Number of found documents: 281
Published from to

Divergent Richards: a new historicism approach to Richard III, Shakespeare's play against modern views
Janská, Tereza; Kaylor, Michael M.
2005 - English
Na základě analýzy historických podkladů a hry Williama Shakespeara se práce snaží upozornit na rozpor mezi Richardem III. v dramatickém podání a tím skutečným. Keywords: Anglická literatura; Shakespeare, William; Richard III.; dějiny Available in the UPCE Library.
Divergent Richards: a new historicism approach to Richard III, Shakespeare's play against modern views

Na základě analýzy historických podkladů a hry Williama Shakespeara se práce snaží upozornit na rozpor mezi Richardem III. v dramatickém podání a tím skutečným.

Janská, Tereza; Kaylor, Michael M.
Univerzita Pardubice, 2005

Analysis of Transferring Stylistic Differences, Denotations and Language Deformations in Selected Translation
Černá, Lucie; Zderadičková, Olga
2005 - English
Práce se zabývá úskalím překladu, posunům a jazykových deformacím ve vybraném překladu, kterým je kniha The BFG Roalda Dahla. Práce analyzuje úspěšnost dvou překladatelských technik: adaptace a substituce. Keywords: překlad; adaptace; substituce; interpretace; koncepce; reprodukce; překladová analýza; Dahl, Roald Available in the UPCE Library.
Analysis of Transferring Stylistic Differences, Denotations and Language Deformations in Selected Translation

Práce se zabývá úskalím překladu, posunům a jazykových deformacím ve vybraném překladu, kterým je kniha The BFG Roalda Dahla. Práce analyzuje úspěšnost dvou překladatelských technik: adaptace a ...

Černá, Lucie; Zderadičková, Olga
Univerzita Pardubice, 2005

Magic World of Fantasy in J. R. R. Tolkien's Novels and Fairy Tales
Kučerová, Alena; Mánek, Bohuslav
2005 - English
Závěrečná práce seznamuje s netradičním pojetím pohádkového žánru v teorii a díle J. R. R. Tolkiena. Vychází ze životní zkušenosti autora a zároveň obecně charakterizuje jeho literární tvorbu. V souladu s hlavním záměrem konfrontuje klasické pojetí lidové pohádky s Tolkienovou představou pohádky a fantasy literatury. Keywords: pohádky; fantasy literatura; Tolkien, J. R. R. Available in the UPCE Library.
Magic World of Fantasy in J. R. R. Tolkien's Novels and Fairy Tales

Závěrečná práce seznamuje s netradičním pojetím pohádkového žánru v teorii a díle J. R. R. Tolkiena. Vychází ze životní zkušenosti autora a zároveň obecně charakterizuje jeho literární tvorbu. V ...

Kučerová, Alena; Mánek, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2005

The influence of american English on british English in the area of lexicology - CNN vs. BBC Broadcast
Braborcová, Jana; Huschová, Petra
2005 - English
Práce zkoumá vliv americké angličtiny na britskou v oblasti slovní zásoby. V první části podává teoretický základ a jednotlivé důvody vlivů, v druhé části provádí rozbor slovníků a internetových BBC a CNN článků. Keywords: americká angličtina; britská angličtina; amerikanismy; lexikologie; BBC; CNN Available in the UPCE Library.
The influence of american English on british English in the area of lexicology - CNN vs. BBC Broadcast

Práce zkoumá vliv americké angličtiny na britskou v oblasti slovní zásoby. V první části podává teoretický základ a jednotlivé důvody vlivů, v druhé části provádí rozbor slovníků a internetových BBC a ...

Braborcová, Jana; Huschová, Petra
Univerzita Pardubice, 2005

Victorian femininity in Thomas Hardy's novel Tess of the d'Urbervilles
Čechurová, Hana; Oates-Indruchová, Libora
2005 - English
Viktoriánské aspekty ženskosti. Postavení žen ve viktoriánské Anglii. Viktoriánské dogma. Keywords: Anglická literatura; Hardy, Thomas; viktoriánská společnost; ženy; Gender; Rodina Available in the UPCE Library.
Victorian femininity in Thomas Hardy's novel Tess of the d'Urbervilles

Viktoriánské aspekty ženskosti. Postavení žen ve viktoriánské Anglii. Viktoriánské dogma.

Čechurová, Hana; Oates-Indruchová, Libora
Univerzita Pardubice, 2005

Hamlet in translation of J.V. SLádek and E.A. Saudek
Bartůňková, Martina; Reimannová, Irena
2005 - English
Práce je zaměřená na textovou analýzu překladu uměleckých děl. V teoretické části je charakterizován umělecký styl a překlad. Keywords: Anglická literatura; Shakespeare, William; umělecký překlad; srovnání; analýza textů; Sládek, Josef Václav; Saudek, Erik Adolf Available in the UPCE Library.
Hamlet in translation of J.V. SLádek and E.A. Saudek

Práce je zaměřená na textovou analýzu překladu uměleckých děl. V teoretické části je charakterizován umělecký styl a překlad.

Bartůňková, Martina; Reimannová, Irena
Univerzita Pardubice, 2005

Teaching english vocabulary in courses for the adults
Jakšová, Věra; Brebera, Pavel
2004 - English
Tato práce se zabývá výukou slovní zásoby v kurzech pro dospělé. Podrobně se zabývá charakteristickými rysy dospělého studenta a faktory ovlivňující proces výuky. Závěr práce je věnován pedagogickému výzkumu, jehož promárním cílem bylo zjistit jaké techniky a učební pomůcky jsou nejvíce využívány ve výuce anglické slovní zásoby. Keywords: výuka jazyka; slovní zásoba; metody studia; Anglický jazyk Available in the UPCE Library.
Teaching english vocabulary in courses for the adults

Tato práce se zabývá výukou slovní zásoby v kurzech pro dospělé. Podrobně se zabývá charakteristickými rysy dospělého studenta a faktory ovlivňující proces výuky. Závěr práce je věnován pedagogickému ...

Jakšová, Věra; Brebera, Pavel
Univerzita Pardubice, 2004

Reflection of Elizabethan society in Shakespeare`s plays "Much ado about nothing" and "Love`s labours lost"
Ročkaiová, Alena; Kaylor, Michael M.
2003 - English
Cílem práce je analyzovat Shakespearovy hry, konkrétně komedie "Mnoho povyku pro nic" a "Marná lásky snaha" v jejich dobovém kontextu a posoudit, do jaké míry byl Shakespeare ovlivněn společností, prostředím a dobou, v nichž tvořil. Na konkrétních příkladech pak ilustruje, nakolik se v těchto komediích odráží dobová realita, společnost, zvyky, móda, názory a přesvědčení lidí alžbětinské společnosti. Keywords: Anglická literatura; Shakespeare, William; divadelní hry; komedie; alžbětinské drama; Anglie; společnost Available in the UPCE Library.
Reflection of Elizabethan society in Shakespeare`s plays "Much ado about nothing" and "Love`s labours lost"

Cílem práce je analyzovat Shakespearovy hry, konkrétně komedie "Mnoho povyku pro nic" a "Marná lásky snaha" v jejich dobovém kontextu a posoudit, do jaké míry byl Shakespeare ovlivněn společností, ...

Ročkaiová, Alena; Kaylor, Michael M.
Univerzita Pardubice, 2003

Group work in teaching English language
Mrázková, Hedvika; Večeřová, Zorka
2003 - English
Práce se zabývá použitím skupinové práce ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a zaměřuje se na komunikaci, která může být učena a procvičována pomocí různých skupinových technik. Keywords: výuka jazyků; Anglický jazyk; skupinové vyučování; skupinová práce; didaktické metody; pedagogika Available in the UPCE Library.
Group work in teaching English language

Práce se zabývá použitím skupinové práce ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a zaměřuje se na komunikaci, která může být učena a procvičována pomocí různých skupinových technik.

Mrázková, Hedvika; Večeřová, Zorka
Univerzita Pardubice, 2003

Views of a chilf on society with racial prejudice in Harper Lee`s "To Kill a Mockingbird"
Černohousová, Gabriela; Roebuck, Olga
2003 - English
Práce rozebírá společnost s rasovými předsudky očima dítěte v díle Harper Lee "Jako zabít ptáčka". Práce přináší hlubší rozbor společenských a historických podmínek, především z hlediska vztahů mezi Afro-Američany a bělochy. Rozpracovává souvislosti mezi postavami románu a skutečnými lidmi z autorčina dětství, a také souvislosti mezi dějem a životními zkušenostmi Harper Lee. Keywords: americká literatura; Lee, Harper; rozbor literárního díla; literární postavy; Děti; Spojené státy americké; Afroameričané; rasismus; společnost Available in the UPCE Library.
Views of a chilf on society with racial prejudice in Harper Lee`s "To Kill a Mockingbird"

Práce rozebírá společnost s rasovými předsudky očima dítěte v díle Harper Lee "Jako zabít ptáčka". Práce přináší hlubší rozbor společenských a historických podmínek, především z hlediska vztahů mezi ...

Černohousová, Gabriela; Roebuck, Olga
Univerzita Pardubice, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases