Number of found documents: 66
Published from to

Zklidňování dopravy
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; zklidňování dopravy; bezpečnost; Česká republika; transport; traffic calming; safety; Czech Republic; doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Zklidňování dopravy

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu
Striegler, Radim
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; nehodová místa; identifikace; intravilán; zklidňování dopravy; bezpečnost; transport; accident; Accidetn Black Spots; identification; town residential area; traffic calming; safety; doprava; dopravní nehody Available in a digital repository NRGL
Možnosti řešení nejčastějších problémů v intravilánu

Striegler, Radim
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: doprava; pozemní komunikace; extravilánové silnice; silniční provoz; bezpečnost; bezpečnostní audit; dopravní nehody; nehodové lokality; hloubková analýza dopravních nehod; transport; roads; traffic; safety; accident; accident black spot; doprava; silniční provoz; bezpečnost; dopravní nehody; silnice; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr; Ambros, Jiří; Skládaný, Pavel; Biler, Stanislav; Andres, Josef; Striegler, Radim; Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Zranitelní účastníci provozu
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; účastníci provozu; chodci; cyklisté; motocyklisté; dopravní nehody; bezpečnost; road transport; traffic; road users; pedestrians; cyclists; motorcyclists; accident; safety; dopravní značení; výzkum; křižovatky Available in a digital repository NRGL
Zranitelní účastníci provozu

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury
Šenk, Petr
2012 - Czech
Keywords: dopravní nehodovost; predikční model; metodologie; dopravní infrastruktura; investice; accident; predictive model; methodology; transport infrastructure; investment; metodologie; dopravní infrastruktura; investice; metody Available in a digital repository NRGL
Predikční modely nehodovosti a jejich využití při hodnocení efektivity investic do infrastruktury

Šenk, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnost extravilánových silnic
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; extravilán; silniční provoz; bezpečnost; road transport; accident; traffic; safety; silniční doprava; dopravní nehody; silniční provoz; bezpečnost; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost extravilánových silnic

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Hloubková analýza dopravních nehod - příklady nehod z extravilánových komunikací
Andres, Josef
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; hloubková analýza; HADN; bezpečnost; road transport; accident; depth analysis; HADN; safety; silniční doprava; dopravní nehody; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Hloubková analýza dopravních nehod - příklady nehod z extravilánových komunikací

Andres, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnostní audit a inspekce silnic nižších kategorií - projekt PILOT4SAFETY
Pokorný Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; bezpečnost; bezpečnostní audit; projekt Pilot4Safety; road transport; safety; safety audit; project Pilot4Safety; silniční doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní audit a inspekce silnic nižších kategorií - projekt PILOT4SAFETY

Pokorný Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Psychosociální faktory "diskonehod"
Biler, Stanislav
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; mladí řidiči; řízení; alkohol; psychologie; sociologie; transport; accident; young drivers; driving; alcohol; psychology; sociology; doprava; dopravní nehody; řízení; psychologie; sociologie Available in a digital repository NRGL
Psychosociální faktory "diskonehod"

Biler, Stanislav
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Příklady řešených nehodových lokalit
Skládaný, Pavel
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; nehodové lokality; křižovatky; bezpečnost; road transport; accident; accident black spot; cross roads; safety; silniční doprava; dopravní nehody; křižovatky; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Příklady řešených nehodových lokalit

Skládaný, Pavel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases