Number of found documents: 156
Published from to

Charakterizace čtvrtprovozních mullitových prekurzorů a koncentrátů
Černý, Zbyněk; Hanykýř, V.
2006 - Czech
Projekt se zabývá upřesněním čtvrtprovozní technologie mullitových prekurzorů. Characterizacion of pilot mullite precursors and concentrates. Keywords: alum; mullite; ceramic Available at various institutes of the ASCR
Charakterizace čtvrtprovozních mullitových prekurzorů a koncentrátů

Projekt se zabývá upřesněním čtvrtprovozní technologie mullitových prekurzorů.


Characterizacion of pilot mullite precursors and concentrates.

Černý, Zbyněk; Hanykýř, V.
Ústav anorganické chemie, 2006

Materiály pro kladnou elektrodu palivového článku
Novák, V.; Brudná, S.; Barath, P.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2006 - Czech
Vzorky se lišily přímšsemi solí kovových prvků. Takto získané katalyzátory byly zkoumány metodou cyklické voltametrie a získaná data byla zpracovávána logaritmickou analýzou a výpočtem tzv. onset potenciálu. New development in non-platinum electrocatalysts for oxygen electrode in alkaline fuel cell. Keywords: fuel cells; positive electrodes Available at various institutes of the ASCR
Materiály pro kladnou elektrodu palivového článku

Vzorky se lišily přímšsemi solí kovových prvků. Takto získané katalyzátory byly zkoumány metodou cyklické voltametrie a získaná data byla zpracovávána logaritmickou analýzou a výpočtem tzv. onset ...

Novák, V.; Brudná, S.; Barath, P.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

Posouzení krystalizační technologie
Hostomský, Jiří
2006 - Czech
Ve zprávě jsou posouzeny konkrétní krystalizační technologie pro výrobu čistých solí v provozu firmy Maccco Organiques, s.r.o., Bruntál. Crystallization as a unit operation of chemical technology is evaluated in separation processes in production of pure salts in Maccco Organiques, Bruntál. Keywords: crystallization technology Available at various institutes of the ASCR
Posouzení krystalizační technologie

Ve zprávě jsou posouzeny konkrétní krystalizační technologie pro výrobu čistých solí v provozu firmy Maccco Organiques, s.r.o., Bruntál....

Hostomský, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2006

Optimalizace soustavy solární baterie - elektrolyzér na výrobu H2 a O2
Kliment, J.; Vondrák, Jiří; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Novák, V.; Barath, P.
2006 - Czech
V současné době se hledají cesty k získávání energie, a to především elektrické, a to jakýmkoli technicky a ekonomicky schůdným způsobem nezávislým na fosilních palivech. Velmi často se proto vyskytuje a je diskutována myšlenka, vyrábět elektrickou energii v solárních článcích a uskladňovat ji ve formě plynného vodíku a kyslíku, získávaných elektrolýzou. Description of factors which decrease the achievable efficiency of photoelectrolytic generation of energy. Keywords: solar cell; electrolyzer Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace soustavy solární baterie - elektrolyzér na výrobu H2 a O2

V současné době se hledají cesty k získávání energie, a to především elektrické, a to jakýmkoli technicky a ekonomicky schůdným způsobem nezávislým na fosilních palivech. Velmi často se proto ...

Kliment, J.; Vondrák, Jiří; Velická, Jana; Sedlaříková, M.; Novák, V.; Barath, P.
Ústav anorganické chemie, 2006

Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století
Hradil, David; Fogaš, I.; Miliani, C.; Daffara, C.
2006 - Czech
Obrazy dvou autorů – Johanna Baptisty Lampiho staršího a mladšího, byly analyzovány neinvazivními a mikroanalytickými metodami. Nejdůležitější rozdíly ve složení pigmentů byly zjištěny metodou mobilní RTG fluorescence. Současný výskyt Sb a Sn indikoval použití nezvyklé směsné Pb-Sb-Sn žluti. Tento netypický pigment, jehož struktura byla následně popsána práškovou RTG mikrodifrakcí, byl nakonec jediným spolehlivým materiálovým parametrem k rozlišení autorství obrazů. Byl znakem autorské preference při výběru pigmentů. Paintings of two authors of the Vienna school, Johann Baptist Lampi elder and Johann Baptist Lampi younger, have been analysed by combination of non-invasive and microanalytical methods. The most important dissimilarities in pallets of pigments were indicated by mobile XRF. Simultaneous presence of Sb and Sn indicated the use of unusual lead-tin-antimony yellow. This unusual pigment, structure of which was subsequently described by X-ray microdiffraction, was finally the only feature distinguishing the paintings. We concluded that it could be a sign of author’s preference. Keywords: Vienese school; J.B. Lampi; non-invasive analytical methods Available at various institutes of the ASCR
Neinvazivní analytické metody při průzkumu obrazů vídeňské školy konce 18. a v 19. století

Obrazy dvou autorů – Johanna Baptisty Lampiho staršího a mladšího, byly analyzovány neinvazivními a mikroanalytickými metodami. Nejdůležitější rozdíly ve složení pigmentů byly zjištěny metodou mobilní ...

Hradil, David; Fogaš, I.; Miliani, C.; Daffara, C.
Ústav anorganické chemie, 2006

Aplikační potenciál Ústavu anorganické chemie AV ČR
Bludská, Jana
2006 - Czech
Aplikační výstupy jsou významným přínosem především pro inovační aktivity výrobních partnerů a nalézají uplatnění i v mezinárodním měřítku. Information on the research plan of the IIC AS CR and on contemporary projects aimed at applications. Keywords: contemporary projects Available at various institutes of the ASCR
Aplikační potenciál Ústavu anorganické chemie AV ČR

Aplikační výstupy jsou významným přínosem především pro inovační aktivity výrobních partnerů a nalézají uplatnění i v mezinárodním měřítku....

Bludská, Jana
Ústav anorganické chemie, 2006

Průmyslové výkonové ultarzvukové zařízení
Štengl, Václav
2006 - Czech
Průmyslové výkonové ultarzvukové zařízení - základní charakteristiky materiálů pro využití ultrazvuku. High intensity power ultrasoic - characterization materials. Keywords: ultrasonic power Available at various institutes of the ASCR
Průmyslové výkonové ultarzvukové zařízení

Průmyslové výkonové ultarzvukové zařízení - základní charakteristiky materiálů pro využití ultrazvuku.


High intensity power ultrasoic - characterization materials.

Štengl, Václav
Ústav anorganické chemie, 2006

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy
Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
2006 - Czech
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy. Photocatalyst on basis TiO2 prepared by homogenous hydrolysis. Keywords: homogenous hydrolysis Available at various institutes of the ASCR
Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy

Fotokatalyzátory na bázi TiO2 připravené metodou homogenní hydrolysy.


Photocatalyst on basis TiO2 prepared by homogenous hydrolysis.

Štengl, Václav; Bakardjieva, Snejana; Murafa, Nataliya; Augustová, Ivana
Ústav anorganické chemie, 2006

Elektrochromní elektrody zkoumané pomocí QCB
Špičák, P.; Svoboda, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Kazelle, J.
2006 - Czech
Cílem práce bylo prostudovat použití metody QCB při měření tenkých vrstev pro elektrochromní účely. The application of crystal quartz ballance for the investifation of intercalation electrodes. Keywords: Electrochromic electrodes Available at various institutes of the ASCR
Elektrochromní elektrody zkoumané pomocí QCB

Cílem práce bylo prostudovat použití metody QCB při měření tenkých vrstev pro elektrochromní účely.


The application of crystal quartz ballance for the investifation of intercalation electrodes.

Špičák, P.; Svoboda, V.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří; Kazelle, J.
Ústav anorganické chemie, 2006

Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů
Nováček, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2006 - Czech
Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů. The mobility of Li and Na ions was observed both by specific conductivity and NMR line widening in Li and Na gels. Keywords: gel electrolytes Available at various institutes of the ASCR
Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů

Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů.


The mobility of Li and Na ions was observed both by specific conductivity and NMR line widening in Li and Na gels.

Nováček, T.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases