fantová, Monika; Bubíková, Šárka; Kleprlík, Michal
2017 - English
The main aim of this master thesis is to analyse the short stories of Flannery O‘Connor and Carson McCullers with the attention being paid to the gothic elements of violence, loneliness and freakishness. Since the authors were the most prominent writers of the American Southern literature, the general characterization of the American South and its socio-historical context are provided. The theoretical part deals with the Southern literature and its phenomenon of the twentieth century, the Southern Renaissance. The terms Southern Gothic and grotesque are also clarified. The analytical part discusses the short stories ―The Ballad of the Sad Café‖ and ―A Good Man Is Hard To Find.‖ Keywords: Flannery O'Connorová; Carson McCullersová; jižanská renesance; americký Jih; gotika; jižanská gotika; groteskno; násilí; osamocení; podivínství; Flannery O'Connor; Carson McCullers; The Southern Renaissance; The American South; Gothic; Southern Gothic; Grotesque; violence; loneliness; freakishness Available in the UPCE Library.
Southern Gothic in the works of Flannery O'Connor and Carson McCullers

The main aim of this master thesis is to analyse the short stories of Flannery O‘Connor and Carson McCullers with the attention being paid to the gothic elements of violence, loneliness and ...

Fantová, Monika; Bubíková, Šárka; Kleprlík, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži
Votroubek, Michal; Jilek, Petr
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený postup návrhu mechanického zabezpečení vozidla a to zámku zpětného chodu vozidla. Keywords: zabezpečení vozidel; krádeže vozidel; druhy zabezpečení; zámek zpětného chodu; security of vehicles; thefts of vehicles; types of security systems; lock reverse gear Available in digital repository of UPCE.
Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený ...

Votroubek, Michal; Jilek, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s
Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
2017 - English
This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni Mitchell, Fred Neil, Phil Ochs, John Phillips, John Sebastian and Joey Levine. The theoretical part provides historical and cultural background of the city and its folk music in the chosen time period. The analytical part then explores the main themes and tendencies in the depiction of the metropolis in the chosen lyrics. The results of the thesis are summarized in the conclusion. Keywords: New York; folk music; 1960s; city; lyrics; New York; folková hudba; 60. léta; město; písňové texty Available in digital repository of UPCE.
The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s

This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni ...

Racek, Tomáš; Vít, Ladislav; Bubíková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."
Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. Další částí této práce je popis základních imunoproteomických metod. Keywords: vakcíny; imunoproteomika; antigeny; imunoproteomické metody; vaccine; immunoproteomics; antigen; immunoproteomics methods Available in digital repository of UPCE.
Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."

Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. ...

Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases