Number of found documents: 112
Published from to

Výroční zpráva 2014
SIRIRI
2015 - Czech
Keywords: Středoafrická republika; Central African Republic; rozvojové země; vzdělání Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2014

SIRIRI
SIRIRI, 2015

Výroční zpráva ČRDM 2014
Česká rada dětí a mládeže
2015 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2014. Annual report on activities, projects, management and member organizations of the Czech Council of Children and Youth in 2014. Keywords: mládež; Youthwiki; 72 hodin; youth; Youthwiki; 72 hours; hospodaření; děti; neziskové organizace; spolky; projekty; mimoškolní výchova; volný čas Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva ČRDM 2014

Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2014....

Česká rada dětí a mládeže
Česká rada dětí a mládeže, 2015

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2014
Česká společnost ornitologická
2015 - Czech
Keywords: ornitologie; spolky Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2014

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2015

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013
Česká společnost ornitologická
2014 - Czech
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2013. Keywords: Česká společnost ornitologická; ČSO; výroční zpráva; 2013; ornitologie; ochrana přírody; Czech Society for Ornithology; CSO; annual report; 2013; ornithology; nature conservation Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2014

Výroční zpráva Ekodomov 2013
Syslová, Pavlína
2014 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2013. Annual report on activities, projects and management of civic association Ekodomov in 2013. Keywords: neziskové organizace; hospodaření; ekologická výchova; recyklace odpadů; komposty; biologické odpady Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Ekodomov 2013

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření občanského sdružení Ekodomov za rok 2013.


Annual report on activities, projects and management of civic association Ekodomov in 2013.

Syslová, Pavlína
Ekodomov, 2014

Výroční zpráva Nadace Proměny 2013
Nadace Proměny
2014 - Czech
Keywords: nadace; foundation Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Nadace Proměny 2013

Nadace Proměny
Nadace Proměny Karla Komárka, 2014

Výroční zpráva ČRDM 2013
Česká rada dětí a mládeže
2014 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2013. Annual report on activities, projects, management and member organizations of the Czech Council of Children and Youth in 2013. Keywords: mládež; Youthwiki; 72 hodin; youth; Youthwiki; 72 hours; hospodaření; děti; neziskové organizace; spolky; projekty; mimoškolní výchova; volný čas Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva ČRDM 2013

Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2013....

Česká rada dětí a mládeže
Česká rada dětí a mládeže, 2014

Výroční zpráva SIMI za rok 2013
Sdružení pro integraci a migraci
2014 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2013. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2013. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2013....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2014

Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2013
Gender Studies
2014 - Czech
Keywords: genderová studia; rovné příležitosti; gender studies; equal opportunities; feministická antropologie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2013

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2014

Výroční zpráva Arniky za rok 2013
Arnika
2014 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2013. Annual report on activities, projects and management of non-profit organization Arnika in 2013. Keywords: ekologie; znečištění životního prostředí; ochrana životního prostředí; neziskové organizace; hospodaření; ekologická hnutí Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Arniky za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Arnika za rok 2013.


Annual report on activities, projects and management of non-profit organization Arnika in 2013.

Arnika
Arnika, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases