Number of found documents: 39
Published from to

Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN
Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
2015 - Czech
Keywords: internetové zdroje; elektronické dokumenty; správa elektronických dokumentů; unifikovaný název zdroje; unifikovaný lokátor zdroje; digitální repozitáře; paměťové instituce; počítačové sítě Available in a digital repository NRGL
Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátorů digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN

Vašek, Zdeněk; Cubr, Ladislav,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích
Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
2015 - Czech
Poskytuje přehled metod, které při mapování a harmonizaci terminologických zdrojů lze využít a rovněž doporučený postup pro realizaci konkrétních záměrů v této oblasti. V konečném důsledku je také doporučením jak postupovat při integraci specifických terminologických zdrojů do znalostní databáze INTERPI a to i v případě, že tyto terminologické zdroje doposud nebyly reprezentovány pomocí žádného technologického nástroje. Keywords: tezaury; rejstříky; věcné selekční jazyky; oborová terminologie; národní programy a projekty; zpracování dokumentů Available in a digital repository NRGL
Metodika mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích

Poskytuje přehled metod, které při mapování a harmonizaci terminologických zdrojů lze využít a rovněž doporučený postup pro realizaci konkrétních záměrů v této oblasti. V konečném důsledku je také ...

Balíková, Marie,; Kunt, Miroslav; Šubová, Jana; Andrejčíková, Nadežda,
Národní knihovna ČR, 2015

Metodika „Průzkum stavu papíru knihovních fondů měřícím systémem SurveNIR“
Vávrová, Petra; Součková, Magda; Mračková, Lucie; Neoralová, Jitka
2015 - Czech
Cílem předkládané metodiky je pomocí měřícího systému SurveNIR vyhodnotit stav papíru ucelených písemných a knižních sbírek, případně jednotlivých papírových objektů. Získané informace umožní kvalifikovaně rozhodnout o způsobu další péče o tyto sbírky. Keywords: ochrana archivních fondů; ochrana knihovních fondů; ochrana papíru; měřicí systémy; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika „Průzkum stavu papíru knihovních fondů měřícím systémem SurveNIR“

Cílem předkládané metodiky je pomocí měřícího systému SurveNIR vyhodnotit stav papíru ucelených písemných a knižních sbírek, případně jednotlivých papírových objektů. Získané informace umožní ...

Vávrová, Petra; Součková, Magda; Mračková, Lucie; Neoralová, Jitka
Národní knihovna ČR, 2015

Památkový postup „Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů“
Součková, Magda; Vávrová, Petra; Novotný, Jan,; Dřevíkovská, Jana; Paulusová, Hana; Bartl, Benjamin; Bartlová, Lenka; Bacílková, Bronislava,; Straka, Roman; Ďurovič, Michal,; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
2015 - Czech
Keywords: ochrana knihovních fondů; ochrana archivních fondů; preventivní péče o knihovní fondy; degradace materiálů; mikroklima; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Památkový postup „Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů“

Součková, Magda; Vávrová, Petra; Novotný, Jan,; Dřevíkovská, Jana; Paulusová, Hana; Bartl, Benjamin; Bartlová, Lenka; Bacílková, Bronislava,; Straka, Roman; Ďurovič, Michal,; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
Národní knihovna ČR, 2015

Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií - podle RDA ve formátu MARC 21
Lichtenbergová, Edita,; Balíková, Marie,; Benešová, Ludmila,; Přibylová, Jarmila,; Svobodová, Jaroslava,
2014 - Czech
Metodika obsahuje výčet povinných údajů bibliografického záznamu a jejich popis (na úrovni minimálního a doporučeného záznamu pro Souborný katalog ČR), je předpokladem pro sdílení záznamů mezi knihovnami. Vzhledem k tomu, že jsou v metodice akceptovány mezinárodní standardy a zohledněny povinné údaje specifikované v jejich rámci, umožňuje certifikovaná metodika rovněž sdílení záznamů na mezinárodní úrovni. Keywords: katalogizace elektronických zdrojů; katalogizace monografií; RDA (katalogizační pravidla); MARC 21 formát; zpracování dokumentů Available in a digital repository NRGL
Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií - podle RDA ve formátu MARC 21

Metodika obsahuje výčet povinných údajů bibliografického záznamu a jejich popis (na úrovni minimálního a doporučeného záznamu pro Souborný katalog ČR), je předpokladem pro sdílení záznamů mezi ...

Lichtenbergová, Edita,; Balíková, Marie,; Benešová, Ludmila,; Přibylová, Jarmila,; Svobodová, Jaroslava,
Národní knihovna ČR, 2014

Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit
Bartl, Zdeněk,; Nejedlý, Tomáš,; Světlíková, Svojmila,; Šimek, Libor,
2014 - Czech
Součástí grantového projektu „Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky“ (řešený v rámci programu NAKI) byl i úkol připravit metodiku pro tvorbu autorit, které bude možné využívat při zpracování tisků 16. století. Řešitelský tým projektu za NK ČR připravil tuto metodiku s ohledem na specifika tisků 16. století a v návaznosti na platnou (obecnou) metodiku tvorby autorit. Keywords: soubory jmenných autorit; soubory národních autorit; personální záhlaví; korporativní záhlaví; jmenná katalogizace; MARC 21 formát; formáty pro autority; RDA (katalogizační pravidla); katalogizace starých tisků; staré tisky; zpracování dokumentů Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit

Součástí grantového projektu „Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky“ (řešený v rámci programu NAKI) byl i úkol připravit metodiku pro tvorbu autorit, které bude možné využívat při ...

Bartl, Zdeněk,; Nejedlý, Tomáš,; Světlíková, Svojmila,; Šimek, Libor,
Národní knihovna ČR, 2014

Metodika výroby a využití adhezivních skeletizačních fólií z japonského papíru na bázi etherů celulózy
Lehovec, Ondřej
2013 - Czech
Cílem metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný postup přípravy adhezivních skeletizačních fólií a podrobně popsat jejich způsob využití při restaurování písemných a knižních historických sbírek. Keywords: restaurování knihovních fondů; restaurování archivních fondů; historické knihovní fondy; knižní vazby; papírové obaly; ruční papír; ethery celulózy; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika výroby a využití adhezivních skeletizačních fólií z japonského papíru na bázi etherů celulózy

Cílem metodiky je vytvořit praktický a standardizovaný postup přípravy adhezivních skeletizačních fólií a podrobně popsat jejich způsob využití při restaurování písemných a knižních historických ...

Lehovec, Ondřej
Národní knihovna ČR, 2013

Metodika průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů
Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana
2013 - Czech
Keywords: knihovní fondy; ochrana knihovních fondů; znalostní databáze; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů

Vávrová, Petra; Polišenský, Jiří; Kocourek, Pavel; Sedliská, Hana
Národní knihovna ČR, 2013

Metodika pro stanovení počtu exemplářů garantujících pravděpodobné dochování dokumentu
Vávrová, Petra; Godula, Tomáš; Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,
2013 - Czech
Cílem metodiky bylo vytvořit nástroj, prostřednictvím kterého je možné s vyšší mírou objektivity stanovit počet exemplářů, uchovávaných v systému konzervačních knihoven, který by garantoval dochování alespoň jednoho, nebo omezeného počtu exemplářů po definovanou dobu. Keywords: ochrana knihovních fondů; preventivní péče o knihovní fondy; depozitní knihovny; národní programy a projekty; organizace informačních fondů Available in a digital repository NRGL
Metodika pro stanovení počtu exemplářů garantujících pravděpodobné dochování dokumentu

Cílem metodiky bylo vytvořit nástroj, prostřednictvím kterého je možné s vyšší mírou objektivity stanovit počet exemplářů, uchovávaných v systému konzervačních knihoven, který by garantoval dochování ...

Vávrová, Petra; Godula, Tomáš; Polišenský, Jiří; Foltýn, Tomáš,
Národní knihovna ČR, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases