Number of found documents: 206
Published from to

Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Velímský, Filip
2014 - Czech
Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory. The article deals with the results of operative research of the Baroque crypt in the karner of All Saints in Sedlec near Kutná Hora. Keywords: archaeology; sepulchral monuments; crypt; Baroque; Sedlec; Bohemia; 18th century Available at various institutes of the ASCR
Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory

Článek se zabývá výsledky operativního průzkumu barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i
Ernée, Michal; Kuna, Martin
2013 - Czech
Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření. The annual report summarizes the main research activities of the Institute of Archaeology in Prague, personal data on its steering commitees, main publications and information on the economic situation of the Institute. Keywords: annual report Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i

Výroční zpráva shrnuje hlavní aktivity Archeologického ústavu AV ČR v Praze, personální složení jeho orgánů, hlavní publikace a informace o hospodaření....

Ernée, Michal; Kuna, Martin
Archeologický ústav, Praha, 2013

Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Mařík, Jan; Roháček, Jiří
2013 - Czech
Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná analýza potvrzuje datování nápisových stél do druhé poloviny 10. století. The article is focused on the inscribed 'Libice steles' uncovered in 1953 in Libice nad Cidlinou. It presents a revision of the finding circumstances as well as the present opinions on interpretation of the inscription fragments. The analysis confirms the dating of the 'Libice steles' in the second half of the 10th century. Keywords: sepulchral monuments; gravestone; epigraphy; archaeology; Libice; Bohemia Available at various institutes of the ASCR
Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám

Článek je věnován tzv. nápisovým stélám nalezeným v roce 1953 v Libici nad Cidlinou. Předkládá revizi nálezových okolností a reviduje dosavadní názory na interpretaci fragmentů nápisu. Výsledná ...

Mařík, Jan; Roháček, Jiří
Archeologický ústav, Praha, 2013

Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách
Křivánek, Roman
2013 - Czech
Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních metod a metodik měření. Contribution summarised possibilities of geophysical methods in surveys in South Bohemia depending on terrain, pedological, geological condition or choice of geophysical methods and methodology of measurements. Keywords: geophysical survey; non-destructive archaeology; South Bohemia; geophysical method Available at various institutes of the ASCR
Možnosti uplatnění geofyzikálních metod při průzkumech archeologických lokalit v jižních Čechách

Příspěvek shrnul možnosti geofyzikálních metod při průzkumech v jižních Čechách v závislosti na terénních, pedologických nebo geologických podmínkách archeologických lokalit nebo volbě geofyzikálních ...

Křivánek, Roman
Archeologický ústav, Praha, 2013

Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu
Blažková, Gabriela
2013 - Czech
Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, nálezy z kovů a skla a ekofakty, většinou datované do období novověku. A rescue archaeological field work was caused by construction of a pedestrian tunnel cutting through the embankment of the Powder Bridge. A rather large collection of material culture was obtained - pottery, tiles, construction materials, metal and glass artefacts and biofacts, mainly of Modern Age dating. Keywords: Prague Castle; pottery; 18th and 19th century Available at various institutes of the ASCR
Průchod pod Prašným mostem. Archeologie nejmladší minulosti Pražského hradu

Při budování průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě proběhl záchranný archeologický výzkum. Byla získána rozsáhlá kolekce nálezů hmotné kultury - keramika, kachle, kostrukční materiály, ...

Blažková, Gabriela
Archeologický ústav, Praha, 2013

Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu
Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
2013 - Czech
Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou diskutovány a porovnány výsledky obou průzkumů. During the last years in connection with renovation of the important medieval monument in the most southern edge of South Bohemia, Tichá Stronghold, an archaeological as well as geophysical survey was undertaken. In the article the results of both surveys are discussed and compared. Keywords: stronghold; geophysical prospection; archaeological excavation Available at various institutes of the ASCR
Tvrz Tichá, okr. Český Krumlov. Využití prostoru tvrziště ve světle geofyzikálního průzkumu a archeologického odkryvu

Během posledních let se v souvislosti s obnovou důležité středověké památky na nejjižnějším okraji jižních Čech, tvrze Tichá, uskutečnil jak archeologický, tak geofyzikální průzkum. V článku jsou ...

Durdík, Tomáš; Hložek, J.; Baierl, P.
Archeologický ústav, Praha, 2013

Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
Velímský, Filip
2013 - Czech
Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře. The article deals with a tombstone from the period of Luxembourg rule discovered in the area of Vlašský Court in Kutná Hora. Keywords: Kutná Hora; tombstone; Vlašský Court Available at various institutes of the ASCR
Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře

Článek se zabývá náhrobkem z doby lucemburské objeveným v areálu Vlašského dvora v Kutné Hoře....

Velímský, Filip
Archeologický ústav, Praha, 2013

Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: chapter; history; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Seminář - 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu sv. Václava na západě a ze severní části, kde původně stávala mohutná raně barokní zbrojnice, která v roce 1927 vyhořela. Vznikla v letech 1654-1678, kdy byl Vyšehrad přestavěn do podoby barokní pevnosti a došlo k podstatným změnám v jeho terénním reliéfu. The area of the fortified complex used by the Bohemian princes and kings has changed substantially since the Early Middle Ages. Today it is composed of the Baroque Bastion of St Ludmila on the south side with the "Old Burgrave's House", and the bastion of St Wenceslaus on the west side. The massive Early Baroque armoury that originally stood on the north side of Vyšehrad burned down in 1927. It was built in 1654-1678, when Vyšehrad has been rebuilt to the Baroque citadel and the terrain relief has changed significantly. Keywords: Vyšehrad; medieval fortification; Baroque citadel Available at various institutes of the ASCR
Od středověkého opevnění Vyšehradu k raně barokní citadele

Prostor knížecí a královské akropole se od raněstředověkého Vyšehradu podstatně změnil. V současnosti se skládá z barokního bastionu sv. Ludmily na jižní straně, s tzv. Starým purkrabstvím, z bastionu ...

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)
Nechvátal, Bořivoj
2012 - Czech
Keywords: Mons. Anton Otte; provost; Vyšehrad Available at various institutes of the ASCR
Anton Otte. Moje cesta na Vyšehrad (s proboštem Mons. A. Ottem rozprávěl B. Nechvátal)

Nechvátal, Bořivoj
Archeologický ústav, Praha, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases