Number of found documents: 351
Published from to

Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie
Jankovská, Vlasta
2013 - Czech
Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří Hills (Late Glacial and Holocene). Palaeoreconstruction of origin and development of the Komořany Lake from Late Glacial to the present time. Palaeoreconstruction of vegetation and landscape character for the Podkrušnohorská Basin, Krušné hory Mts. and České středohoří Hills. Keywords: Komořany Lake; pollen- and palaeological analyses; palaeoecology Available at various institutes of the ASCR
Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie

Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří ...

Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2013

Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
2013 - English
Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of bacteria and particulated matter by nanofibrous filters. Our article presents results from filtration tests through polyurethane nanofibrous material on short-term scale with artificial wastewater and also results from tests with real wastewater. We determined E. coli abundances in artificial and real wastewaters and the amount of the other hygienically important bacteria in real wastewater samples only. The results show possibility of long-term full-scale application of those materials, however some material modifications are needed to be accomplished. Keywords: bacteria; nanofibres; removal Available at various institutes of the ASCR
Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters

Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of ...

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?
Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
2013 - Czech
Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, protože způsobuje tvorbu vodního květu a zhoršení kvality povrchové vody. Hrozba vyčerpání fosfátových rud v blízké budoucnosti vede k potřebě zavádění recyklačních technologií, kdy nejzajímavějším způsobem recyklace z koncentrovaných kapalných zdrojů se jeví krystalizace do formy struvitu, který by mohl být posléze žádanou komoditou mezi zemědělci, protože se jedná o pomalu se rozpouštějící hnojivo. Phosphate policy is tightly connected with effective solutions in agriculture, but also with its removal from water environment where excessive concentration of phosphorus is not welcomed since it causes water bloom and worsening og surface water quality. Phosphate ores will be depleted soon and therefore recacling technologies should be introduced into practice in near future. Struvite - slow-release fertilizer seems to be good commodity for farmers. Struvite is usually responsible for clogged pipes in the wastewater treatment area. Therefore, several technologies of its recycling is recently being developed, esp. from reject water stream. Struvite crystallization, its production control and scale-up of technology from lab-scale through pilot-sclae to full-scale is technological challenge in the near future. Keywords: phosphorus recycling; wastewater treatment; future scenarios Available at various institutes of the ASCR
Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?

Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, ...

Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2013

Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air
Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
2013 - English
Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the electrospinning process are presented. Compared are filtration and bacteria deactivation properties of nanostructures without PCs, modified in bulk and with PCs embedded into polyurethane chain by a covalent bond protecting the release of active organic compound during the filtration process. Finding that the functionalized nanofibre structures have an effect on bacterial growth was confirmed by microbiological, physico-chemical and molecular biological analyses, such as the inoculation in a nutrient agar culture medium, flow cytometry and real-time polymerase chain reaction. Keywords: bacteria; deactivation and removal; wastewater and polluted air Available at various institutes of the ASCR
Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air

Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the ...

Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
Botanický ústav, 2013

Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR
Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
2012 - Czech
Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další šlechtitelské práce v rámci ČR. Poukázáno na úpravy klasifikátoru, který byl přizpůsoben pro popis této skupiny kosatců. Article present beardless irises (Apogon) and its organization into groups. It gives worldwide taxonomic overview and it highlights species suitable for growing in the Czech Rep. (Iris sibirica, I. spuria, I. ensata). It also demonstrates hybridization results of Iris spuria done by Mgr. Milan Blažek and other breeding work from the Czech Republic and natural fenotype variability in collected material. Finaly it show changes in EVIGEZ classification chart for genus Iris, to suit all irises - bearded and beardless, too. Keywords: Iris; breeding; EVIGEZ Available at various institutes of the ASCR
Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR

Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další ...

Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
Botanický ústav, 2012

Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi
Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
2012 - Czech
Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží. History of botanical garden and its collections, access to the collections for the public. Developing rose garden and preparing new exhibits of botanical roses. Keywords: rose garden; Chotobuz; gene pool collection Available at various institutes of the ASCR
Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi

Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží....

Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
Botanický ústav, 2012

Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod
Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
2012 - Czech
Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost filtrace byla posuzována nejen pomocí standardně používaných kultivačních technik, ale také pomocí průtokové cytometrie (FCM). Přestože účinnost filtrace některých vzorků stanovená kultivačně byla velmi vysoká (>99%), bylo zjištěno, že proces filtrace těchto vzorků zároveň nemusí nutně mít stejně výrazný vliv na změnu celkových počtů bakterií detekovaných ve filtrovaném vzorku pomocí průtokové cytometrie. Průtokovou cytometrii lze tedy chápat jako perspektivní plnohodnotnou analytickou metodu pro odhad efektivity procesů čištění odpadních vod, která má v porovnání s kultivací některé nevýhody (obtížná standardizace), ale také četné výhody (rychlost, podmínky měření odpovídající realitě). Aim of the study was to detect filtration efficiency of several (nano)materials used for the filtration/removal of E. coli bacteria or natural bacterial communities from water samples. Filtration efficiency was evaluated by commonly used culticvation techniques as well as by flow cytometry (FCM). Although filtration efficiency of certain nanomaterials detected by cultivation was very high (>99%), it was demonstarted that sample filtration does not have to lead to significant decline of total bacterial counts measured by FCM. From this viewpoint FCM can be considered as a suitable analytical method for the assessment of wastewater treatment processess efficiency, which, compared to cultivation techniques, possess some disadvantages (difficult standardization) but also has several advantages (speed, more realistic measurement conditions). Keywords: cultivation techniques; filtration efficiency; flow cytometry Available at various institutes of the ASCR
Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod

Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost ...

Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
Botanický ústav, 2012

Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies
Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
2012 - English
Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested zerovalent and hexavalent nanoiron for phosphorus removal. Ferrates showed promising results even for smaller dosages, whilst NZVI showed not satisfactorily results for full-scale application. Next work will include phosphorus fractionation and fate of different phosphorus fractions at the tertiary treatment. Increasing interest on xenobiotics, hormons, endocrine disruptors, heavy metals and PPCPs and their removal from the plant outlets will extend our testing in the future. Keywords: phosphorus; removal; nanotechnology Available at various institutes of the ASCR
Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies

Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested ...

Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2012

Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění
Holba, Marek; Škvoran, O.; Plotěný, K.; Zbořil, R.; Slunský, J.
2012 - Czech
Povrchové úpravy kovů vytvářejí odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné a toxické sloučeniny jako např. těžké kovy a kyanidy. Současné technologie čištění nabízejí řešení, která jsou buďto neúčinná nebo neekonomická. Naše ekologicky šetrné řešení tyto nevýhody smazává - je založeno na aplikaci různých valenčních stavů železa. The surface processing and refinement of metals leads to the wastewater production that contains toxic and hazardous compounds, i.e. heavy metals and cyanides. The recent wastewater treatment technologies usually offer inadequate solutions that are either not so efficient or economic. Our environmentally friendly solution offers novel attitude based on the application of specific iron compounds. Keywords: nanoiron; industrial wastewater; treatment Available at various institutes of the ASCR
Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění

Povrchové úpravy kovů vytvářejí odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné a toxické sloučeniny jako např. těžké kovy a kyanidy. Současné technologie čištění nabízejí řešení, která jsou buďto neúčinná ...

Holba, Marek; Škvoran, O.; Plotěný, K.; Zbořil, R.; Slunský, J.
Botanický ústav, 2012

Znovuvyužití šedých vod a jejich energie
Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Vrána, J.; Ošlejšková, M.
2012 - Czech
Šedou vodou nazýváme odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů, apod. Šedou vodu je možno po úpravě používat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Zajímavé se jeví také znovuvyužití tepelné energie obsažené v šedých vodách. Příspěvek diskutuje již existující britskou normu BS 8525-1(2), která řeší problematiku využití šedých vod v budovách a dále pak postupy přípravy české normy a návrhy různých technologických uspořádání spolu s ekonomickým zhodnocením jednotlivých technologií. Greywater is the leftover water from baths, showers, hand basins and washing machines only, what implies that it is free of faeces and urine. Greywater can be recycled on-site (called white water) for flushing toilets, urinals, landscape irrigation and constructed wetlands. The heat energy reuse from greywater has been recently discussed as a hot issue. Paper deals with the new British Standard BS 8525-1(2) that introduce the issue of greywater in buildings, as well as progress in the new Czech standard preparation. A various technologocial designs are introduced including return of investment analyses. Keywords: grey water; white water; heat savings Available at various institutes of the ASCR
Znovuvyužití šedých vod a jejich energie

Šedou vodou nazýváme odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů, apod. Šedou vodu je možno po úpravě používat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro ...

Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Vrána, J.; Ošlejšková, M.
Botanický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases