Number of found documents: 32
Published from to

Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií. A method of samples combustion for purpose of 14C activity determination by the routine of benzene synthesis and liquid scintillation measurement. Keywords: 14C; biota; combustion Available at various institutes of the ASCR
Metodika spalování vzorků za účelem stanovení aktivity 14C

Metoda spalování vzorků bioty pro stanovení aktivity 14C postupem syntézy benzenu a proměřování kapalinovou scintilační spektrometrií....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr
Světlík, Ivo; Michálek, V.
2008 - Czech
Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování. A method of activity concentration determination of atmospheric 85Kr in monthly cumulated samples by the routine of cryogenic sorption on charcoal beds and scintillation measurement. Keywords: 85Kr; atmosphere; activity concentration; l Available at various institutes of the ASCR
Stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr

Metoda stanovení objemové aktivity atmosférického 85Kr v měsíčních kumulovaných vzorcích postupem kryogenní sorpce na koloně s náplní aktivního uhlí a scintilačního proměřování....

Světlík, Ivo; Michálek, V.
Ústav jaderné fyziky, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases