Number of found documents: 39
Published from to

Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera).
Mikát, Miroslav
2000 - Czech
V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi Eucnemidae; zvláště chráněné druhy: střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a zdobenec zelenavý (Gnorimus nobilis). Keywords: brouci (Coleoptera); faunistika; chráněné krajinné oblasti; entomologie Available in a digital repository NRGL
Entomologický výzkum PR Dubno. Výsledky za rok 1999-2000 – brouci (Coleoptera).

V přehledu 90 dosud determinovaných druhů brouků (Coleoptera) z PR Dubno., významné druhy jsou v textu komentovány. Faunisticky nejvýznamnější Microrhagus emyi a Microrhagus lepidus z čeledi ...

Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

Posouzení trasy plánované výstavby vedení VN 110 kV mezi rozvodnami Nový Bydžov (Metličany) a Jičín (Staré Místo). Přírodovědecké hodnocení (přírodní prvky, flóra a fauna).
Mocek, Bohuslav; Samková, Věra; Mikát, Miroslav
2000 - Czech
Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede mimo biokoridory a biocentra. Přímé negativní vlivy na flóru a faunu mohou být při respektování výše uvedených doporučení eliminovány. Biologicky relativně nejcennější lokality představuje niva Cidliny a xerotermní stráně u Vinařic. Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Posouzení trasy plánované výstavby vedení VN 110 kV mezi rozvodnami Nový Bydžov (Metličany) a Jičín (Staré Místo). Přírodovědecké hodnocení (přírodní prvky, flóra a fauna).

Podstatná část plánované trasy VN 110 kV vede mimo biokoridory a biocentra. Přímé negativní vlivy na flóru a faunu mohou být při respektování výše uvedených doporučení eliminovány. Biologicky ...

Mocek, Bohuslav; Samková, Věra; Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2000

Biologické hodnocení lokality - Křižovatka silnice 37/I u Březhradu
Samková, Věra; Lohniský, Karel; Mocek, Bohuslav
1999 - Czech
Výzkumem bylo zjištěno 151 druhů rostlin, z toho 1 druh - česnek hranatý (Allium angulosum) je chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 8 druhů je ohrožených podle Červeného seznamu ČR nebo východních Čech. Z fauny byly jednorázovou exkurzí sledovány vážky, denní motýli a obratlovci. Keywords: biologické hodnocení; doprava; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lokality - Křižovatka silnice 37/I u Březhradu

Výzkumem bylo zjištěno 151 druhů rostlin, z toho 1 druh - česnek hranatý (Allium angulosum) je chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., 8 druhů je ohrožených podle Červeného seznamu ČR nebo východních ...

Samková, Věra; Lohniský, Karel; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1999

Entomologický průzkum lokality - Mokřadní louky u Jetřichova
Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav
1999 - Czech
Zjištěny druhy zachovalých mokřadních a rašelinných lučním společenstev, např. modrásek Maculinea nausithous, perleťovec kopřivový Brenthis ino, můry Celaena leucostigma, Mythimna impura a Xestia sexstrigata. Lesní a arborikolní druhy např. píďalky Deileptenia ribeata a Puengeleria capreolaria, a lokální druhy brouků Rabocerus gabrieli a lesknáček Epuraea distincta. Xerofilní druhy, jako např. zaviječ Pempeliella ornatella, můra Calophasia lunula, okáč zední (Pararge megera) pronikají od suchých úhorů od železnice v s. části lokality. Keywords: biologické hodnocení; CHKO Broumovsko; motýli; vážky; mokřady; křídlatí; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Entomologický průzkum lokality - Mokřadní louky u Jetřichova

Zjištěny druhy zachovalých mokřadních a rašelinných lučním společenstev, např. modrásek Maculinea nausithous, perleťovec kopřivový Brenthis ino, můry Celaena leucostigma, Mythimna impura a Xestia ...

Mocek, Bohuslav; Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1999

Biologické hodnocení lokality Vysoké Chvojno - Sádky "Zámeček"
Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mikátová, Blanka; Mocek, Bohuslav
1998 - Czech
Průzkumem bylo zjištěno 143 druhů vyšších rostlin, z toho 1 silně ohrožený (Sorbus torminalis), 2 ohrožené (Galium wirtgenii, Ulmus minor) a 3 vzácné (Cerastium lucorum, Festuca filiformis, Galium boreale). 5 běžných druhů vážek, indikační druh strumičník zlatooký, 159 druhů motýlů,cca 30 druhů brouků, 6 druhů obojživelníků a 2 druhy plazů, z toho podle zákona č. 114/92 Sb. a ve vyhlášce č. 395/1992 1 druh kriticky ohrožený, 4 silně ohrožené, 2 ohrožené. Keywords: biologické hodnocení; živočichové; rostliny; chráněné druhy; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Biologické hodnocení lokality Vysoké Chvojno - Sádky "Zámeček"

Průzkumem bylo zjištěno 143 druhů vyšších rostlin, z toho 1 silně ohrožený (Sorbus torminalis), 2 ohrožené (Galium wirtgenii, Ulmus minor) a 3 vzácné (Cerastium lucorum, Festuca filiformis, Galium ...

Samková, Věra; Mikát, Miroslav; Mikátová, Blanka; Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1998

Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Střemošická stráň v roce 1997
Mocek, Bohuslav
1997 - Czech
Bylo determinováno 182 druhů řádu dvoukřídlých (Diptera), z toho 3 nové druhy pro faunu České republiky, 2 nové druhy pro faunu Čech, 6 druhů velmi vzácných. Entomologicky nejcennější jsou xerotermní teplomilné a luční biotopy. Bylo identifikováno celkem 36 druhů tzv. denních motýlů, bioindikačně cenná je vzácná Zygaena carniolica - vřetenuška ligrusová Keywords: dvoukřídlí (Diptera); motýli (Lepidoptera); chráněné krajinné oblasti; entomologie; výzkum Available in a digital repository NRGL
Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Střemošická stráň v roce 1997

Bylo determinováno 182 druhů řádu dvoukřídlých (Diptera), z toho 3 nové druhy pro faunu České republiky, 2 nové druhy pro faunu Čech, 6 druhů velmi vzácných. Entomologicky nejcennější jsou xerotermní ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1997

Entomologické sbírky Muzea východních Čech a jejich vyhodnocení z hlediska entomofaunistické dokumentace regionu
Mocek, Bohuslav
1997 - Czech
Popis práce s entomologickým sbírkovým fondem a faunistickými informacemi po jednotlivých skupinách (řádech, čeledích). Souhrn faunistického průzkumu 3 lokalit vých. Čech (PR Zbytka, PR Střemošická stráň a PR Buky u Vysokého Chvojna). Keywords: muzeum; entomologie; živočichové; sbírky Available in a digital repository NRGL
Entomologické sbírky Muzea východních Čech a jejich vyhodnocení z hlediska entomofaunistické dokumentace regionu

Popis práce s entomologickým sbírkovým fondem a faunistickými informacemi po jednotlivých skupinách (řádech, čeledích). Souhrn faunistického průzkumu 3 lokalit vých. Čech (PR Zbytka, PR Střemošická ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1997

Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Zbytka
Mocek, Bohuslav
1996 - Czech
Terénním výzkumem byl na území PR Zbytka doložen výskyt 12 druhů vážek a 159 druhů řádu dvoukřídlých sk. Acalyptrata.Dosud bylo determinováno ze studovaného území 159 druhů řádu dvoukřídlých (Diptera, z toho 2 nové druhy pro faunu České republiky, 12 druhů velmi vzácných, doložených z území našeho státu zatím pouze několikrát. Jeden zjištěný druh je zařazen v Červené knize ohrožených živočichů ČR. Keywords: vážky (Odonata), dvoukřídlí (Diptera); chráněné krajinné oblasti; výzkum; entomologie Available in a digital repository NRGL
Zpráva o entomologickém průzkumu přírodní rezervace Zbytka

Terénním výzkumem byl na území PR Zbytka doložen výskyt 12 druhů vážek a 159 druhů řádu dvoukřídlých sk. Acalyptrata.Dosud bylo determinováno ze studovaného území 159 druhů řádu dvoukřídlých (Diptera, ...

Mocek, Bohuslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1996

Zpráva o entomofaunistickém výzkumu navrhované přírodní rezervace Peklo
Mikát, Miroslav
1996 - Czech
Přehled zpracovaného materiálu brouků z vlastního výzkumu - zjištěno 111 druhů. Fauna poukazuje na vysokou zachovalost lesních porostů. Byla navrženydoplňující zásady k ochraně entomofauny. Keywords: entomologický výzkum; entomologie; křídlatí; chráněné krajinné oblasti Available in a digital repository NRGL
Zpráva o entomofaunistickém výzkumu navrhované přírodní rezervace Peklo

Přehled zpracovaného materiálu brouků z vlastního výzkumu - zjištěno 111 druhů. Fauna poukazuje na vysokou zachovalost lesních porostů. Byla navrženydoplňující zásady k ochraně entomofauny.

Mikát, Miroslav
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1996

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases