Number of found documents: 289
Published from to

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci
Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Mezilidská komunikace je fenomén, který je součástí života moderního člověka, člověk komunikuje se svým okolím denně, vědomě i nevědomě. Lidé komunikují jak ve svém intimním prostředí, tak i v prostředí veřejném, v různých situacích různým způsobem. Život moderního člověka je provázán prostřednictvím spleti pravidel a vztahů s životy tisíců dalších lidí. S mnohými z těchto lidí je člověk nucen se setkávat a komunikovat, aby byl vůbec schopen naplňovat složitá pravidla života moderní společnosti, aby byl schopen v moderní společnosti přežít. Keywords: daňové úřady; sociální komunikace; Vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci

Mezilidská komunikace je fenomén, který je součástí života moderního člověka, člověk komunikuje se svým okolím denně, vědomě i nevědomě. Lidé komunikují jak ve svém intimním prostředí, tak i v ...

Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Srovnání teorií jednání u Ludwiga von Misese a Maxe Webera
Vančura, Matěj; Sojka, Milan
2005 - Czech
Keywords: Komunikace mezilidské; Práce bakalářské; Srovnání; teorie jednání; Weber, Max, 1864-1920 Available in a digital repository NRGL
Srovnání teorií jednání u Ludwiga von Misese a Maxe Webera

Vančura, Matěj; Sojka, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Hospodářská a měnová unie
Tošnarová, Eva,; Marková, Jana
2005 - Czech
Práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků až po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. První dvě kapitoly poskytují přehled o historickém vývoji měnové spolupráce od poválečného období až po rok 1999, kdy definitivně vstupuje v platnost projekt Hospodářské a měnové unie. Ve třetí kapitole je rozebrán postup realizace měnové unie, důraz je kladen především na rozbor konvergenčních kritérií a jejich plnění. V dalších kapitolách nalezneme odpověď na otázky týkající se společné měny euro a institucionálního rámce Hospodářské a měnové unie. Šestá kapitola nabízí pohled na makroekonomický vývoj zemí eurozóny od roku 1999, shrnuje pozitivní a negativní přínosy měnové integrace a v neposlední řadě se věnuje i postoji obyvatelstva k nové měně. Závěrečná část práce je věnována České republice, její pozici v Evropské unii a přípravám na přijetí jednotné evropské měny. Thesis Economic and Monetary Union depicts a developement of an integration in monetary area in Europe from the very beginning to the present form of European Economic and Monetary and Union. First two chapters provide a view of historical developement of monetary cooperation from the post war period to year 1999, when Economic and Monetary Union was definitively estabilished. Realisation of the union is analysed in the third chapter. The stress is putted especially on the system of convergence criteria and their fulfilling. Next chapters give answers to the questions connected with single currency and institutions of Economic and Monetary Union. Sixth chapter focuses on positive and negative impacts of monetary union, resumes macroeconomic developement from the year 1999 and at last but not at least shows attitude of people to the new currency. Final part of the thesis focuses on the Czech Republic, its position in the European Union and preparation to adoption single European currency. Keywords: Evropská měnová unie; Evropské hospodářské společenství; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Hospodářská a měnová unie

Práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků až po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. První dvě kapitoly poskytují přehled o historickém ...

Tošnarová, Eva,; Marková, Jana
Univerzita Karlova, 2005

noTitle
Koprnická, Kamila,
2005 - Czech
Keywords: Blahobyt; Práce bakalářské; Stát sociální; Trh práce; Vývoj Available in a digital repository NRGL
noTitle

Koprnická, Kamila,
Univerzita Karlova, 2005

Neziskové organizace v ČR - způsoby jejich financování
Brejníková, Markéta,
2005 - Czech
Keywords: financování; neziskové organizace; Práce bakalářské Available in a digital repository NRGL
Neziskové organizace v ČR - způsoby jejich financování

Brejníková, Markéta,
Univerzita Karlova, 2005

Solowův model hospodářského růstu
Voňková, Kateřina,
2005 - Czech
Keywords: Modely ekonomické; Práce bakalářské; ekonomický růst; Solow, Robert Merton, 1924- Available in a digital repository NRGL
Solowův model hospodářského růstu

Voňková, Kateřina,
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche
Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
2005 - Czech
Keywords: zahraniční kapitál; obchodní společnosti; vzdělávací programy; podnikové vzdělávání; odborné vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche

Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
Univerzita Karlova, 2005

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci
Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
2005 - Czech
Keywords: daňové úřady; sociální komunikace; Vzdělávání Available in a digital repository NRGL
Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci

Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
2005 - Czech
Keywords: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Available in a digital repository NRGL
Osobní rozvoj

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
Univerzita Karlova, 2005

Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků
Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
2005 - Czech
Keywords: Konkurs; lidský kapitál; personální management; přijímací pohovory; Pracovníci Available in a digital repository NRGL
Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků

Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases