Number of found documents: 378
Published from to

Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
2011 - Czech
Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo oxidačními procesy. Chemické struktury těchto biologických ukazatelů mohou být vztaženy zpět k původním sloučeninám a využity jako indikátory biogenních, paleoenvironmentálních a geochemických dějů. Příklady identifikovaných biomarkerů v několika studovaných uhlích, sedimentech a zbytcích fosilních dřev jsou prezentovány. Biomarkers (also termed chemical fossils) are specific organic compounds in geological samples which are derived from biochemical precursors by reductive or oxidative alteration processes. Chemical structures of biomarkers can be related back to the original compounds and utilized as indicators of biogenic, paleoenvironmental and geochemical processes. Examples of identified biomarkers in several studied coals, sediments, and wood fossils remnants are presented. Keywords: biomarkers; terpenoids; GC/MS Available at various institutes of the ASCR
Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií

Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Sled a řízení terénních prací
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
2011 - Czech
Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci vrtných a karotážních poznatků. Description of the 2011 field works has been given. Drilling and well logging including acoustic borehole imaging were the principal methods. Moreover an interpretation of the attained data has been introduced. Keywords: granite matrix porosity; project management Available at various institutes of the ASCR
Sled a řízení terénních prací

Zpráva popisuje sled a řízení terénních prací na projektu v roce 2011. Realizovány přitom byly zejména vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu. Zpráva zároveň nastiňuje interpretaci ...

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
2011 - Czech
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project MP0 FI-IM5/146 and offers a number of ways of utilization of ashes from biomass combustion. Keywords: biomass ash; geopolymer; fertilizer Available at various institutes of the ASCR
Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy....

Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type
Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
2011 - English
In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and solid product were observed. Keywords: rotary kiln; pyrolysis; biomass Available at various institutes of the ASCR
Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type

In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and ...

Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou
Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
2011 - Czech
Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci. The dynamic fragmentation of meteoroids during their flight in the atmosphere is described. The examples of very weak meteoroids, which easy fragments, up to strong meteoroids, which produce the explosive fragmentation, are described. Keywords: meteoroids; fragmentation; dynamics Available at various institutes of the ASCR
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou

Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci....

Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components
Steinerová, Michaela
2011 - English
Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of filler and gel-forming precursors, consumed by bonds on the aggregate surface. Keywords: metakaolinite; geopolymer composite; mechanical properties Available at various institutes of the ASCR
Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components

Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of ...

Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
2011 - Czech
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována. The report delineates drilling and well logging including acoustic borehole imaging applied in 2011 in the project. Description and interpretation of the data is given subsequently. Keywords: granite matrix porosity; core drilling in granite; well logging Available at various institutes of the ASCR
Měření prvotních terénních dat

Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována....

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí
Sýkorová, Ivana
2011 - Czech
Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí. The rank, properties and composition of peat and coal are discussed in relation to classification and utilization of coals. Keywords: coalification; reflectance; maceral composition Available at various institutes of the ASCR
Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí

Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí....

Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Microporous inorganic polymers based on metakaolinite and their open porosity structure of a size of 10-20 nm in diameter
Steinerová, Michaela
2011 - English
Geopolymer monomodal pore size distribution of 15 nm in diameter can change within 10-120 nm according to Si/Al ratio and water content in the space between clusters of condensed precursor nanoparticles. Results provided by mercury porosimetry, SEM and AFM. Keywords: inorganic polymer matrix; Si/Al ratio systems; condensation-reactions Available at various institutes of the ASCR
Microporous inorganic polymers based on metakaolinite and their open porosity structure of a size of 10-20 nm in diameter

Geopolymer monomodal pore size distribution of 15 nm in diameter can change within 10-120 nm according to Si/Al ratio and water content in the space between clusters of condensed precursor ...

Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek
Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
2010 - Czech
Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, 1400 a 1500 °C bez ochranné atmosféry. Po tomto tepelném zpracování dochází ke zvýšení mechanické pevnosti až o 15 %. The investigated composites reinforced with Nextel720 fibers reveal acceptable mechanical properties for applications exposed to temperature up to 1300 °C. Mechanical properties were studied after three-hour exposition at 1300, 1400 and 1500 °C without a protective atmosphere. This temperature treatment increases the mechanical strength up to 15 %. Keywords: mechanical properties; composites, pyrolysis; methylsiloxane resin Available at various institutes of the ASCR
Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek

Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, ...

Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases