Number of found documents: 5093
Published from to

Syndrom akutní respirační tísně mimoplicního původu - additivní účinek pronační polohy a vysokofrekvenční oscilace
Fedora, Michal; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
2014 - Czech
Keywords: pneumologie a ftizeologie; syndrom respirační tísně dospělých; kyselina olejová; pronační poloha; vysokofrekvenční ventilace; cytokiny; syndrom systémové zánětlivé reakce; výměna plynů v plicích; experimenty na zvířatech; prasata; lékařství Available in a digital repository NRGL
Syndrom akutní respirační tísně mimoplicního původu - additivní účinek pronační polohy a vysokofrekvenční oscilace

Fedora, Michal; Fakultní nemocnice (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice
Šamaj, Martin; Mikšová, Zdeňka; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2014 - Czech
Keywords: management, organizace a řízení zdravotnictví; nelékařská zdravotnická povolání; rozhodování organizační; řízení zdravotnických zařízení; studium lékařství pregraduální; metody pro podporu rozhodování; veřejné zdravotnictví Available in a digital repository NRGL
Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice

Šamaj, Martin; Mikšová, Zdeňka; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Diamondova-Blackfanova anémie :
Pospíšilová, Dagmar; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: hematologie a transfuzní lékařství; genetika, lékařská genetika; biologie; diagnostické techniky molekulární; Diamondova-Blackfanova anemie; prognóza; ribozomální proteiny; mutace; exprese genu; geny p53; polymorfismus jednoho nukleotidu; iniciace translace peptidového řetězce; polymerázová řetězová reakce; průtoková cytometrie; kvalita života; registrace; časná diagnóza; vrozené, dědičné a novorozenecké nemoci a abnormality; lékařství Available in a digital repository NRGL
Diamondova-Blackfanova anémie :

Pospíšilová, Dagmar; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Ovlivnění jaderných receptorů pro steroidní hormony deriváty rostlinných hormonů
Steigerová, Jana; Šváchová, Michaela; Univerzita Palackého
2014 - Czech
Keywords: biologie; genetika, lékařská genetika; onkologie; brassinosteroidy; regulátory růstu rostlin; receptory steroidů; farmakologické účinky - molekulární mechanismy; buněčný cyklus; nádory závislé na hormonech; faktor vyvolávající apoptózu; cytostatické látky; molekulární biologie; biologie Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění jaderných receptorů pro steroidní hormony deriváty rostlinných hormonů

Steigerová, Jana; Šváchová, Michaela; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2014

Role hemoxygenázy v patogenezi cholestázy
Muchová, Lucie; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: hepatologie; biochemie; hemová oxygenasa-1; žlučové kyseliny a soli; cholestáza; bilirubin; oxid uhelnatý; oxidační stres; experimenty na zvířatech; krysy; nemoci jater; intrahepatální cholestáza; biologie Available in a digital repository NRGL
Role hemoxygenázy v patogenezi cholestázy

Muchová, Lucie; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu
Hájek, Roman; Pour, Luděk; Masarykova univerzita
2014 - Czech
Keywords: hematologie a transfuzní lékařství; onkologie; biologie; centrozóm; mitóza; mnohočetný myelom; B-lymfocyty; diagnostické techniky molekulární; kvantitativní polymerázová řetězová reakce; prognóza; biologie Available in a digital repository NRGL
Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetného myelomu

Hájek, Roman; Pour, Luděk; Masarykova univerzita
Národní lékařská knihovna, 2014

Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem
Slabý, Ondřej; Šána, Jiří; Masarykův onkologický ústav (Brno, Česko)
2014 - Czech
Keywords: neurologie; onkologie; molekulární biologie; glioblastom; mikro RNA; antitumorózní látky alkylující; dakarbazin; prognóza; imunoterapie; lékařství Available in a digital repository NRGL
Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem

Slabý, Ondřej; Šána, Jiří; Masarykův onkologický ústav (Brno, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce puborektální smyčky ,,sling" operací
Ducháč, Vítězslav; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha, Česko).
2014 - Czech
Keywords: gastroenterologie; chirurgie; fekální inkontinence; pánevní dno; minimálně invazivní chirurgické výkony; manometrie; chirurgické síťky; průzkumy a dotazníky; kvalita života; ženy; lékařství Available in a digital repository NRGL
Léčba střevní inkontinence rekonstrukcí funkce puborektální smyčky ,,sling" operací

Ducháč, Vítězslav; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (Praha, Česko).
Národní lékařská knihovna, 2014

Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk
Šmahel, Michal; Ústav hematologie a krevní transfuze
2014 - Czech
Keywords: hematologie a transfuzní lékařství; onkologie; vakcíny DNA; epitopy T-lymfocytární; transkripční faktory SOXB2; oktamerní transkripční faktory; antigeny heterofilní; proteiny - lokalizační signály; modely nemocí na zvířatech; experimentální nádory; terapeutická ekvivalence; embryonální karcinom; imunogenetika; myši; lékařství Available in a digital repository NRGL
Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových kmenových buněk

Šmahel, Michal; Ústav hematologie a krevní transfuze
Národní lékařská knihovna, 2014

Genetická predikce pozdní toxicity radioterapie cervikálního karcinomu
Petera, Jiří; Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko)
2014 - Czech
Keywords: onkologie; gynekologie a porodnictví; nádory děložního čípku; chemoradioterapie; teleangiektatická ataxie; mutace; receptory transformujícího růstového faktoru beta; polymorfismus genetický; tolerance záření; dávka bez pozorovaných vedlejších účinků; individualizovaná medicína; genetická predispozice k nemoci; gynekologie Available in a digital repository NRGL
Genetická predikce pozdní toxicity radioterapie cervikálního karcinomu

Petera, Jiří; Fakultní nemocnice (Hradec Králové, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases