Number of found documents: 1915
Published from to

Photochemical Derivatization of Helicenes.
Jakubec, Martin
2019 - English
Helicenes are a class of polyaromatic compounds that have been increasingly studied over the past years. Their chirality, extended π-system and other intriguing characteristics make them worth exploiting in various fields of chemistry and material science. Keywords: helicenes; photochemical methods; chirality Available in a digital repository NRGL
Photochemical Derivatization of Helicenes.

Helicenes are a class of polyaromatic compounds that have been increasingly studied over the past years. Their chirality, extended π-system and other intriguing characteristics make them worth ...

Jakubec, Martin
Ústav chemických procesů, 2019

Transition Metal Complexes with Aza[n]phenacene Ligands.
Váňa, Lubomír
2019 - English
This work is aimed at the synthesis of new aza[n]phenacenes 2(n = 4 or 5, Ar = phenyl or 2-pyridyl), where [n]phenacenes 1 with δ-lactam ring are used as starting material (Scheme 1). The resulting compounds are subsequently investigated in terms of their complexation properties with transition metals (Cu, Ni, Co, Pt, Ir) (e. g.Figure 1) due to their potential application as photoluminescent complexes. Keywords: ligands; synthesis; application Available in a digital repository NRGL
Transition Metal Complexes with Aza[n]phenacene Ligands.

This work is aimed at the synthesis of new aza[n]phenacenes 2(n = 4 or 5, Ar = phenyl or 2-pyridyl), where [n]phenacenes 1 with δ-lactam ring are used as starting material (Scheme 1). The resulting ...

Váňa, Lubomír
Ústav chemických procesů, 2019

Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace.
Mašín, P.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr; Jadrný, J.; Krušinová, Z.; Kroužek, J.
2019 - Czech
Předkládaný příspěvek se zabývá pilotní jednotkou elektrokoagulace pro odstranění toxických kovů ze znečištěných podzemních a odpadních vod. Účinnosti odstranění pro šestimocný chrom nebo dvojmocný nikl byly více než 99 % při počátečních koncentracích 40, resp. 90 mg/l. Nevýhodou procesu je pokrývání povrchu elektrody usazeninami směsných oxido-hydroxidů, které snižují účinnost procesu. Proto je nutný periodický oplach tlakovou vodou a občasná regenerace roztokem kyseliny fosforečné.\nDále byla jednotka použita pro odstraňování zinku, kadmia a olova z odpadní vody odtékající ze ZEVO. Ukázalo se, že oproti zinku a olovu, kadmium není možné dostatečně odstranit elektrokoagulační metodou, pro něj je nutné užití sulfidického srážení pomocí sulfidu sodného. Nicméně pro odstranění zinku se elektrokoagulace jeví jako velmi slibná metoda. \n This paper is focused on a pilot scale electrocoagulation method for heavy toxic metal removal from contaminated ground water and waste water. High efficiency, over 99 % removal of ions Cr6+ and Ni2+ (after arise pH to value 9) has been achieved, during treatment groundwater with content 40 respectively 90 mg/l of chromium and nickel. Mainly disadvantage this technology was coating of electrode plate with ferrous oxides or hydroxides and decreasing of heavy metal removal. It was necessary performed periodical flushing with water and regeneration electrode plates helpful solution of H3P04. Following application of electrocoagulation was performed in wastewater produced from leaking of fly ash from incineration plant of municipal waste. Electrocoagulation process was very effective for reducing of Zn and Pb, but decrease of content Cd was only 20 %. It was found, that Cd must be coprecipitated with Na2S and other alternatives are not effective. Thus, for this electrocoagulation technology was found appropriate utilization for effectively reduce of Zn content.\n Keywords: electrocoagulation; hexavalent chromium; nickel Available in a digital repository NRGL
Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace.

Předkládaný příspěvek se zabývá pilotní jednotkou elektrokoagulace pro odstranění toxických kovů ze znečištěných podzemních a odpadních vod. Účinnosti odstranění pro šestimocný chrom nebo dvojmocný ...

Mašín, P.; Krystyník, Pavel; Klusoň, Petr; Jadrný, J.; Krušinová, Z.; Kroužek, J.
Ústav chemických procesů, 2019

Direct Decomposition of NO Over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promotors.
Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Karásková, K.; Balabánová, Jana; Klegová, A.; Obalová, L.
2019 - English
In this contribution, the effect of K and/or Ce on activity of Co-Mn-Al mixed oxides was stud-ied, as presence of Ce could increase mobility of oxygen in the transition metals oxides.\n Keywords: Co-Mn-Al; catalysts; metals oxides Available at various institutes of the ASCR
Direct Decomposition of NO Over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promotors.

In this contribution, the effect of K and/or Ce on activity of Co-Mn-Al mixed oxides was stud-ied, as presence of Ce could increase mobility of oxygen in the transition metals oxides.\n

Jirátová, Květa; Pacultová, K.; Karásková, K.; Balabánová, Jana; Klegová, A.; Obalová, L.
Ústav chemických procesů, 2019

Electrocoagulation of Microalga Chlorella vulgaris.
Lucáková, Simona
2019 - English
This study is focused on harvesting of Chlorella vulgaris, well-known microalga with wide range of use in nutrition and health care. Harvesting (separation of cells from a culture medium) is an important part of the production process. It was estimated that approximately 30% of the production costs is the cost of biomass separation. Harvesting densities of photoautotrophic microalgae are relatively low (the final dry biomass concentrations usually vary in range 0.5–3 g/L). Centrifugation is the most frequently used method of harvesting, but it is economically inefficient due to its high process cost. Keywords: chlorella vulgaris; harvesting; microalgae suspension Available in a digital repository NRGL
Electrocoagulation of Microalga Chlorella vulgaris.

This study is focused on harvesting of Chlorella vulgaris, well-known microalga with wide range of use in nutrition and health care. Harvesting (separation of cells from a culture medium) is an ...

Lucáková, Simona
Ústav chemických procesů, 2019

Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.
Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
2018 - Czech
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy. In the report there are results of laboratory pyrolysis analysis of barley and wheat pelletized straw samples and sludge and biomass pellet samples. Keywords: biomass; pyrolysis; biochar Available at various institutes of the ASCR
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy.

Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizované ječmenné a pšeničné slámy a vzorku peletizovaného kalu a biomasy....

Pohořelý, Michael; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Hartman, Miloslav
Ústav chemických procesů, 2018

Single-Step Purification of Raw Biogas to Biomethane Quality by Hollow Fiber Membranes without any Pre-Treatment – Innovation in Biogas Upgrading.
Žák, Michal
2018 - English
Herein, a radical innovation in biogas production is presented using a single-step membrane purification technology without any necessary pre-treatment steps for contaminant removal. Asymmetric hollow fiber membranes with a thin, selective, non-porous layer made from polyester carbonate on the bore side were successfully used in a single-step raw biogas upgrading process at biogas plant Choťovice in Czech Republic.\n Keywords: raw biogas; purification technology; hollow fiber membranes Available in a digital repository NRGL
Single-Step Purification of Raw Biogas to Biomethane Quality by Hollow Fiber Membranes without any Pre-Treatment – Innovation in Biogas Upgrading.

Herein, a radical innovation in biogas production is presented using a single-step membrane purification technology without any necessary pre-treatment steps for contaminant removal. Asymmetric hollow ...

Žák, Michal
Ústav chemických procesů, 2018

Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.
Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou následně sloužit k návrhu provozní aparatury zpracovávající vinařské odpady pocházející z České Republiky. Viticulture has a very rich tradition in the Czech Republic, especially in South Moravia. During the production of wine, as in any other industry, different types of wastes are produced. These are, for example, the remains of must-pressing, the so-called grape marc, which is usually used on the compost or the wood mass produced by the pruning of the vineyards, called grape cane, which are pressed into wooden briquettes. Within our project, we are dealing with the possibilities of combining extraction techniques for the treatment of grape marc and grape cane in order to obtain extracts rich in biologically active substances (resveratrol, viniferine). Keywords: viticulture; wooden briquettes; extraction techniques Available in a digital repository NRGL
Možnosti využití odpadů z vinařství pro produkty s přidanou hodnotou.

Příspěvek se zabývá porovnáním účinnosti extrakčních metod za účelem zjištění jejich vhodné kombinace pro zpracování usušené matoliny. Výsledky získané z extrakce matoliny, réví a třapin budou ...

Topiař, Martin; Zachová, Zdeňka
Ústav chemických procesů, 2018

Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.
Pohořelý, Michael
2018 - Czech
Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu. The lecture discusses sewage sludge disposal situation in EU. It further focuses on the sludge pyrolysis as an alternative method for the sludge utilization on agricultural soil. Keywords: sewage sludge; pyrolysis; carbonization process Available at various institutes of the ASCR
Materiálové a energetické využití stabilizovaného čistírenského kalu procesem karbonizace.

Příspěvek se zabývá problematikou využití čistírenských kalů a pyrolýzou jako vhodným alternativním způsobem pro využívání kalů na zemědělskou půdu....

Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2018

Synthesis of Steroid Derivatives for In Vitro Diagnostics.
Kos, Martin; Váňa, Lubomír; Žádný, Jaroslav; Storch, Jan
2018 - English
This work is focused on the synthesis of novel steroidal androgen derivatives consisting of a steroidal skeleton, a spacer and imidazole ring or a primary amine functional group. The starting material for the synthesis is represented by commercial available hydroxy-androgens, which are further modified. First, the hydroxyl group is attached to the spacer and then connected to the desired imidazole or the protected primary amine. The above described derivatives will be utilized for development of analytical kits for a determination of the free steroid hormone. Keywords: steriod; dyagnostics; sythesis Available in a digital repository NRGL
Synthesis of Steroid Derivatives for In Vitro Diagnostics.

This work is focused on the synthesis of novel steroidal androgen derivatives consisting of a steroidal skeleton, a spacer and imidazole ring or a primary amine functional group. The starting material ...

Kos, Martin; Váňa, Lubomír; Žádný, Jaroslav; Storch, Jan
Ústav chemických procesů, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases