Number of found documents: 91
Published from to

Zpráva o materiálovém průzkumu- Themistokles hledá útočiště u krále Adméta (olej na plátně), Franz Kavčič (Franz Caucig) 1755-1828, .- Zámek Velké Losiny
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika
2004 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Themistokles hledá útočiště u krále Adméta (olej na plátně), Franz Kavčič (Franz Caucig) 1755-1828, .- Zámek Velké Losiny

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2004

Příprava mullitových prekursorů a mullitových koncentrátů ve čtvrtprocentním měřítku
Černý, Zbyněk; Hanykýř, V.
2004 - Czech
Příprava mullitových prekurzorů řízenou hydrolýzou kamence v přítomnosti kaolinu. Preparation of mullite precursots by controlled hydrolysis of alum of kaolin. Keywords: mullite ceramics; mullite precursors; alum Available at various institutes of the ASCR
Příprava mullitových prekursorů a mullitových koncentrátů ve čtvrtprocentním měřítku

Příprava mullitových prekurzorů řízenou hydrolýzou kamence v přítomnosti kaolinu.


Preparation of mullite precursots by controlled hydrolysis of alum of kaolin.

Černý, Zbyněk; Hanykýř, V.
Ústav anorganické chemie, 2004

Zpráva o materiálovém průzkumu Arkády Karla IV. - nástěnná malba s erby (15. až 16.stol.).- Starý královský palác - Pražský hrad
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Kučková, Štěpánka
2004 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu Arkády Karla IV. - nástěnná malba s erby (15. až 16.stol.).- Starý královský palác - Pražský hrad

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Kučková, Štěpánka
Ústav anorganické chemie, 2004

Zpráva o materiálovém průzkumu- Tomyris (olej na plátně), Ministerstvo kultury v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
2004 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Tomyris (olej na plátně), Ministerstvo kultury v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
Ústav anorganické chemie, 2004

Ověření elektrolytických metod pro separaci thallia z roztoků síranu hlinitoamonného
Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
2004 - Czech
Experimentální ověření postupů, umožňujících odstraňování thallných iontů z nasycených roztoků technického síranu hlinitoamonného při 80 oC pomocí elektrolýzy - vylučování oxidu thallitého na anodě a katodická redukce na kovové thallium. Byl zjišťován vliv separace anodového a katodového prostoru a vliv přítomnosti iontů železa a chloridových iontů v roztoku síranu hlinitoamonného. Experimental evaluation of the methods enabling removal of thallous ions from saturated solutions of technical-grade ammonium aluminium sulphate by means of electrolysis - deposition of thallic oxide at the anode and cathodic reduction to metallic thallium. The effect of anode / cathode separation and the effect of the presence of iron and chloride ions in ammonium aluminium sulphate solution was investigated. Keywords: thallium removal; ammonium aluminium sulphate solution; electrolysis Available at various institutes of the ASCR
Ověření elektrolytických metod pro separaci thallia z roztoků síranu hlinitoamonného

Experimentální ověření postupů, umožňujících odstraňování thallných iontů z nasycených roztoků technického síranu hlinitoamonného při 80 oC pomocí elektrolýzy - vylučování oxidu thallitého na anodě a ...

Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
Ústav anorganické chemie, 2004

Zpráva o materiálovém průzkumu- Hyrnéthó umírá v náruči Déiphotově (olej na plátně), Franz Kavčič (Franz Caucig) 1755-1828, .- Zámek Velké Losiny
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika
2004 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. infrared spectroscopy or MALDI-TOF) are used for identification of binding media. Keywords: pre-restoration materials research; painting layers stratigraphy; pigments Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o materiálovém průzkumu- Hyrnéthó umírá v náruči Déiphotově (olej na plátně), Franz Kavčič (Franz Caucig) 1755-1828, .- Zámek Velké Losiny

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, Veronika
Ústav anorganické chemie, 2004

Zpráva o laboratorním průzkumu ů Zátiší s kyticí, Maurice de Vlaminck (olej na plátně)
Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Brunner, I.
2003 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména histochemické zkoušky a infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. histochemical tests or infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu ů Zátiší s kyticí, Maurice de Vlaminck (olej na plátně)

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Brunner, I.
Ústav anorganické chemie, 2003

Odstraňování thallia z roztoků síranu hlinitého
Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
2003 - Czech
Popis poloprovozních pokusů s odstraňováním iontů thallia z koncentrovaných roztoků síranu hlinitého pomocí krystalizace směsného podvojného síranu (kamence) obsahujícího ionty hliníku, amonia, draslíku a thallia. Description of pilot plant experiments with thallium removal from concentrated solutions of aluminium sulphate using the method of crystallization of mixed alum crystals containing aluminium, ammonium, potassium and thallium ions. Keywords: thallium removal ů aluminium sulphate solution ů crystallization Available at various institutes of the ASCR
Odstraňování thallia z roztoků síranu hlinitého

Popis poloprovozních pokusů s odstraňováním iontů thallia z koncentrovaných roztoků síranu hlinitého pomocí krystalizace směsného podvojného síranu (kamence) obsahujícího ionty hliníku, amonia, ...

Hostomský, Jiří; Hostomská, Věra
Ústav anorganické chemie, 2003

Zpráva o laboratorním průzkumu ů .- Madona s Ježíškem (polychromie na dřevě), Charita Hradec Králové
Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
2003 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména histochemické zkoušky a infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. histochemical tests or infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu ů .- Madona s Ježíškem (polychromie na dřevě), Charita Hradec Králové

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šubrt, Jan; Grygar, Tomáš; Bezdička, Petr; Kučková, Štěpánka
Ústav anorganické chemie, 2003

Zpráva o laboratorním průzkumu ů ů Michiel Coxie (16.st.): Oltářní křídlo (Sv. Jan Evangelista). Národní galerie v Praze
Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, V.
2003 - Czech
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména histochemické zkoušky a infračervená spektroskopie, jsou použity k identifikaci pojiv. Pre-restoration materials research of the painting is based on microscopic (both optical and electron) analyses of grounds and painting layers in the cross-sections of fragments with the aim to identify pigments and to describe the stratigraphy of re-paints involving to choose the suitable restoration procedure. Other methods (e.g. histochemical tests or infrared spectroscopy) are used for identification of binding media. Keywords: materials research; restoration; painting layers stratigraphy Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o laboratorním průzkumu ů ů Michiel Coxie (16.st.): Oltářní křídlo (Sv. Jan Evangelista). Národní galerie v Praze

Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a ...

Hradilová, J.; Hradil, David; Šímová, V.
Ústav anorganické chemie, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases