Number of found documents: 49
Published from to

International Conference Knowledge Research Education
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní konferenci KRE 11 (Knowledge, Research, Education), věnovanou měření výzkumu. Keywords: mezinárodní konference; hodnocení vědy; věda a výzkum; international conference; research evaluation; R&D; hodnocení; výzkum; konference Available in the NTK library.
International Conference Knowledge Research Education

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

International Conference Knowledge Research Education
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní konferenci KRE 11 (Knowledge, Research, Education), věnovanou měření výzkumu. Keywords: mezinárodní konference; hodnocení vědy; věda a výzkum; international conference; research evaluation; R&D; hodnocení; výzkum; konference Available in the NTK library.
International Conference Knowledge Research Education

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze a Národní technická knihovna vás 8. – 9. 9. 2011 zvou na mezinárodní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Open Access aneb Open your mind!
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Keywords: otevřený přístup; vědecká komunikace; seminář; Open Access; Scientific Communication; Seminar; konference; věda; výzkum Available in the NTK library.
Open Access aneb Open your mind!

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011
Národní technická knihovna
2011 - Czech
Seminář je realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků". Cílem projektu je poskytnout teoretické znalosti a praktické dovednosti ve využití moderních informačních a komunikačních technologií především v oblasti služeb knihoven. Seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK" je určen pracovníkům různých typů knihoven a informačním specialistům. Keywords: vyhledávání; sémantický web; HTML5; PSH; indexace; searching; semantic web; HTML5; PSH; indexation; sémantický web; vyhledávání informací; indexace Available in the NTK library.
Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011

Seminář je realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví s podporou programu Ministerstva kultury "Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
2011 - Czech
NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Seminář kontinuálně sleduje stav řešení projektu, v jehož rámci bylo vytvořeno Národní úložiště šedé literatury (NUŠL). Projekt podpořilo v letech 2008 až 2011 Ministerstvo kultury ČR. V roce 2011 se projekt nacházel v závěrečné fázi a na semináři byly prezentovány výsledky, kterých bylo během řešení pilotního projektu dosaženo, a výhled do budoucnosti. Seminář byl určen knihovníkům, správcům sbírek, IT pracovníkům, ale i vedoucím pracovníkům a autorům, které zajímají možnosti zveřejňování výsledků výzkumné práce a možnosti získávání aktuálních dokumentů. Keywords: Šedá literatura; Seminář; Projekt; Národní technická knihovna; Grey literature; Seminar; Project; Národní technická knihovna; digitální knihovny Available in the NTK library.
4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

NTK ve spolupráci s VŠE pořádala 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťovala prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2011

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
Národní technická knihovna
2010 - Czech
NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé literatury v České republice. Prezentovaná témata reflektovala stav řešení projektu Národního úložiště šedé literatury, který podporuje v rámci programových projektů v letech 2008–2011 Ministerstvo kultury ČR pod názvem „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“. Seminář se posunul od teoretických přednášek, plánů a výchozích standardů prezentovaných v prvním ročníku k prezentacím řešení a převádění praktických ukázek. 3. ročník představil šedou literaturu z pohledu Akademie věd ČR, vysokých škol a archivů. Že je šedá literatura aktuálním tématem i na Slovensku osvětlila ve své přednášce Marta Dušková z Centra vedecko-technických informácií SR. Ani v roce 2010 nezůstala opomenuta autorská práva, a to v souvislosti s používáním Creative Commons licencí. Problematice tvorby a publikování odborné šedé literatury byl věnován další příspěvek v dopoledním bloku. Témata spojená se SW řešení v odpoledním bloku uvedl čestný host semináře Jerome Caffaro z CERNu, který představil českému publiku systém CDS Invenio pro správu digitálních knihoven z oblasti Open Source. Keywords: seminář; Národní technická knihovna; seminar; National technical library; projekty; digitální knihovny; vědecké knihovny; šedá literatura Available in the NTK library.
3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

NTK společně s VŠE pořádala v roce 2010 již třetí ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a podporuje odbornou diskusi problematiky šedé ...

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

Program Hodie mihi, cras tibi
Roháček, Jiří
2010 - Czech
Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000. Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000). Keywords: sepulkrální památky; epigrafika; sepulchral monuments; epigraphy; epigrafika Available in a digital repository NRGL
Program Hodie mihi, cras tibi

Pravidelná zasedání k problematice sepulkrálních památek, konaná od roku 2000.


Regular meetings on the issue of sepulchral monuments (since 2000).

Roháček, Jiří
Ústav dějin umění, 2010

Knowledge Research Education 10
Národní technická knihovna
2010 - Czech
Keywords: mezinárodní konference; financování výzkumu; international conference; research funding; výzkum; vzdělávání; veřejné finance; konference Available in the NTK library.
Knowledge Research Education 10

Národní technická knihovna
Národní technická knihovna, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases