Number of found documents: 4750
Published from to

Hydrolytická odolnost vybraných oxidových skel
Kulas, Václav; Tichá, Helena
2009 - Czech
Předmětem práce bylo studium hydrolitické odolnosti pěti typů skel, používaných v bižuterním průmyslu, konkrétně olovnytých křišťálů ( k94-31,65 hm.%PbO, K08-30% PbO, K24-24%PbO) a barnatých krystalínů ( LIBA 91, LIBA 2000).U těchto skel byly provedeny výluhy v demineralizované vodě při teplotě bodu varu, které po vyhchladnutí byly analyzovány pomocí ICP OES spektrometru. Keywords: olovnaté křišťálové sklo; baryové křišťálové sklo; hydrolitická odolnost; chemická odolnost; lead crystal glass; barium flint glass; water resistance; chemical durability Available in the UPCE Library.
Hydrolytická odolnost vybraných oxidových skel

Předmětem práce bylo studium hydrolitické odolnosti pěti typů skel, používaných v bižuterním průmyslu, konkrétně olovnytých křišťálů ( k94-31,65 hm.%PbO, K08-30% PbO, K24-24%PbO) a barnatých ...

Kulas, Václav; Tichá, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

Výukový program "Kartonážní výroba"
Michálková, Edita; Hejduk, Jiří; Holická, Hana
2009 - Czech
Tato bakalářská práce je koncipována jako studijní materiál pro tématem danou polygrafickou oblast. Keywords: výukové programy; kartonážní výroba; cartonge production; tutorial program Available in the UPCE Library.
Výukový program "Kartonážní výroba"

Tato bakalářská práce je koncipována jako studijní materiál pro tématem danou polygrafickou oblast.

Michálková, Edita; Hejduk, Jiří; Holická, Hana
Univerzita Pardubice, 2009

Hodnocení pracovníků jako stimulační a stabilizační faktor v podniku
Serbousek, Jakub; Bednaříková, Marie
2009 - Czech
Předmětem práce byla snaha o posouzení provázanosti problematiky hodnocení pracovníků s dalšími navazujícími personálními činnostmi a také vliv tohoto hodnocení. Keywords: hodnocení pracovníků; pracovní výkon; stimulační faktor; working output; stimulative factor; Management Available in the UPCE Library.
Hodnocení pracovníků jako stimulační a stabilizační faktor v podniku

Předmětem práce byla snaha o posouzení provázanosti problematiky hodnocení pracovníků s dalšími navazujícími personálními činnostmi a také vliv tohoto hodnocení.

Serbousek, Jakub; Bednaříková, Marie
Univerzita Pardubice, 2009

Mezináboženský dialog v kláštěře Már Músá
Hutera, Jakub; Machálek, Vít; Štampach, Ivan
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá základními charakteristikami komunity Al-Khalíl, která se v kláštěře Már Músá na pokraji syrské pouště snaží o radikální inkulturaci do světa islámu. Klade si za cíl budovat oázu smíření a porozumění. Koncepci tohoto svého úsilí zakládá na intelektuálních a spirituálních zkušenostech Louise Massignona. Zejména prostřednictvím kulturního a spirituálního exodu se snaží o změnu identity. Smíření a porozumění ovšem nechce budovat na koncepcích západního myšlení, kterým je jistě i myšlenka mezináboženského dialogu samotná. S islámem se chce setkávat na platformě, která by mohla být oběma systémům - křesťanství i islámu - společná, tedy na platformě tzv. Abrahámovské pohostinnosti. Dále se práce snaží zachytit praktickou aplikaci této myšlenky v každodenním životě kláštěra, jakož i její všeobecnou angažovanost na výzvách nebeckého regionu, v němž se klášter Már Músá nachází. Keywords: mezináboženské dialogy; komunity; kláštery; kulturní exodus; spirituální exodus; Islám; Identita; interreligious dialogue; Communities; monasteries; cultural exodus; spiritual exodus; Islam; Identity Available in the UPCE Library.
Mezináboženský dialog v kláštěře Már Músá

Bakalářská práce se zabývá základními charakteristikami komunity Al-Khalíl, která se v kláštěře Már Músá na pokraji syrské pouště snaží o radikální inkulturaci do světa islámu. Klade si za cíl budovat ...

Hutera, Jakub; Machálek, Vít; Štampach, Ivan
Univerzita Pardubice, 2009

Finanční controlling v praxi podniku GISS
Seidlová, Ivana; Myšková, Renáta
2009 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedokončené výroby a její evidence ve strojírenském podniku. V rámci finančního controllingu je jedním z cílů evidence zakázek podle jednotlivých druhů výkonů tak, aby měli management a majitel přehledné informace o momentálním stavu i budoucím možném vývoji zakázek. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy controllingu a jeho úloha při řízení vitálního podniku, včetně zásad oceňování nedokončené výroby. Praktická část je věnována části výkazu v Manažerském informačním systému, kde se sledují zakázky podle druhu výkonu. Keywords: controlling; oceňování; kalkulace; nedokončená výroba; valuation; calculation; work in process Available in the UPCE Library.
Finanční controlling v praxi podniku GISS

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedokončené výroby a její evidence ve strojírenském podniku. V rámci finančního controllingu je jedním z cílů evidence zakázek podle jednotlivých druhů ...

Seidlová, Ivana; Myšková, Renáta
Univerzita Pardubice, 2009

Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách
Klimešová, Jana; Panoch, Pavel; Škabrada, Jiří
2009 - Czech
Tématem bakalářské práce je stavební činnost německého architekta Bernharda Gruebera pro šlechtické rody Aehrenthalů a Rohanů v severních Čechách. Bernhard Grueber (1806 - 1882) byl architekt romantického historismu a také jeden z prvních stavitelů, který do Čech přinesl novogotický styl z Bavorska. Konkrétně se práce bude zabývat přestavbou rohanského zámku Sychrova, aehrenthalského zámku Hrubá Skála a novostavbou chrámu Narození Panny Marie v Turnově. Tyto tři stavby jsou důležitými příklady novogotiky na území Čech. Nebude se však zabývat pouze životem Bernharda Gruebera, ale i jeho stavební a publikační činností, dále bude také hledat důvod pro jeho nepřijetí českou odbornou veřejností. Keywords: Bernhard Grueber; umění; architektura; historismus; literatura; ART; architecture; historism; literature Available in the UPCE Library.
Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách

Tématem bakalářské práce je stavební činnost německého architekta Bernharda Gruebera pro šlechtické rody Aehrenthalů a Rohanů v severních Čechách. Bernhard Grueber (1806 - 1882) byl architekt ...

Klimešová, Jana; Panoch, Pavel; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku
Podolská, Eva; Macková, Marie; Jiránek, Tomáš
2009 - Czech
Bakalářská práce podává rámcový přehled o činnosti živnostenského společenstva krejčích, obuvníků a kovářů a podkovářů v Nymburku. Stručně je přiblížena historie samotného města Nymburka. Nastíněn je vývoj cechů a živnostenských společenstev obecně. Podstatou práce jsou však zvolená společenstva v Nymburku, sledovaná od jejich vzniku až po samotný zánik. Přiblíženy jsou vztahy mezi členy, pomocníky a učedníky v této organizaci a problémy, které museli řešit. Keywords: společenstva; krejčí; obuvníci; kováři; podkováři; Nymburk; crafts; tailors; shoemakers; smiths; farriers Available in the UPCE Library.
Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku

Bakalářská práce podává rámcový přehled o činnosti živnostenského společenstva krejčích, obuvníků a kovářů a podkovářů v Nymburku. Stručně je přiblížena historie samotného města Nymburka. Nastíněn je ...

Podolská, Eva; Macková, Marie; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora
Krupičková, Michaela; Horčička, Aleš
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá systémem jakosti a jeho uplatněním ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora. První část je rozdělena na dvě kapitoly, v první kapitole je vysvětlen význam a systémy managementu jakosti, kapitola druhá je zaměřena na hodnocení systémů jakosti. Druhá část je věnována systému jakosti ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, zabývající se obchodní činností - velkoobchod se spojovacím materiálem. Je rozdělena na tři kapitoly, první kapitola se zabývá obecnou charakteristikou společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora, druhá kapitola je zaměřena na analýzu systému managementu jakosti této společnosti a kapitola třetí se zabývá kontrolou a neustálým zlepšováním systému managementu jakosti. Systém managementu jakosti je uplatňován v souladu s principy mezinárodních norem: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 19011 a normy týkající se životního prostředí dle normy ISO 14001. Keywords: Jakost; management jakosti; řízení jakosti; normy; výrobky; Quality; Quality Management; Quality Control; standards; products Available in the UPCE Library.
Systém jakosti společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora

Bakalářská práce se zabývá systémem jakosti a jeho uplatněním ve společnosti METALCOM, a.s, Kutná Hora. První část je rozdělena na dvě kapitoly, v první kapitole je vysvětlen význam a systémy ...

Krupičková, Michaela; Horčička, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

T: Způsoby konsolidace pastelu P: Komplexní restaurování: 1. Komplexní restaurování podobizny Leopolda Kinského (kvaš, suchý pastel na pergamenu, inv. č. CH 902) ze sbírek zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou; 2. Komplexní restaurování Portrétu neznámého muže s bradkou a zelenou vázankou (suchý pastel nan papíře, inv. č. 97 232) ze sbírek Židovského muzea v Praze; 3. Komplexní restaurování Důlního plánu (barevné tuše a pastelky na pauzovacím papíře) ze sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích - územní pracoviště Most
Martinková, Barbora; Kopecká, Veronika
2009 - Czech
Available in the UPCE Library.
T: Způsoby konsolidace pastelu P: Komplexní restaurování: 1. Komplexní restaurování podobizny Leopolda Kinského (kvaš, suchý pastel na pergamenu, inv. č. CH 902) ze sbírek zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou; 2. Komplexní restaurování Portrétu neznámého muže s bradkou a zelenou vázankou (suchý pastel nan papíře, inv. č. 97 232) ze sbírek Židovského muzea v Praze; 3. Komplexní restaurování Důlního plánu (barevné tuše a pastelky na pauzovacím papíře) ze sbírek Státního oblastního archivu v Litoměřicích - územní pracoviště Most

Martinková, Barbora; Kopecká, Veronika
Univerzita Pardubice, 2009

Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.
Brodská, Pavla; Horčička, Aleš
2009 - Czech
Bakalářská práce se zabývá základními pojmy a poznatky tvorby strategie podniku. Uvádí strategický management jako proces, kde se na základě stanovení vize společnosti a analýzy konkurenčního prostředí formuluje strategie a následně pak implementuje. Práce se zaměřuje na proces strategického řízení ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.. Keywords: Management; Strategie; poslání a vize podniku; analýza konkurence; podnikové cíle; strategies; mission and vision of the company; competition analysis; business objectives Available in the UPCE Library.
Strategický management ve společnosti Vltava-Labe-Press, a.s.

Bakalářská práce se zabývá základními pojmy a poznatky tvorby strategie podniku. Uvádí strategický management jako proces, kde se na základě stanovení vize společnosti a analýzy konkurenčního ...

Brodská, Pavla; Horčička, Aleš
Univerzita Pardubice, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases