Number of found documents: 529
Published from to

Ukazatele výzkumu a vývoje - 2016
Český statistický úřad
2018 - Czech
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí. Keywords: vývoj; výzkum; zaměstnanci; služby Available in a digital repository NRGL
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2016

Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2018

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2017
Klimeš, Vladimír
2018 - Czech
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě. Quarterly development of external trade price indices. Keywords: cenový index; dovoz; vývoz; mezinárodní obchod; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2017

Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.


Quarterly development of external trade price indices.

Klimeš, Vladimír
Český statistický úřad, 2018

Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2016 a v roce 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Analýza cen zemědělských a průmyslových výrobců. Ceny stavebních prací a ceny tržních služeb. Meziroční a mezikvartální srovnání. Analysis of prices of agricultural and industrial producers. Prices of construction work and prices of market services. Year-to-year and quarter-term comparison. Keywords: cenový index; dovoz; vývoz; mezinárodní obchod; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí 2016 a v roce 2016

Analýza cen zemědělských a průmyslových výrobců. Ceny stavebních prací a ceny tržních služeb. Meziroční a mezikvartální srovnání....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti. Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor audiovizuálního a mediálního sektoru čerpající z výběrových šetření ČSÚ doplněných o data zastřešujících oborových organizací. Keywords: filmy; knihy; televize; hudba; rozhlas; kultura Available in a digital repository NRGL
Kulturní průmysly v ČR: Audiovizuální a mediální sektor - 2016

Přehled aktuálních statistik filmu, hudby, knih, tisku, televize, rozhlasu a videoher doplněný o samostatný analytický text ke každé oblasti. Publikace přináší základní mikroekonomický rozbor ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; populační vývoj; vzdělání; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Mladá generace v Karlovarském kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Mladá generace v Ústeckém kraji - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě společnosti apod., a to především v podobě grafů, kartogramů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: mladiství; ekonomicky aktivní obyvatelstvo; populační vývoj; vzdělání; věkové složení obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Mladá generace v Ústeckém kraji - 2016

Charakteristika struktury a vývoje mladé generace v kraji a jeho dílčích územních celcích z pohledu demografického, průběhu vzdělávání, bydlení a domácností, postavení na trhu práce, účasti na životě ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2017
Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
2017 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). Keywords: trh práce; státní rozpočet; ekonomika; hrubý domácí produkt Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2017

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Kamenický, Jiří; Súkupová, Karolína
Český statistický úřad, 2017

Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
2017 - Czech
Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví). Producer price indices (of industrial producers, agricultural producers, market services and of construction work). Keywords: cenový index; stavební práce; průmysl; zemědělství Available in a digital repository NRGL
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů cen výrobců (průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb a ve stavebnictví)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016
Český statistický úřad
2017 - Czech
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím. Regular analytical report on the main components of population development in the Czech Republic in 2016 compared to the previous period. Keywords: populační vývoj; geografie obyvatelstva; migrace obyvatelstva; demografická reprodukce; porodnost obyvatelstva Available in a digital repository NRGL
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016

Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2017

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016
Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika; Vávrová, Klára
2017 - Czech
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním. Keywords: ekonomický rozvoj; populační vývoj; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016

Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.

Dědič, Petr; Fialová, Hedvika; Mikanová, Monika; Vávrová, Klára
Český statistický úřad, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases