Number of found documents: 56
Published from to

Dětský folkor dnes (Proměny funkcí)
Uhlíková, Lucie; Ondrušová, V.
2007 - Czech
Sborník příspěvků věnuje pozornost využití dětského folkloru ve výchově a vzdělávání. The conference proceedings pays attention to the utilize of children folklore in an enlightenment. Keywords: folklore; children; enlightenment Available at various institutes of the ASCR
Dětský folkor dnes (Proměny funkcí)

Sborník příspěvků věnuje pozornost využití dětského folkloru ve výchově a vzdělávání.


The conference proceedings pays attention to the utilize of children folklore in an enlightenment.

Uhlíková, Lucie; Ondrušová, V.
Etnologický ústav, 2007

Etnolulturní tradice v současné společnosti
Toncrová, Marta
2007 - Czech
Referáty českých a slovenských badatelů přednesené na konferenci Etnokulturní tradice v současné společnosti. Reports of Czech and Slovak researchers delivered at the conference Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Keywords: contemporary ethnocultural tradition; Czech Republic; Slovakia Available at various institutes of the ASCR
Etnolulturní tradice v současné společnosti

Referáty českých a slovenských badatelů přednesené na konferenci Etnokulturní tradice v současné společnosti....

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2007

Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu
2006 - Czech
Úkolem sympozia bylo popsat problémy české emigrace při adaptaci v jinoetnickém prostředí na základě vlastních výpovědí migrantů. Sborník představuje příspěvky a výběr ze široké diskuse The description of the problems of the Czech emigration during their adaptation process into different surroundings was main goal of the symposium. The other topics include communication between the society of the Czech Republic and the other participants of the political and economical emigration at the second half of the 20th century. The book contains contributions and the huge discussion too Keywords: migration; adaptation; Czechs abroad Available at various institutes of the ASCR
Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu

Úkolem sympozia bylo popsat problémy české emigrace při adaptaci v jinoetnickém prostředí na základě vlastních výpovědí migrantů. Sborník představuje příspěvky a výběr ze široké diskuse...

Etnologický ústav, 2006

Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky
2006 - Czech
Sborník příspěvků z konference vychází ke 100. výročí trvání Etnologického ústaavu AV ČR, příspěvky se vztahují k historii ústavu a dějinám oboru, sběrům a dokumentaci lidové kultury (především lidové písně a k tématům současnosti, teoriím a metodám). Příspěvky obsahují cizojazyčné resumé. The conference proceedings were published on the occasion of the 100 year-anniversary of the Institute of Ethnology of the Academy Sciences of the Czech Republic. The published studies deal with history of ethnology and ethnography, with collections and documentation of folk culture (first of all folk songs) and with theory and methodology of ethnological research. The studies include abstracts translated into German. Keywords: Institute of Ethnology; folk song; European Ethnology; History of Ethnology Available at various institutes of the ASCR
Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky

Sborník příspěvků z konference vychází ke 100. výročí trvání Etnologického ústaavu AV ČR, příspěvky se vztahují k historii ústavu a dějinám oboru, sběrům a dokumentaci lidové kultury (především lidové ...

Etnologický ústav, 2006

The Diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day
2005 - English
How and why food culture in Europe has changed during the last two centuries and the factors - social, economic and educational - which have contributed to its diffusion. Jak a proč se měnila kultura stravování v Evropě v průběhu posledních dvou století a kterými společenskými, hospodářskými a výchovnými faktory byly tyto změny ovlivněny. Keywords: Food culture; Cookery; Food education Available at various institutes of the ASCR
The Diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day

How and why food culture in Europe has changed during the last two centuries and the factors - social, economic and educational - which have contributed to its diffusion....

Etnologický ústav, 2005

... od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře
2005 - Czech
Sborník obsahuje referáty o díle O. Sirovátky, K. Horálka, J. Jecha a o tématickém studiu folkloru, pověstí, oral history, fámě, pověrečných pověstí o bosorkách a dětských hrách. The volume contents abstracts about works of Sirovátka, Horálek, Jech and about studies of folklore, folksongs, oral history, rumours, sagas about "bosorky" and children´s games. Keywords: folklore studies; folklore literature; Oldřich Sirovátka; Jaromír Jech; Karel Horálek Available at various institutes of the ASCR
... od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník obsahuje referáty o díle O. Sirovátky, K. Horálka, J. Jecha a o tématickém studiu folkloru, pověstí, oral history, fámě, pověrečných pověstí o bosorkách a dětských hrách....

Etnologický ústav, 2005

Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové
2005 - Czech
Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii. Conference proceedings to live jubilee of Zdenka Jelínková with supplement to personal bibliography. Keywords: folk-dance; Zdenka Jelínková; ethnochoreology Available at various institutes of the ASCR
Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové

Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii....

Etnologický ústav, 2005

Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních
Freemanová, Michaela
2004 - Czech
Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních. The laws of the Cecilian music society (Usti nad Orlici), the Tonkünstler-societät in Vienna and the Fund for decay'd musicians in London. Keywords: Cecilian music society; Tonkünstler-societät in Vienna; Fund for decay'd musicians in London Available at various institutes of the ASCR
Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních

Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních....

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2004

Tanec - záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002
2004 - Czech
Vybrané příspěvky z 2. etnochoreologického semináře se zabývají problematikou raných sbírkových záznamů lidových tanců, tanečního písma a notačních systémů užívaných v ČR a na Slovensku. Jako výsledek mezinárodní diskuze v rámci Etnochoreologické studijní skupiny ICTM je představena možnost strukturální analýzy tanečních forem. Proceedings of the 2nd Ethnochoreological seminar include selected contributions dealing with problems of dance records, notation systems used in Czech and Slovac Republics. The structural analysis of folk dances and the question of their categorisation is reflected in some way as a result of international discussions led in the framework of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Keywords: dance; record; analysis Available at various institutes of the ASCR
Tanec - záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002

Vybrané příspěvky z 2. etnochoreologického semináře se zabývají problematikou raných sbírkových záznamů lidových tanců, tanečního písma a notačních systémů užívaných v ČR a na Slovensku. Jako výsledek ...

Etnologický ústav, 2004

Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty
Freemanová, Michaela
2004 - Czech
Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty. The works of Joseph and Michael Haydn in the collection of the Cecilian music society in Usti nad Orlici. Keywords: J. and M. Haydn; Cecilian music society; Usti nad Orlici Available at various institutes of the ASCR
Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty

Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty.


The works of Joseph and Michael Haydn in the collection of the Cecilian music society in Usti nad Orlici.

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2004

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases