Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 7462
Published from to

Stakeholder consultation: needs assessment
Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
2019 - English
The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation and higher education. It presents an overview of the results of 1) quantitative survey and 2) qualitative interviews mapping the training needs of different target audiences (HR managers, management of research performing organizations, gender trainers and experts, researchers) to help tailor the future capacity-building programme to their needs. Keywords: Higher education; research; gender Available at various institutes of the ASCR
Stakeholder consultation: needs assessment

The text was created in the framework of the Gender Equality Academy project which aims to develop and implement a high-quality capacity-building programme on gender equality in research, innovation ...

Dvořáčková, Jana; Rozsíval, F.; Slezáková, Katarína
Sociologický ústav, 2019

SMV-2019-26: Thermacut Course
Mrňa, Libor
2019 - Czech
Šlírová vizualizace proudění laserovými řeznými tryskami s průřezem podobným Lavalově trysce. Školení pro pracovníky Termacut k.s. o principech laserového dělení. Schlieren visualization of flow through laser cutting nozzles with cross section similar to Laval nozzle. Training for Termacut k.s workers on principles of laser cutting. Keywords: schlieren visualization; gas flow; laser nozzle Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-26: Thermacut Course

Šlírová vizualizace proudění laserovými řeznými tryskami s průřezem podobným Lavalově trysce. Školení pro pracovníky Termacut k.s. o principech laserového dělení....

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2019

Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019
Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
2019 - Czech
Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled analytických prací in situ a v laboratoři, dokumentačních prací a prací na 3D modelech\noblasti. This report summarizes work that has been done during the second phase of the third and fourth\nwork package of the tender Acquisition of deep data from horizons of Rožná mine. It contains\ndescription of analytical work performed in laboratory and in situ, documentation in the mine and\n3D modelling. Keywords: deep horizonts; Rožná mine; documentation; analysis; geotechnical properties; EDZ; seismics; deposit revaluation; 3D model Available at various institutes of the ASCR
Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019

Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled ...

Bukovská, Z.; Bohdálek, P.; Buda, J.; Dobeš, P.; Filipský, D.; Franěk, J.; Havlová, V.; Holéczy, D.; Chabr, T.; Jelínek, J.; Jelínek, J.; Knésl, I.; Kryl, J.; Kříbek, B.; Laufek, F.; Leichmann, J.; Navrátil, P.; Pořádek, P.; Soejono, I.; Sosna, K.; Souček, Kamil; Švagera, O.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Veselovský, F.; Waclawik, Petr; Zuna, M.
Ústav geoniky, 2019

Distribution of the external wind pressure coefficients on the surface of the façade of the high‐rise building "KINEUM" determined from the wind tunnel measurements
Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
2019 - English
The report describes the procedure and results of the measurements of aerodynamic model of the planned high-rise building in Gothenburg in Sweden. The determined wind pressure distribution on individual surfaces of the building for several wind directions are presented in the form of external pressure coefficients. The obtained pressure coefficients are subsequently used by the client for the design of façade elements loaded by the wind. Keywords: external pressure coefficient; wind load; high-rise building Available at various institutes of the ASCR
Distribution of the external wind pressure coefficients on the surface of the façade of the high‐rise building "KINEUM" determined from the wind tunnel measurements

The report describes the procedure and results of the measurements of aerodynamic model of the planned high-rise building in Gothenburg in Sweden. The determined wind pressure distribution on ...

Hračov, Stanislav; Macháček, Michael
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

SMV-2019-59: Kontrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2019 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2019-59: Kontrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2019

Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
2019 - Czech
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny. In the northern area of the Doubrava and Karviná Mines I mining districts on the border of the cadastral district Dětmarovice and Doubrava, mining operations are underway. For this reason, in order to identify possible mining effects on the surface and surface objects, the stabilized points in this area are surveyed regularly twice a year. Since 2014, the Institute of Geonics of the CAS in Ostrava has been selected as the contractor of these works. In June and October 2019, the surveying stages planned for this year were carried out, during which altogether 4 interconnected leveling routes, which are formed by these points, were carried out. Keywords: elevation measurements; Doubrava Mine; Karvina Mine Available at various institutes of the ASCR
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019

V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na ...

Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2019

Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019
Peterka, Jiří
2019 - Czech
Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy. The aim of the biomanipulation intervention was to reduce the number of undesirable fish species and the aim of the subsequent ichthyological survey to map the state of fish stock after the intervention, with particular emphasis on estimating the abundance and biomass of individual fish species in the reservoir and recommending further management of the reservoir. The report summarizes the results achieved and the draft recommendations. \n\n Keywords: biomanipulation; fish stock reduction; waterbody management Available at various institutes of the ASCR
Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019

Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na ...

Peterka, Jiří
Biologické centrum, 2019

On Yield Surface Detection, Experiments by Finite Element Method
Klepač, Vilém; Liu, Li-Wei
2019 - English
In the submitted report it is described, how experiments by FEM are designed for\nmore precise detection of yield point. Content of report can be devided to these\nareas:\n- Intership travel report\n- Idea of research topic\n- Develop software tools Keywords: FEM; yield surface; plasticity Available at various institutes of the ASCR
On Yield Surface Detection, Experiments by Finite Element Method

In the submitted report it is described, how experiments by FEM are designed for\nmore precise detection of yield point. Content of report can be devided to these\nareas:\n- Intership travel ...

Klepač, Vilém; Liu, Li-Wei
Ústav termomechaniky, 2019

Jan Nečácek. Inventář (1945–1998)
Jonáková, Anna
2019 - Czech
Keywords: Jan Nečásek; personal papers Available at various institutes of the ASCR
Jan Nečácek. Inventář (1945–1998)

Jonáková, Anna
Masarykův ústav a Archiv, 2019

Volební model v červnu 2019
Pilnáček, Matouš
2019 - Czech
V šetření realizovaném v červnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: volební model a stranické preference. Volební model naznačuje předpokládané výsledky hypotetických voleb do Poslanecké sněmovny PČR v období konání výzkumu.Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili. In a survey conducted by Public Opinion Research Centre in June 2019, we investigated how people trust to political Parties and whether they are willing to take part in elections to the Chamber of Deputies. In the press release there are two different types of information: the likely voter model and the party preferences. The likely voter model indicates anticipated result of hypothetical elections to the Chamber of Deputies in the time of conducting the survey. The party preferences give us information about public sympathy for political parties in the group of citizens who have voting right and there is also included a part of citizens who will not take part in elections or they do not know who to vote for. Keywords: political Parties; elections; Chamber of Deputies Fulltext is available at external website.
Volební model v červnu 2019

V šetření realizovaném v červnu 2019 CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy ...

Pilnáček, Matouš
Sociologický ústav, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases