Number of found documents: 40
Published from to

Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU
Kamenický, Jiří; Český statistický úřad
2013 - Czech
Studie analyzuje dlouhodobý vývoj deficitu hospodaření a celkového dluhu vládního sektoru, vč, jejich vztahu k dynamice HDP v ČR i zemích EU. Sleduje hlavní výdajové položky vládního sektoru a detailněji jejich vývoj v období poznamenaném hlubokou recesí (2009 až 2012). Stručně mapuje i strukturu vládního dluhu, jakož i vztah mezi zadlužeností ústředních a místních vládních institucí. Keywords: dluhy; rozpočtový deficit; recese; hospodaření Available in a digital repository NRGL
Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU

Studie analyzuje dlouhodobý vývoj deficitu hospodaření a celkového dluhu vládního sektoru, vč, jejich vztahu k dynamice HDP v ČR i zemích EU. Sleduje hlavní výdajové položky vládního sektoru a ...

Kamenický, Jiří; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; trh práce; výdaje; důchod; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v roce 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Informační společnost v číslech - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Školství a Zdravotnictví. Basic overview of the state and development in the spreading and way of use of ICTs in the main areas of our society - Telecommunication and Internet Infrastructure, Households, Individuals, Enterprises, Public Authorities, Schools and Health Institutions. Keywords: technologie; informační společnost; telekomunikace Available in a digital repository NRGL
Informační společnost v číslech - 2013

Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; státní rozpočet; důchod; trh práce; výdaje Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; státní rozpočet; důchod; trh práce; výdaje Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. čtvrtletí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013
Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
2013 - Czech
Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní rozpočet). The assessment of the CR´s real and monetary economy development in the last period (output of basic industries, GDP, expenditure, income, external economic relations, prices, labour market, money supply, interest rates, state budget). Keywords: makroekonomie; odvětvová ekonomika; trh práce; důchod; výdaje; státní rozpočet Available in a digital repository NRGL
Vývoj ekonomiky České republiky v 1. pololetí 2013

Hodnocení vývoje reálné a peněžní ekonomiky ČR za uplynulé období (výkonnost základních odvětví, HDP, výdaje, důchody, vnější ekonomické vztahy, ceny, trh práce, peněžní zásoba, úroky, státní ...

Dubská, Drahomíra; Kamenický, Jiří; Kučera, Lukáš; Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Informační ekonomika v číslech - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících oblastech: IT odborníci, výdaje a investice, výzkum a vývoj a patenty, zahraniční obchod, ICT sektor. Basic overview of the state and development of the following areas: ICT Specialists, Expenditure and Investment, Research and Development and Patents, External Trade, ICT Sector. Keywords: informatika; výpočetní technika; odvětvová ekonomika Available in a digital repository NRGL
Informační ekonomika v číslech - 2013

Základní přehled o stavu a vývoji ICT v následujících oblastech: IT odborníci, výdaje a investice, výzkum a vývoj a patenty, zahraniční obchod, ICT sektor....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Život cizinců v ČR - 2013
Český statistický úřad
2013 - Czech
Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy). Basic information on foreigners in the Czech Republic, with emphasis on regional breakdown of the data (into districts or city parts in the case of Prague). Keywords: cizinecké právo; cizinecký režim; demografie Available in a digital repository NRGL
Život cizinců v ČR - 2013

Základní informace o cizincích v ČR s důrazem na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy)....

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice
Český statistický úřad
2013 - Czech
Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a užitkové ploše bytů, počtu pokojů, o době výstavby a hodnotě bytů. Keywords: bytové hospodářství; výstavba; stavebnictví; obytné budovy Available in a digital repository NRGL
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České Republice

Statistická data o bytové výstavbě v územích ČR za jednotlivé bytové objekty v třídění podle krajů, okresů a obcí, kubatur domů a velikosti ploch stavebních pozemků. Uvedeny jsou také údaje o obytné a ...

Český statistický úřad
Český statistický úřad, 2013

Život cizinců v ČR
Český statistický úřad; Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
2010 - Czech
Základní informace o cizincích v ČR v letech 2005 a 2009. Důraz je kladen na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města Prahy). I Basic information on foreigners in the Czech Republic in 2005 and 2009, with emphasis on regional breakdown of the data (into districts or city parts in the case of Prague). Keywords: demografie; cizinecké právo; cizinecký režim Available in a digital repository NRGL
Život cizinců v ČR

Základní informace o cizincích v ČR v letech 2005 a 2009. Důraz je kladen na regionální členění těchto údajů (tj. informace do úrovně okresů, resp. do úrovně správních obvodů v případě hlavního města ...

Český statistický úřad; Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Český statistický úřad, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases