Number of found documents: 31
Published from to

Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi
Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
2014 - Czech
Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Ucelený a kvalitní popis těchto skutečností a vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni. One of the preconditions for successful planning is to estimate the risk of flood damage with regard to the construction resilience and constituent materials of historical objects. The output of this phase is software application and methodology for classifying the rate risk of specific constructions and materials and a reasonable estimate of risk diversification in different parts of the building. A special attention is paid to prevention and it tends to recommend suitable measures for different situations. Keywords: flood; vulnerability analysis; preventive measures; cultural heritage Available in a digital repository NRGL
Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi

Metodika slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů sloužících ke klasifikaci ...

Nedvědová, Klára; Frankl, Jiří; Balík, L.; Šimůnek, O.; Herbstová, Vladislava; Kopecká, I.; Pergl, R.; Drdácký, Tomáš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases