Number of found documents: 256
Published from to

Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 5.1 až 5.2
Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
2017 - Czech
Zpráva se zabývá experimentálním testováním aplikace mikroreaktoru pro katalytickou oxidaci v plynné fázi za různých operačních podmínek. Report focuses on experimental tests of a microreactor applied to the gas-phase catalytic oxidation under different operating conditions. Keywords: microreactor apparatus; catalytic oxidation; gas Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 5.1 až 5.2

Zpráva se zabývá experimentálním testováním aplikace mikroreaktoru pro katalytickou oxidaci v plynné fázi za různých operačních podmínek....

Stavárek, Petr; Jiřičný, Vladimír; Hejda, Stanislav
Ústav chemických procesů, 2017

Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.
Izák, Pavel; Kačírková, Marie
2016 - Czech
Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a jako nástřik binární směs metanol voda v koncentraci do 6,5 hm. %. Pervaporace probíhala ve vakuovém režimu. Membrány vykazovaly separační charakteristiky vhodné pro odstraňování metanolu z vodných směsí. The report summarizes the results of experimental testing of pervaporative separation of methanol from methanol-water binary mixture at 35°C. For the separation were chosen the Sulzer´s PERVAPTM membranes. The concentration of methanol was 6.5 wt.% in water, and pervaporation was performed in vacuum mode. Membranes displayed separation properties suitable for industrial separation of methanol from water mixtures. Keywords: methanol; pervaporation; membranes Available at various institutes of the ASCR
Pervaporace směsi metanol voda pomocí asymetrických membrán PERVAPTM.

Předkládaná zpráva se zabývá experimentálním testováním pervaporačního odstraňování metanolu z binární směsi metanol – voda při 35°C. K experimentům byly použity membrány PERVAPTM od firmy Sulzer a ...

Izák, Pavel; Kačírková, Marie
Ústav chemických procesů, 2016

Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.
Strašák, Tomáš
2016 - Czech
Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou výchozím substrátem pro přípravu stacionárních fází pro iontově výměnnou chromatografii (IEC). This report describes preparation of polystyrene particles with narrow size distribution by emulsion polymerization. These particles called also PS latex have size around 600-700 nm and serve as starting material for preparation of stationary phase for Ion Exchange Chromatography (IEC). Keywords: chromatography; emulsion polymerization; polystyrene particles Available at various institutes of the ASCR
Syntéza polymerních částic emulzní polymerací.

Tato výzkumná zpráva popisuje přípravu polystyrenových (PS) částic s úzkou distribucí velikostí emulzní polymerací (Obr. 1). Tyto částice, nazývané také PS latex, mají velikost cca 600-700 nm a jsou ...

Strašák, Tomáš
Ústav chemických procesů, 2016

Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.
Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
2016 - Czech
V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). In the report, there are summarized the possibilities of thermal disposal of selected ion exchangers (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H). Keywords: anion exchanger; cation exchanger; MSO Available at various institutes of the ASCR
Termální likvidace vybraných iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H) s neaktivními odpadními nuklidy v procesu MSO.

V předkládané zprávě jsou shrnuty možnosti termického likvidace iontoměničů (Purolit A-400 MB OH a Purolit C-100 H)....

Stanovský, Petr; Pohořelý, Michael; Krček, Martin; Tošnarová, Markéta; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2016

Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi,etapa 3.1 až 3.4
Stavárek, Petr; Vajglová, Zuzana
2016 - Czech
Zpráva se zabývá návrhem a konstrukcí mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi. Report deals with design and construction of a microreactor apparatus applied to the gas-phase catalytic oxidation. Keywords: microreactor apparatus; catalytic oxidation; gas Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi,etapa 3.1 až 3.4

Zpráva se zabývá návrhem a konstrukcí mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi....

Stavárek, Petr; Vajglová, Zuzana
Ústav chemických procesů, 2016

Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.
Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
2016 - Czech
Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je odstranit z bioplynu oxid uhličitý a další nežádoucí látky, mj, sloučeniny síry a vlhkost a získat tak plyn s vysokým podílem metanu (> 95 obj. %), který by bylo možno použít jako náhradu zemního plynu. Jak je z výsledků patrné, naše metoda se zvolenou RO membránou odpovídá normě 133/2010 pro CNG až na množství vody. Množství vody v retentátu (produkt) je však řešeno klasickou suškou. Membrane separation processes have recently been increasingly used in the purification of various gases. Their involvement in the processes of upgrading biogas is the logical consequence of this development. The aim of the process is removed from a biogas carbon dioxide and other undesirable substances, eg. sulfur compounds and moisture, and thus obtain a gas with a high proportion of methane (> 95 vol.%), which could be used as a substitute for natural gas. As is evident from the results of our method, the selected RO membrane conforms 133/2010 CNG norm exept the amount of water. The amount of water in the retentate (product) is solved by classical dryer. Keywords: membrane separation processes; gases; carbon dioxide Available at various institutes of the ASCR
Čištění surového bioplynu až na kvalitu CNG dle normy 133/2010.

Membránové separační procesy se v poslední době stále častěji používají v čištění různých plynů. Jejich zapojení do procesů zušlechťování bioplynu je logickým důsledkem tohoto vývoje. Cílem procesu je ...

Izák, Pavel; Žitková, Andrea; Vejražka, Jiří; Sedláková, Zuzana; Morávková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2016

Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III.
Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
2016 - Czech
In the report, it has been shown how to effectively burn dry stabilized sewage sludge in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed in oxy-fuel process. Keywords: fluidized bed; incineration; sewage sludge Available at various institutes of the ASCR
Fluidní spalování suchých stabilizovaných čistírenských kalů III.

In the report, it has been shown how to effectively burn dry stabilized sewage sludge in the fluidized-bed reactor with a stationary bubbling bed in oxy-fuel process.

Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Durda, Tomáš; Svoboda, Karel; Šyc, Michal; Hartman, Miloslav; Punčochář, Miroslav
Ústav chemických procesů, 2016

Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 4.1 až 4.2
Stavárek, Petr
2016 - Czech
Zpráva se zabývá ověřením funkčnosti mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi. Report deals with utilization and experimental verification of a microreactor apparatus applied to the gas-phase catalytic oxidation. Keywords: microreactor apparatus; catalytic oxidation; gas Available at various institutes of the ASCR
Studium mikroreaktorů pro katalytickou oxidaci v plynné fázi, etapa 4.1 až 4.2

Zpráva se zabývá ověřením funkčnosti mikroreaktorové aparatury pro katalytickou oxidaci v plynné fázi....

Stavárek, Petr
Ústav chemických procesů, 2016

PrintCR3DIT, project no. 680414
Stavárek, Petr; Lali, Farzad; Ujčič, Massimo; Grande, C.; Andreassen, K.A.; Zander, H.-J.
2016 - Czech
Zpráva popisuje předběžné rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených na základě úvodních experimentálních dat. Report focuses on preliminary kinetic rate expressions based on initial experimental data. Keywords: experimental data; kinetic rate; chemical equations Available at various institutes of the ASCR
PrintCR3DIT, project no. 680414

Zpráva popisuje předběžné rychlostní rovnice chemických reakcí odvozených na základě úvodních experimentálních dat....

Stavárek, Petr; Lali, Farzad; Ujčič, Massimo; Grande, C.; Andreassen, K.A.; Zander, H.-J.
Ústav chemických procesů, 2016

39M-IMMEDIATE Research Report: Remarks on Repeatability Experiments and Perspective Exploitation of MAE Pt/C\nElectrocatalysts.
Kaluža, Luděk; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
2016 - English
The 36-39 months of the projekt solution were devoted to summarize aspects of the most perspective results on Pt/C electrocatalysts preparation to focus on industrial expoitation. Chellenges of Pt dispersion in the Pt/C were compared with preliminary outcomes from volumetric determination of hydrogen adsorption. Keywords: Pt/c electrocatalysts; industrial exploitation; hydrogen absorption Available at various institutes of the ASCR
39M-IMMEDIATE Research Report: Remarks on Repeatability Experiments and Perspective Exploitation of MAE Pt/C\nElectrocatalysts.

The 36-39 months of the projekt solution were devoted to summarize aspects of the most perspective results on Pt/C electrocatalysts preparation to focus on industrial expoitation. Chellenges of Pt ...

Kaluža, Luděk; Gulková, Daniela; Soukup, Karel
Ústav chemických procesů, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases