Number of found documents: 57
Published from to

Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty
Kuča, Karel; Kučová, Věra
2015 - Czech
Keywords: územní plánování; památkové objekty; klasifikace; stavby Available in a digital repository NRGL
Metodika klasifikace staveb podle památkové hodnoty

Kuča, Karel; Kučová, Věra
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Charvátová, Kateřina; Indrová, Martina; Klapko, Dušan
2015 - Czech
Keywords: edukační programy; kulturní dědictví; metodiky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Charvátová, Kateřina; Indrová, Martina; Klapko, Dušan
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Jordánová, Květa; Indrová, Martina
2015 - Czech
Keywords: edukační programy; kulturní dědictví; metodiky; památková péče; speciální vzdělávací potřeby Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Hudec, Petr; Jordánová, Květa; Indrová, Martina
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Charvátová, Kateřina; Indrová, Martina
2015 - Czech
Keywords: edukační programy; kulturní dědictví; metodiky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Charvátová, Kateřina; Indrová, Martina
Národní památkový ústav, 2015

Památky nás baví
Havlůjová, Hana; Indrová, Martina; Svoboda, Petr
2015 - Czech
Keywords: edukační programy; kulturní dědictví; metodiky; památková péče Available in a digital repository NRGL
Památky nás baví

Havlůjová, Hana; Indrová, Martina; Svoboda, Petr
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace drobných památek
Hrubý, Petr; Altová, Eva; Kadlec, Antonín
2015 - Czech
Předkládaná metodická publikace si klade za cíl popsat základní principy dokumentace drobných památek. V první řadě jednoduchými metodami, které jsou vesměs jednoduše dostupné všem dokumentátorům a badatelům, kteří se drobnými památkami za- bývají či chtějí zabývat. V druhém plánu jsou popsány a naznačeny cesty složitějších a specializovanějších dokumentačních metod vyžadující však specializovanou techniku a znalost příslušných dovedností. Keywords: drobná architektura; památkové objekty; architektura; dokumentace Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace drobných památek

Předkládaná metodická publikace si klade za cíl popsat základní principy dokumentace drobných památek. V první řadě jednoduchými metodami, které jsou vesměs jednoduše dostupné všem dokumentátorům a ...

Hrubý, Petr; Altová, Eva; Kadlec, Antonín
Národní památkový ústav, 2015

Metodika dokumentace lidové architektury
Podroužek, Kamil; Kuprová, Renata; Skalický, David; Horák, Jan; Trněný, Michal
2015 - Czech
Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot venkovských staveb. Ty se odvíjejí od jejího historického, architektonického a urbanistického kontextu, stavebního vývoje a dochovaných autentických prvků. Metodika umožňuje cíleně sledovat všechny znaky stavby významné pro získání informací, které jsou potřebné k následnému stanovení památkových hodnot stavby. Keywords: lidová architektura; dokumentace Available in a digital repository NRGL
Metodika dokumentace lidové architektury

Cílem metodiky dokumentace venkovských staveb je vybrat, utřídit a prezentovat takové dokumentační techniky a postupy, které by umožňovaly získat maximum informací pro stanovení památkových hodnot ...

Podroužek, Kamil; Kuprová, Renata; Skalický, David; Horák, Jan; Trněný, Michal
Národní památkový ústav, 2015

Metodika stavebněhistorického průzkumu
Beránek, Jan; Beránková, Lucie; Čevonová, Jana; Macek, Petr; Patrný, Michal; Záhorka, Jindřich; Zahradník, Pavel
2015 - Czech
Keywords: stavební průzkum; architektura; přestavby; památkové objekty; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika stavebněhistorického průzkumu

Beránek, Jan; Beránková, Lucie; Čevonová, Jana; Macek, Petr; Patrný, Michal; Záhorka, Jindřich; Zahradník, Pavel
Národní památkový ústav, 2015

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy
Forejtníková, Milena
2015 - Czech
Keywords: metodiky; památková péče; ohrožené památky Available in a digital repository NRGL
Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními a přírodními vlivy

Forejtníková, Milena
Národní památkový ústav, 2015

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
Kučová, Věra; Dostálek, Jiří; Ehrlich, Marek; Kuča, Karel; Pacáková, Božena
2015 - Czech
Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání hodnot kulturní krajiny. Keywords: krajinné památkové zóny; krajinářská architektura; krajinářství; kulturní krajiny; památková péče Available in a digital repository NRGL
Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Metodika vytváří podobu evidenčního listu pro vkládání těchto dat a zároveň vylučuje informace zástupné povahy. Vytváří terminologický slovník využitelný v procesu územního plánování a pro chápání ...

Kučová, Věra; Dostálek, Jiří; Ehrlich, Marek; Kuča, Karel; Pacáková, Božena
Národní památkový ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases