Number of found documents: 34
Published from to

Expression and localization of acrosin inhibitor in the boar reproductive tract
Jonáková, Věra; Davidová, Nina; Maňásková, Pavla
2008 - English
Proteinase inhibitors present in seminal plasma inactivate prematurely released sperm acrosin and protect spermatozoa and reproductive epithelium of the male and female reproductive tracts against proteolytic degradation. Acrosin inhibitor mRNA was detectable in epididymis, seminal vesicles, prostate and Cowperś glands. By indirect immunofluorescence, acrosin inhibitors were detected in the secretory tissues of cauda epididymis, prostate and SV, and on epididymal and ejaculated spermatozoa in the acrosomal region. The presence of inhibitors of the proteolytic enzymes in epididymis is very important for the regulation of the sperm membrane protein processing. Inhibitory proteinas v semenné plasmě inhibují předčasně uvolněnou spermiovou proteinasu akrosin a ochraňují tak spermie a epitel samčího a samičího traktu proti proteolyse. Akrosin inhibitor mRNA byla nalezena v epididymu, v semených vacích, prostatě a Cowperových žlazách. Nepřímou imunofluorescencí inhibitor akrosinu byl detekován v sekreční tkáni cauda epididymu, prostatě a semených vacích a v akrosomální oblasti na epididymálních a ejakulovaných spermií. Přítomnost inhibitorů proteolytických enzymů v epididymu je důležitá pro processing spermiových membránových proteinů. Keywords: acrosin; acrosin inhibitor; boar reproductive tract Available at various institutes of the ASCR
Expression and localization of acrosin inhibitor in the boar reproductive tract

Proteinase inhibitors present in seminal plasma inactivate prematurely released sperm acrosin and protect spermatozoa and reproductive epithelium of the male and female reproductive tracts against ...

Jonáková, Věra; Davidová, Nina; Maňásková, Pavla
Biotechnologický ústav, 2008

Detection of transferrin in placentae from normal and abnormal pregnancies
Králová, Alena; Světlíková, M.; Madar, J.; Ulčová-Gallová, Z.; Bukovský, A.; Pěknicová, Jana
2008 - English
The placenta is one of the important sites for iron metabolism in human. It transfers the iron from the mother to the fetus. One of the major iron transport proteins is transferrin, which is a blood plasma protein crucial for iron uptake. Its localization and expression may be one of the markers to distinguish placental dysfunction. Differences of transferrin expression were foundbetween normal and abnormal placentae. Variations of its expression were detected in villous syncytiotrophoblast, which is in direct contact with maternal blood. In normal placentae, the expression of transferrin in syncytium was lower comparing to placentae with distinct pathologies. The results indicate that in the case of abnormal pregnancies, the fetus may require higher levels of transferrin in order to prevent iron depletion due to the stress from the placenta dysfunction Placenta je důležité místo pro metabolismus železa u člověka.Přenáší železo z matky pro plod. Jeden z hlavních transportních proteinů je transferrin, který jako protein krevní plazmy je rozhodující pro vstup železa. Jeho lokalizace a exprese může být jedním z ukazatelů dysfunkce placenty. Změny v expresi transferinu byly objeveny v klkatém syncitiotrofoblastu, který je v přímém kontaktu s krví matky. V placentě z normálního těhotenství, byla exprese transferrinu nižší nž u placenty z abnormálního těhotenství.Tyto výsledky ukazují na možnost, v případě abnormálních těhotenství, že plody mohou požadovat vyšší hladinu transferrinu k tomu, aby se zabránilo vyčerpání železa kvůli dysfunkci placenty. Keywords: transferrin; monoclonal antibody Available at various institutes of the ASCR
Detection of transferrin in placentae from normal and abnormal pregnancies

The placenta is one of the important sites for iron metabolism in human. It transfers the iron from the mother to the fetus. One of the major iron transport proteins is transferrin, which is a blood ...

Králová, Alena; Světlíková, M.; Madar, J.; Ulčová-Gallová, Z.; Bukovský, A.; Pěknicová, Jana
Biotechnologický ústav, 2008

Sperm surface proteins: Their origin, biochemical properties and role in reproduction
Jonáková, Věra; Postlerová, Pavla; Tichá, M.; Pěknicová, Jana
2008 - English
Seminal plasma proteins bind to the sperm surface at ejaculation and may modulate sperm properties during reproduction. Porcine spermadhesins (AQN, AWN, PSP) are secreted mainly by the seminal vesicles (SV), but their mRNAs have been found also in the cauda epididymis and prostate. Using specific polyclonal antibodies, PSP-I and PSP-II proteins were immunodetected in tissue extracts from cauda epididymis, prostate, SV and Cowper´s glands on the blots, and in secretory tissues of cauda epididymis, prostate and SV by indirect immunofluorescence. We localized PSP spermadhesins on epididymal and ejaculated spermatozoa. PSP proteins are produced not only by SV and prostate, but also by epididymis. Characterization of seminal plasma proteins expressed in the individual reproductive organs might help to understand their role in the reproduction process. Proteiny semenné plasmy se váží na povrch spermie při ejakulaci a modulují vlastnosti spermie při reprodukci. Kančí spermadhesiny (AQN, AWN, PSP) jsou sekretovány hlavně semenými vaky (SV), ale jejich mRNA byla nalezena také v cauda epididymis a prostatě. Pomocí specifických protilátek PSP I a PSP II proteiny byly imunodetekovány na blotu v tkáňových extraktech cauda epididymis, prostatě, SV, a nepřímou imunofluorescencí v sekreční tkáni cauda epididymis, prostatě, SV. Lokalizovali jsme PSP spermadhesiny na epididymálnícj a ejakulovaných spermiích. PSP proteiny jsou produkovány SV, prostatou a také nadvarletem. Charakterizace proteinů semenné plasmy exprimovaných v jednotlivých reprodukčních orgánech napomůže pochopit jejich úlohu v reprodukci Keywords: sperm surface protein; spermadhesin; monoclonal antibody Available at various institutes of the ASCR
Sperm surface proteins: Their origin, biochemical properties and role in reproduction

Seminal plasma proteins bind to the sperm surface at ejaculation and may modulate sperm properties during reproduction. Porcine spermadhesins (AQN, AWN, PSP) are secreted mainly by the seminal ...

Jonáková, Věra; Postlerová, Pavla; Tichá, M.; Pěknicová, Jana
Biotechnologický ústav, 2008

The effect of low dose of vinclozolin on reproductive tract development in CD1 outbred mice
Pěknicová, Jana; Elzeinová, Fatima; Nováková, Vendula; Buckiová, Daniela; Kubátová, Alena
2008 - English
The effect of a low dose of vinclozolin within the development of the reproductive tract during gestation (VIN-GD 15-22) and puberty (VIN-PND 23-44) in CD1 mice was tested. We found a decrease in the anogenital distance, prostate weight and pathology of testes in both experimental groups. Sperm counts decreased to 46% (VIN-GD) and to 81% (VIN-PND), and also the acrosomal state (evaluated by antiacrosomal antibody) decreased in both groups to 89% in comparison to the control group (100%). Sperm head abnormalities increased by approximately 18% and 13%, respectively. In this connection, the expression of some genes was changed (arosome-related gene (Acr), apoptosis related genes (p53, p21)). In conclusion, a low dose of vinclozolin affected the reproductive tract, sperm parameters and expression of selected genes in both experimental groups. Keywords: vinclozolin; spermatozoa Available at various institutes of the ASCR
The effect of low dose of vinclozolin on reproductive tract development in CD1 outbred mice

The effect of a low dose of vinclozolin within the development of the reproductive tract during gestation (VIN-GD 15-22) and puberty (VIN-PND 23-44) in CD1 mice was tested. We found a decrease in the ...

Pěknicová, Jana; Elzeinová, Fatima; Nováková, Vendula; Buckiová, Daniela; Kubátová, Alena
Biotechnologický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases