Number of found documents: 17391
Published from to

Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie
Javorská, Darja; Češek, Břetislav
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde rozebírá, jaký vliv mají esenciální oleje na viry a bakterie. V poslední části se věnuje možnostem využití esenciálních olejů v lékařství a jejich antimikrobiálním účinkům. Keywords: esenciální oleje; viry; bakterie; antimikrobiální účinky; lékařství; essential oils; viruses; bacteria; antimicrobial effect; medicine Available in digital repository of UPCE.
Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie

Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde ...

Javorská, Darja; Češek, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2017

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu
Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
2017 - Czech
Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní. Keywords: regulace; arduino; sériová komunikace; uživatelská aplikace; Regulation; Arduino; Serial communication; User application Available in digital repository of UPCE.
Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní.

Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Životní styl u záchranářů ve směnném provozu
Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení pojmu zdravotnický záchranář, dále pak jednotlivým faktorům životního stylu a složkám výživy. Poté následuje výzkumná část. Ta je založena na výsledcích získaných z dotazníkového šetření, na základě ukazatelů životního stylu a výkonu povolání. Keywords: povolání; směnný provoz; výživa; zdravotnický záchranář; životní styl; lifestyle; medical rescuers; nutrition; occupation; shifts Available in digital repository of UPCE.
Životní styl u záchranářů ve směnném provozu

Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení ...

Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Celiakie
Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
2017 - Czech
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato bakalářská práce nejprve popisuje počátky celiakie, kdy byla tato nemoc zaznamenána, dále je zaměřená na genetický vliv jedince, dědičnost,klinické projevy a diagnostiku. Bakalářská práce popisuje také komplikace celiakie, a to ať již díky přidruženým onemocněním, nebo při nedodržování bezlepkové diety. Poslední část této práce je věnována léčbě tohoto onemocnění a popisu běžných životních situací, se kterými se celiak v běžném životě setkává. Keywords: celiakie; autoimunitní onemocnění; genetika; diagnostiky; přidružená onemocnění; léčby; celiac disease; autoimmune disease; genetics; diagnosis; secondary disease; treatment Available in digital repository of UPCE.
Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato ...

Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví
Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. Keywords: stáří; aktivní stáří; demence; dobrovolník; volnočasové aktivity; Old age; active age; dementia; volunteer; free-time activities Available in digital repository of UPCE.
Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a ...

Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině
Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
2017 - Czech
Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde popsány vybrané analytické metody, prostřednictvím kterých lze vitamin C stanovit. Praktická část je zaměřena na stanovení obsahu vitaminu C (kyseliny askorbové) v brokolici před a po tepelné úpravě metodou HPLC s UV detekcí. Keywords: vitamin C; kyselina askorbová; obsah; tepelná úprava; HPLC/UV; vitamin C; ascorbic acid; content; thermal processing; HPLC/UV Available in digital repository of UPCE.
Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině

Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde ...

Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Využití benchmarkingu ve vybraném podniku
Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem stavebního materiálu. Podstatou benchmarkingu v této společnosti je zjištění nedostatků a možností případných zlepšení ve sledované společnosti v porovnání s konkurenční společností. Součástí práce je provedení benchmarkingové analýzy, její následné vyhodnocení a navrhnutí možných zlepšení pro společnost. Keywords: benchmarking; druhy benchmarkingu; analýzy strategického řízení; procesní diagramy; benchmarking; types of benchmarking; analysis of strategic management; process diagrams Available in digital repository of UPCE.
Využití benchmarkingu ve vybraném podniku

Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem ...

Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Synchronizace systémového času počítače
Nečesaný, Miroslav; Šimerda, Karel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce popisuje technologie a způsoby pro synchronizaci systémového času v počítačích a serverech pomocí protokolů pro časovou synchronizaci. Teoretická část popisuje časovou problematiku, nutnost přesného času, práce NTP a SNTP protokolu. Dále se bude praktická část zabývat přesností času v počítači bez automatické synchronizace času. Keywords: NTP; SNTP; protokol; server; čas; synchronizace; unix-time; synchronization; network time protocol; protocol; time; server Available in digital repository of UPCE.
Synchronizace systémového času počítače

Tato bakalářská práce popisuje technologie a způsoby pro synchronizaci systémového času v počítačích a serverech pomocí protokolů pro časovou synchronizaci. Teoretická část popisuje časovou ...

Nečesaný, Miroslav; Šimerda, Karel
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí
Doležalová, Jana; Sobotka, Martin
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého finančního řízení obcí. Práce obsahuje popis základních a moderních přístupů k hospodaření obcí. Zaměřuje se na vymezení metod sloužících ke zjištění aktuálního finančního stavu obce a následuje aplikace na konkrétní obci. V návaznosti na komparaci s dalšími obcemi je provedeno zhodnocení a navržení možností pro zlepšení situace zkoumané obce s ohledem na její možnosti. Keywords: finanční zdraví; rozpočtový proces; příjmy; výdaje; Saldo; finanční analýza; zadluženost; likvidita; finanční majetek; financial health; budget process; revenues; expenses; balance; financial analysis; indebtedness; liquidity; financial assests Available in digital repository of UPCE.
Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí

Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého finančního řízení obcí. Práce obsahuje popis základních a moderních přístupů k hospodaření obcí. Zaměřuje se na vymezení metod sloužících ke zjištění ...

Doležalová, Jana; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Polohovací pomůcky v rukou všeobecné sestry při péči o imobilní seniory
Šimonová, Petra; Holubová, Marie; Ochtinská, Hana
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou polohování a polohovacích pomůcek u imobilních seniorů. Teoretická část na úvod popisuje základní pojmy, jako je gerontologie, geriatrie, senior a stáří. Dále je věnována geriatrickému pacientovi, geriatrickým syndromům a soběstačnosti. Jsou zde popsány i hodnotící škály. Další část se široce věnuje polohování, jaké polohy a pomůcky můžeme využít a jak manipulovat s imobilním pacientem. Poslední kapitola je věnovaná edukačnímu procesu. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na odděleních interních a chirurgických oborů a které je doplněno o pozorování na interním oddělení. Praktickým výstupem bakalářské práce je informační materiál zaměřený na pomůcky určené k přesunům imobilních pacientů. Keywords: senior; soběstačnost; imobilita; polohování; polohovací pomůcky.; senior; self-sufficiency; immobile; positioning; positioning aid Available in digital repository of UPCE.
Polohovací pomůcky v rukou všeobecné sestry při péči o imobilní seniory

Bakalářská práce se zabývá problematikou polohování a polohovacích pomůcek u imobilních seniorů. Teoretická část na úvod popisuje základní pojmy, jako je gerontologie, geriatrie, senior a stáří. ...

Šimonová, Petra; Holubová, Marie; Ochtinská, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases