Number of found documents: 57
Published from to

Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus
Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana; Meixner, Jaroslav
2008 - Czech
Obsahem příspěvku je porovnání dvou největších citačních zdrojů, Web of Science (Thomson Reuter) a SCOPUS (Elsevier). Oba produkty jsou sledovány především z hlediska časové i obsahové šíře, vyhledávacích možností, návazné práce se získanými daty a celkové uživatelské přívětivosti. Jsou zmíněny přednosti i případné nedostatky obou informačních zdrojů. Document content is comparing and analyzing of two greatest citated sources, Web of Science (Thomson Reuter) and SCOPUS (Elsevier). Both products are monitored from view of chronological and contentual amount searching possibilities, consecutive work with retrieved data and comprehensive user friendly searching system. Benefits and misssing parts in both information sources are mentioned. Keywords: Web of Science; Scopus; databases Available in digital repository of the ASCR
Porovnání informačních zdrojů Web of Science a Scopus

Obsahem příspěvku je porovnání dvou největších citačních zdrojů, Web of Science (Thomson Reuter) a SCOPUS (Elsevier). Oba produkty jsou sledovány především z hlediska časové i obsahové šíře, ...

Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana; Meixner, Jaroslav
Knihovna AV ČR, 2008

Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu
Veselá, Lenka
2007 - Czech
Autorka sleduje dějiny ditrichštejnské knihovny, která patřila k významným šlechtickým knižním sbírkám 17. století. Soustředila se na to, jak osobnost majitelů (Adam z Ditrichštejna a František z Ditrichštejna) ovlivňovala podobu a uspořádání této knihovny. Dochované dobové katalogy (1614 a 1646) umožnily také sledovat vývoj knihovnického uspořádání této šlechtické bibliotéky v průběhu třiceti let. Autorka došla k závěru, že Ditrichštejnská knižní sbírka představuje ve své době ojedinělý pokus o aplikaci katolických knihovnických principů. The author observed the history of the Ditrichštejn library, which became an important aristocratic collectors´ library in the 17th century. She concentrates on the persons of her owners (Adam of Ditrichštejn and František of Ditrichštejn) and their librarian arrangement. Extant contemporary catalogs of the Ditrichštejn library (1614 and 1646) make it possible to observed the progress of this librarian arrangement over the 30 years. The autor conclused, that Ditrichštejn book collection presents rare experiment about the application of the catholics librarian principles. Keywords: František of Ditrichštejn; library; history Available at various institutes of the ASCR
Knihovna Františka z Ditrichštejna v dobovém kontextu

Autorka sleduje dějiny ditrichštejnské knihovny, která patřila k významným šlechtickým knižním sbírkám 17. století. Soustředila se na to, jak osobnost majitelů (Adam z Ditrichštejna a František z ...

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 2007

Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě
Tůmová, Anna
2007 - Czech
Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním patentem v roce 1781. Tyto prameny leccos vypovídají o lidové nekatolické zbožnosti v regionu a jejich analýza umožňuje alespoň částečně odhalit charakteristiky tajného předtolerančního nekatolictví v Čechách a na Moravě. Zároveň ukazuje, jak byla tato víra nesourodá a těžko zařaditelná v rámci povolených vyznání. Based on sources published in the periodical Selský archiv in 1929, the author concentrates on the religious situation on the estate of Nové Město na Moravě in the 18th century. The author concentrates especially on an analysis of records of the declaration of faith of non-Catholics in Nové Město most of whom describe themselves as Reformed following the publication of the Tolerance Decree in 1781. Declaration records contain doctrinal elements specific to the region in question and give some idea of non-Catholics devotion in the 18th century. Analysis shows how difficult it was to categorise and assign particular beliefs to any existing Protestant denomination since elements of both the Catholic and Protestant faiths were evident as well as non-orthodox viewpoints which are hard to classify and which evolved in this region during the time of pursuit of secret non-Catholics. Keywords: non-Catholicism; history; Nové Město na Moravě Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek ke studiu tajného nekatolictví v 18. století na panství Nové Město na Moravě

Článek je založen na rozboru pramenů editovaných v časopise Selský archiv v roce 1929. Ty obsahují přihlášky nekatolíků na panství Nové Město na Moravě k některému z vyznání povolených Tolerančním ...

Tůmová, Anna
Knihovna AV ČR, 2007

Chceme vědět, jak jsme kompetentní?
Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
2007 - Czech
Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda jsme připraveni na tento vývoj a zda skutečně chceme být kompetentní. The contribution brings the main information about European guides of competencies in the field of library and information services, about future European certification of competencies and adds provocatives questions whether we are prepared for this development and whether we really wish to be competent. Keywords: Competencies in library and information services; European certification of competencies; Problems of application of Eurocertification in the Czech Republic Available in digital repository of the ASCR
Chceme vědět, jak jsme kompetentní?

Příspěvek přináší základní informace o evropských průvodcích kompetencemi v oblasti knihovnických a informačních služeb, o budoucí evropské certifikaci kompetencí a dodává provokativní otázky, zda ...

Houšková, Z.; Burgetová, Jarmila
Knihovna AV ČR, 2007

Open source pro digitální knihovnu
Lhoták, Martin
2007 - Czech
Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open source systém Kramerius, který je vyvíjen ve spolupráci Národní knihovny ČR, Knihovny AV ČR, v. v. i. a firmy Qbizm technologies, a.s. Autor nabízi možnost orientace v dostupných open source řešeních, popíše vlastnosti některých vybraných systémů a informuje o současných instalacích. The aim of the article is to discuss usability of available open source software for digital library. It informs about state of the world most known and used solutions. Author is focused in detail on features of Czech open source system for digital library Kramerius, which is developed in cooperation of Czech National Library, Academy of Sciences Library and IT company Qbizm technologies Keywords: open source; digitální knihovny; systém Kramerius Available at various institutes of the ASCR
Open source pro digitální knihovnu

Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších řešení. Podrobně se věnuje popisu vlastností českého open ...

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2007

DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Lhoták, Martin
2006 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2006

Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR
Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
2006 - Czech
Keywords: grey literature; Akademie věd ČR Available at various institutes of the ASCR
Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR

Doleželová, Jana; Meixner, Jaroslav
Knihovna AV ČR, 2006

Digitální věk v knihovnách
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti. The paper discuss how massive digitization of printed materials effect libraries. It's concerning on digitization workflow, metadata standards and mentions also commercial activities in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Digitální věk v knihovnách

Příspěvek se zabývá dopadem masivní digitalizace na knihovny. Zaměřuje se především na digitalizační workflow, standardy pro metadata a zmiňuje komerční aktivity v této oblasti....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek
Lhoták, Martin
2005 - Czech
Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí. The paper discuss about possibilities of cooperation in the creation of digital collection. It's concerning on cooperation of memory institution - archives, museums and libraries in this area. Keywords: digitization; digital libraries; metadata standards Available at various institutes of the ASCR
Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek

Příspěvek pojednává o možnostech spolupráce při vytváření digitálních sbírek. Zaměřuje se především na spolupráci paměťových institucí - archivů, knihoven a muzeí....

Lhoták, Martin
Knihovna AV ČR, 2005

Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene)
Veselá, Lenka
2003 - Czech
Autorka objasňuje na příkladu původního rukopisného katalogu rožmberské knihovny z r. 1608 výpovědní hodnotu podobných dokumentů pro současný historický výzkum. Author explain on the example of the original manuscript catalogue of the Library of Rožmberk from 1608 the research values of the similar documents for the culture history. Keywords: book culture; historical bibliography; historical libraries Available at various institutes of the ASCR
Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene)

Autorka objasňuje na příkladu původního rukopisného katalogu rožmberské knihovny z r. 1608 výpovědní hodnotu podobných dokumentů pro současný historický výzkum....

Veselá, Lenka
Knihovna AV ČR, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases