Number of found documents: 8092
Published from to

Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.
MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
2012 - English
Available in the UPOL Library.
Synthesis and characterization of novel compounds interacting with metabolic pathways of plant hormones cytokinins. Structure-activity relationship.

MIK, Václav; DOLEŽAL, Karel; DOLEŽAL, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze
KOZÁKOVÁ, Jitka; JANURA, Miroslav
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv operativní korekce hallux valgus a pooperativní rehabilitace na provedení chůze

KOZÁKOVÁ, Jitka; JANURA, Miroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Affinity chromatography in proteomics
CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
2012 - English
Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek vázat specificky a reversibilně komplementární molekuly. Od doby prvních studií protein-proteinových interakcí ve druhé polovině devadesátých let minulého století zažívají afinitní separace v proteomice opravdovou renesanci. Vyvinuta byla celá řada nových afinitních matricí a experimentálních postupů založených na principech afinitní chromatografie, které posléze našly široké uplatnění ? od odstraňování nadměrně zastoupených proteinů z biologických směsí, přes profilování molekulárních cílů léčiv, až po podrobné studium posttranslačních modifikací. Tato disertační práce se věnuje roli afinitní chromatografie v moderní proteomice. Z tohoto důvodu se literární přehled zaměřuje především na použití této separační techniky v rámci proteomických experimentů. Jedinou výjimkou je první kapitola nazvaná historie proteomiky, která by měla čitateli poskytnout stručný přehled o nejdůležitějších proteomických technologiích a jejich vývoji. Ve výsledkové části jsou potom prezentovány dva autorovy nezávislé výzkumné projekty, jejichž pojítkem je právě afinitní chromatografie. Affinity chromatography is a variant of chromatography based on the ability of biological molecules (analytes) to bind certain ligands specifically and reversibly. These unique features of the analyte and ligand interaction are then utilized for the separation of analyte from a given mixture. From the first protein-protein interaction studies done in the second half of the 1990´s, affinity separations have experienced a true renaissance in proteomics. A complete parade of affinity matrices and affinity-based experimental approaches has been developed that has found numerous applications ranging from subtraction of highly abundant proteins to study of drug target profiles to large scale mapping of posttranslational modifications. This thesis deals with the role of affinity chromatography in modern proteomics. Hence, the literature review focuses on its use in the broad proteomic field. The only exception from this is the first section entitled History of proteomics, which should provide the reader an overview of the most important proteomic technologies and their development. In the results section, two independent research projects of the author utilizing affinity chromatography are presented. Keywords: afinitní chromatografie; autolýza; trypsin; cytokinin; chemická proteomika; affinity chromatography; autolysis; trypsin; cytokinin; chemical proteomics Available in the UPOL Library.
Affinity chromatography in proteomics

Afinitní chromatografie je jednou z variant chromatografie, která k separacím využívá unikátních vlastností interakce analytu a ligandu. Je totiž založena na výjimečné schopnosti biologických látek ...

CHAMRÁD, Ivo; LENOBEL, René; LENOBEL, René
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Vliv ukrytí hnízda na růst mláďat otevřeně hnízdících pěvců
FICTUM, Milan; GRIM, Tomáš
2012 - Czech
Available in the UPOL Library.
Vliv ukrytí hnízda na růst mláďat otevřeně hnízdících pěvců

FICTUM, Milan; GRIM, Tomáš
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Mentální trénink skrze vůli v alpském lyžování
EPERJEŠIOVÁ, Michaela; PERNICOVÁ, Hana; ŠAFÁŘ, Michal
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Mentální trénink skrze vůli v alpském lyžování

EPERJEŠIOVÁ, Michaela; PERNICOVÁ, Hana; ŠAFÁŘ, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Problémy morálního vývoje školních dětí s psychickými poruchami
VARYŠOVÁ, Jitka; SMÉKALOVÁ, Eleonora
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Problémy morálního vývoje školních dětí s psychickými poruchami

VARYŠOVÁ, Jitka; SMÉKALOVÁ, Eleonora
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Aspekty sociální atmosféry ve skupině, pracovní spokojenosti, materiálního zabezpečení příslušníků AČR a vliv dynamiky osobnosti na jejich pracovní a životní spokojenost
TREFILOVÁ, Věra; MICHALÍK, David; VTÍPIL, Zdeněk
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Aspekty sociální atmosféry ve skupině, pracovní spokojenosti, materiálního zabezpečení příslušníků AČR a vliv dynamiky osobnosti na jejich pracovní a životní spokojenost

TREFILOVÁ, Věra; MICHALÍK, David; VTÍPIL, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Správa stavební - právní předpoklady a podmínky pro realizaci staveb
JANČOVÁ, Markéta; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Správa stavební - právní předpoklady a podmínky pro realizaci staveb

JANČOVÁ, Markéta; GADASOVÁ, Dalimila; DIENSTBIER, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Výchova prožitkem očima účastníků vysokoškolského výukového kurzu (kvalitativní analýza edukačního procesu)
ZAPPE, Petr; HODAŇ, Bohuslav
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Výchova prožitkem očima účastníků vysokoškolského výukového kurzu (kvalitativní analýza edukačního procesu)

ZAPPE, Petr; HODAŇ, Bohuslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve
HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
2011 - Czech
Available in the UPOL Library.
Kapitoly z dějin východní Katolické církve na území ČR a její postavení v právním řádu církve

HANUŠ, Milan; NĚMEC, Damián; DVOŘÁČEK, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases