Number of found documents: 80
Published from to

Velkorozměrová dynamika na Slunci
Ambrož, Pavel
1999 - Czech
Jsou prezentovány nové výsledky o časovém vývoji velkorozměrového rozložení pozaďového magnetického toku. Vedle obecně akceptované osově symetrické diferenciální rotace byla nalezena také nesymetrická složka transportní rychlosti. Vysoce organizované struktury horizontálního proudění mohou být vysvětlovány prostĹednictvím mechanizmu Rossbyho vln a vírů, generovaných v celé kulové slupce sluneční konvektivní zóny. New results about the temporal evolution of the large-scale back-ground distribution of magnetic flux on the Sun are presented. Besides the generally accepted axially symmetrc differential rotation also the non-symmetric component o the horizontal transport velocity was found. The horizontl flow with highly organized structure of the flow pattern should be explained by Rossby waves and eddies, generatedin the whole spherical shell of the convection zone. Available at various institutes of the ASCR
Velkorozměrová dynamika na Slunci

Jsou prezentovány nové výsledky o časovém vývoji velkorozměrového rozložení pozaďového magnetického toku. Vedle obecně akceptované osově symetrické diferenciální rotace byla nalezena také nesymetrická ...

Ambrož, Pavel
Astronomický ústav, 1999

Čas a my
Klimeš, J.; Rajchl, Jaroslav
1999 - Czech
Je diskutován problém nelineární formy času z hlediska filosofického i matematického v porovnání s publikovanými Gödelovými výsledky. Problem of a non-linear form of time is discessed from a philosophical and mathematical point of view. Comparison with the Gödel's results is presented. Available at various institutes of the ASCR
Čas a my

Je diskutován problém nelineární formy času z hlediska filosofického i matematického v porovnání s publikovanými Gödelovými výsledky....

Klimeš, J.; Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 1999

Extrémy sluneční aktivity odvozené ze změn hladiny kosmického záření a z pozorování v intervalu posledních 30 000 let
Křivský, Ladislav
1999 - Czech
Údaje o extrémech jsou založeny na známé opačné korelaci sluneční aktivity a úrovně kosmického záĹení, tj. v maximech sluneční aktivity je hladina odvozená z izotopů z hloubkových sond starého ledu nízká a opačně. The maxima of the solar activity are connected with minima at cosmic ray level derived from isotopes in the icecores of glaciers. Available at various institutes of the ASCR
Extrémy sluneční aktivity odvozené ze změn hladiny kosmického záření a z pozorování v intervalu posledních 30 000 let

Údaje o extrémech jsou založeny na známé opačné korelaci sluneční aktivity a úrovně kosmického záĹení, tj. v maximech sluneční aktivity je hladina odvozená z izotopů z hloubkových sond starého ledu ...

Křivský, Ladislav
Astronomický ústav, 1999

Chaos = stopa - tvar - (řád)
Rajchl, Jaroslav
1999 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Chaos = stopa - tvar - (řád)

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 1999

Klesající mohutnost posledních slunečních cyklů v počtu skupin skvrn i erupcí
Křivský, Ladislav
1999 - Czech
Histogramy počtu měsíčních hodnot výskytu skupin skvrn i odpozorovaných erupcí vykazují v posledních cyklech tendenci ke zmenšování mohutnosti cyklu. The dicreasing trend is demonstrated by histograms of the monthly date of both events in cycles. Available at various institutes of the ASCR
Klesající mohutnost posledních slunečních cyklů v počtu skupin skvrn i erupcí

Histogramy počtu měsíčních hodnot výskytu skupin skvrn i odpozorovaných erupcí vykazují v posledních cyklech tendenci ke zmenšování mohutnosti cyklu....

Křivský, Ladislav
Astronomický ústav, 1999

Vliv referencní nulové rychlosti na model vektorového rychlostního pole symetrické skvrny
Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav; Krivcovová, N.
1999 - Czech
Analýza vlivu nulové referenční rychlosti ukazuje, že použitá metoda jejího určování je vhodná a nevnáší do modelu zásadní změny. It appears that the occurrence of the vector velocity in an umbra caused by the shift of the Doppler-velocity zero-reference level can be successfully corrected by the position change of the point of symmetry of the spot. In such a case, the character of the spot vector velocity field will= be conserved. Available at various institutes of the ASCR
Vliv referencní nulové rychlosti na model vektorového rychlostního pole symetrické skvrny

Analýza vlivu nulové referenční rychlosti ukazuje, že použitá metoda jejího určování je vhodná a nevnáší do modelu zásadní změny....

Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav; Krivcovová, N.
Astronomický ústav, 1999

Rychlostní pole klidné fotosféry Slunce
Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav; Krivtsov, A.
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Rychlostní pole klidné fotosféry Slunce

Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav; Krivtsov, A.
Astronomický ústav, 1998

Jak se vyvíjí a zaniká komplex sluneční aktivity
Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav; Garcia, A.; Jordan, S.
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Jak se vyvíjí a zaniká komplex sluneční aktivity

Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav; Garcia, A.; Jordan, S.
Astronomický ústav, 1998

Čas a setkání. Dvakrát o dvojí podobě času či časovosti
Rajchl, Jaroslav
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
Čas a setkání. Dvakrát o dvojí podobě času či časovosti

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 1998

První výsledky z pozorování úplného zatmění Slunce 9.3. 1997 na Sibiři
Bělík, M.; Marková, E.; Sýkora, T.; Kotrč, Pavel
1998 - Czech
Available at various institutes of the ASCR
První výsledky z pozorování úplného zatmění Slunce 9.3. 1997 na Sibiři

Bělík, M.; Marková, E.; Sýkora, T.; Kotrč, Pavel
Astronomický ústav, 1998

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases