Number of found documents: 398
Published from to

Projekt Lanterna Futuri : příklad interkulturní pedagogiky v Eroregionu Nisa
Benda, Martin; Čapek, Jan
2006 - German
Práce popisuje česko-polsko-německý projekt Lanterna Futuri a jeho umělecké dílny. Zamýšlí se také nad významem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa a zabývá se problematikou interkulturní a transkulturní pedagogiky. Keywords: Lanterna Futuri; Euroregion Neisse-Nisa-Nysa; přeshraniční spolupráce; alternativní pedagogika; dílny Available in the UPCE Library.
Projekt Lanterna Futuri : příklad interkulturní pedagogiky v Eroregionu Nisa

Práce popisuje česko-polsko-německý projekt Lanterna Futuri a jeho umělecké dílny. Zamýšlí se také nad významem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Nisa a zabývá se problematikou interkulturní a ...

Benda, Martin; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Auslandsbeziehungen Osnabrück
Tořová, Kateřina; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá vztahy Univerzity v Osnabrücku se zahraničím a možnostmi studia pro zahraniční studenty. Zvláštní kapitola je věnována vztahu této univerzity s Univerzitou Pardubice. Keywords: Osnabrück; univerzity; Univerzita Pardubice; mezinárodní spolupráce; studenti Available in the UPCE Library.
Auslandsbeziehungen Osnabrück

Práce se zabývá vztahy Univerzity v Osnabrücku se zahraničím a možnostmi studia pro zahraniční studenty. Zvláštní kapitola je věnována vztahu této univerzity s Univerzitou Pardubice.

Tořová, Kateřina; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Marketingstrategien des Unternehmens
Malá, Libuše; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá problematikou teoreticky zpracovaných marketingových strategií a jejich vlivem na vývoj vybrané dopravní společnosti. Keywords: Marketing; Marketingová strategie; řízení podniku Available in the UPCE Library.
Marketingstrategien des Unternehmens

Práce se zabývá problematikou teoreticky zpracovaných marketingových strategií a jejich vlivem na vývoj vybrané dopravní společnosti.

Malá, Libuše; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Die bedeutendsten Gründe immer steigender Kriminalität in Deutschland
Kořínková, Květa; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá obecnou problematikou kriminality v Německu, jejími příčinami, typy a problémovými skupinami. Detailněji se věnuje demografické analýze a segmenty kriminality na bázi oficiálních dostupných statistických údajů. Keywords: Německo; Kriminalita; příčiny; demografická statistika Available in the UPCE Library.
Die bedeutendsten Gründe immer steigender Kriminalität in Deutschland

Práce se zabývá obecnou problematikou kriminality v Německu, jejími příčinami, typy a problémovými skupinami. Detailněji se věnuje demografické analýze a segmenty kriminality na bázi oficiálních ...

Kořínková, Květa; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Rotte Armee Fraktion
Šotolová, Anna; Beníšková-Schulze, Bianca
2006 - German
Práce popisuje příčiny, které vedly ke vzniku RAF (Rotte Armee Fraktion), její působení a činy. Závěrem jsou vylíčeny důvody, které vedly k jejímu rozpuštění. Keywords: RAF; Terorismus; Německo; revoluční hnutí Available in the UPCE Library.
Rotte Armee Fraktion

Práce popisuje příčiny, které vedly ke vzniku RAF (Rotte Armee Fraktion), její působení a činy. Závěrem jsou vylíčeny důvody, které vedly k jejímu rozpuštění.

Šotolová, Anna; Beníšková-Schulze, Bianca
Univerzita Pardubice, 2006

Mediation und Konfliktmanagement
Jurdík, Vladimír; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá problematikou řešení sporů a konfliktů z pohledu mediace a konfliktního managementu. Cílem práce je seznámení se základními pojmy, historickým vývojem a podmínkami a možnostmi využití této metody v praxi. Keywords: konflikty; Management; řešení problémů; mediace Available in the UPCE Library.
Mediation und Konfliktmanagement

Práce se zabývá problematikou řešení sporů a konfliktů z pohledu mediace a konfliktního managementu. Cílem práce je seznámení se základními pojmy, historickým vývojem a podmínkami a možnostmi využití ...

Jurdík, Vladimír; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v trojmezí
Hornová, Eva; Baumann, Winfried
2006 - German
Práce se zabývá Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa,vzájemnou spoluprácí zúčatněných zemí, jeho jednotlivými projekty a shrnuje jeho dosavadní výsledky. Keywords: Euroregion Neisse-Nisa-Nysa; Trojmezí; projekty; Evropská Unie; Cestovní ruch; mezinárodní spolupráce Available in the UPCE Library.
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa v trojmezí

Práce se zabývá Euroregionem Neisse-Nisa-Nysa,vzájemnou spoluprácí zúčatněných zemí, jeho jednotlivými projekty a shrnuje jeho dosavadní výsledky.

Hornová, Eva; Baumann, Winfried
Univerzita Pardubice, 2006

Identität und Unterschiede der Grenzbewohner am Beispiel der tschechisch-österreichischen Grenze
Kubišová, Alexandra; Baumann, Winfried; Baudyšová, Helena
2006 - German
Tato práce je věnována tématu zkoumání česko-rakouských vztahů v době předválečné až do současnosti. V praktické části zpracovávám vyprávění nejstarších obyvatel o této době. Keywords: österreichischen-tschechisch geschichte; projekten uber österreichischen-tschechischen Nachbarschaft Available in the UPCE Library.
Identität und Unterschiede der Grenzbewohner am Beispiel der tschechisch-österreichischen Grenze

Tato práce je věnována tématu zkoumání česko-rakouských vztahů v době předválečné až do současnosti. V praktické části zpracovávám vyprávění nejstarších obyvatel o této době.

Kubišová, Alexandra; Baumann, Winfried; Baudyšová, Helena
Univerzita Pardubice, 2006

Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Beruf
Karasová, Michaela; Matušková, Lenka
2006 - German
Práce se zabývá rozdíly mezi muži a ženami v zaměstnání, všímá si všeobecných rozdílů, zaměřuje se na situace přímo v pracovním procesu a přibližuje tuto tématiku na konkrétní profesi. Keywords: muži; ženy; zaměstnání; postavení žen; rozdíly Available in the UPCE Library.
Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Beruf

Práce se zabývá rozdíly mezi muži a ženami v zaměstnání, všímá si všeobecných rozdílů, zaměřuje se na situace přímo v pracovním procesu a přibližuje tuto tématiku na konkrétní profesi.

Karasová, Michaela; Matušková, Lenka
Univerzita Pardubice, 2006

Strukturfonds
Šrámek, Jiří; Čapek, Jan
2006 - German
Práce se zabývá strukturální politikou týkající se strukturálních fondů v Evropské unii a v nových členských státech. Nastiňuje celkový vývoj strukturálních fondů, jejich rozdělení a popisuje rozšíření Evropské unie a jeho dopady na strukturální politiku a členské státy. Keywords: Strukturální fondy; Evropská Unie; členské státy; Česko; čerpání finančních prostředků Available in the UPCE Library.
Strukturfonds

Práce se zabývá strukturální politikou týkající se strukturálních fondů v Evropské unii a v nových členských státech. Nastiňuje celkový vývoj strukturálních fondů, jejich rozdělení a popisuje ...

Šrámek, Jiří; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases