Number of found documents: 458
Published from to

Od folkloru k world music : Zrcadlení
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2017 - Czech
Keywords: music; reflection of music; reflections; Moravian folk songs Fulltext is available at external website.
Od folkloru k world music : Zrcadlení

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2017

Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter
Slavický, Tomáš
2017 - Czech
Studie se zabývá dějinami recepce nejstarší české duchovní písně Hospodine pomiluj ny. Původ textu, poprvé zapsaného ve 14. století se dnes datuje do 10.-11. století, struktura textu i nápěvu je odvozena ze západního typu litanií v církevní slovanštině. Dějiny recepce této písně zahrnují její využití v různých funkcích, náležejících formě litanie (v rámci liturgie, při královské korunovaci, před bitvami, v čase nebezpečí, pro získání odpustků). Dlouhá tradice písně zahrnuje několik různých - i historizujících - redakcí. Dvě různé tradice recepce písně se krátce protly v liturgii Emauzského kláštera (s kostele zasvěceným mj. sv. Vojtěchovi, domnělému autorovi písně) ve 14. století. Lze doložit též souvislost mezi melodií písně Hospodine pomiluj ny a tradicí hlaholského zpěvu v Chorvatsku. The article deals with the reception of the oldest Czech song Hospodine pomiluj ny, which circulated as the song of Saint Adalbert. The most recent dating of the text between the 10th and 11th century solved the disputes about the age of the song and supported the earlier allegation that both the text and the melody were derived from the church slavonic version of litanies which had been used abundantly in west Europe from the 1st milleny as the standard form of the people's worship. The gathered documentation speaks about the tausend-year tradition which was accompanied by the development and varieties and which later underwent several historicizing redactions (in the 17th, 19th and 20th centuries). Continuity of the recitation cadence of the old layers of western choral music appears in the individual versions of melody and is analogous with the melodies of the traditional glagolitic chant in Croatia. Keywords: Charles IV.; Slavonic liturgy; Czech hymnology; Czech literature; Prague Slavonic monaster Available at various institutes of the ASCR
Píseň svatého Vojtěcha. Tradice písně Hospodine pomiluj ny, svatovojtěšská legenda a pražský Slovanský klášter

Studie se zabývá dějinami recepce nejstarší české duchovní písně Hospodine pomiluj ny. Původ textu, poprvé zapsaného ve 14. století se dnes datuje do 10.-11. století, struktura textu i nápěvu je ...

Slavický, Tomáš
Etnologický ústav, 2017

Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819
Vejvoda, Zdeněk
2017 - Czech
Od roku 2000 je v oddělení etnomuzikologie pražského Etnologického ústavu AV ČR budována počítačová analyzační databáze českých lidových písní a instrumentálních melodií. Dosud jich bylo podrobně analyzováno 6 000. Nápěvy byly transkribovány do číselných kódů a podrobeny rozboru v oblastech tonality, melodiky a rytmiky ve vztahu k hudební formě a písňovému textu. Zde prezentovaná studie představuje výsledky analýzy 491 lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819. Since 2000, a computer database of Bohemian traditional songs and their instrumental melodies has been developed at the ethnomusicology section of the Prague branch of Institute of Ethnology of Czech Academy of Sciences. Up to now, 6,000 songs have been analyzed in detail. The songs have been transcribed into nu¬merical codes and analyzed due to their tonality, melody and rhythm in relation to both their musical form and song lyrics. The presented study presents the results of the analysis of 491 traditional songs from the sources of the governmental collec¬tion of 1819. Keywords: traditional songs; historical sources; musical analysis; musical typology Available at various institutes of the ASCR
Komplexní hudební analýza českých lidových písní z pramenů sběratelské akce z roku 1819

Od roku 2000 je v oddělení etnomuzikologie pražského Etnologického ústavu AV ČR budována počítačová analyzační databáze českých lidových písní a instrumentálních melodií. Dosud jich bylo podrobně ...

Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2017

Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
2017 - Czech
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů. On examples of late 17th century pilgrim places, we are attepting to present the dynamics of the peregrination proces and the geographical range of the particular places depending on a group of factors. Keywords: pilgrimage; Jesuit pilgrim places; baroque; Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst

Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů....

Holubová, Markéta
Etnologický ústav, 2017

Úvodem: Proč právě typologie?
Tyllner, Lubomír
2017 - Czech
Keywords: typology; traditional music; computer analysis; history of musicethnologie; national identity Available at various institutes of the ASCR
Úvodem: Proč právě typologie?

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2017

Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně
Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
2017 - Czech
Keywords: National Minorities; Leisure; Brno; Children and Youth Available at various institutes of the ASCR
Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně

Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
Etnologický ústav, 2017

Předmluva
Sulitka, Andrej
2017 - Czech
Keywords: the capital Prague; national minorities; national minority policy; migration policy Available at various institutes of the ASCR
Předmluva

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2017

Towards a Typology of Traditional Music / K otázkám typologie tradiční hudby. Sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21. 9. - 22. 9. 2016
Tyllner, Lubomír; Skovajsa, O.; Vaňková, H.
2017 - Czech
Keywords: traditional culture; ethnomusicology; typology; traditional music; comparative analysis; traditional song style Available at various institutes of the ASCR
Towards a Typology of Traditional Music / K otázkám typologie tradiční hudby. Sborník referátů ze stejnojmenné mezinárodní konference konané 21. 9. - 22. 9. 2016

Tyllner, Lubomír; Skovajsa, O.; Vaňková, H.
Etnologický ústav, 2017

Muzikologická bibliografická databáze
Vozková, Jana
2017 - Czech
Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku 2013, s důrazem na evidenci aktuálních přírůstků tuzemské muzikologické publikační produkce. Zahrnuje monografie, kritické edice, sborníky, z oblasti analytického rozpisu pak články ve sbornících a časopisech (kompletně zpracováno je 50 ročníku časopisu Hudební věda, další muzikologické časopisy se zpracovávají v rámci programu VISK9), kapitoly z knih, recenze a důležitější zprávy. Databáze je založena na knihovnickém katalogizačním programu Aleph - s použitím aktuálně platné katalogizační normy RDA, využívá napojení na národní databázi autorit Národní knihovny ČR. Od roku 2015 je formou retrokonverze databáze doplňována o bibliografické záznamy vznikající přepisem ze starších tištěných databází. Aktuálně má databáze přes 8000 záznamů. The Musicological Bibliographical Database is a project under the auspices of the Music History Department at the CAS Institute of Ethnology, which carries on from the older bibliographical activities there, as it has been developed and updated on an ongoing basis since 2013, with the emphasis on records of current additions to domestic musicological publication output. It includes monographs, critical editions, anthologies and analytical articles in anthologies and journals, as well as articles in anthologies and journals (with 50 years of the Hudební věda journal completely processed, while other musicological journals are being processed under the VISK9 program), chapters from books, reviews and reports of any importance. This database is based on the ALEPH library cataloguing programme using RDA cataloguing standards that are currently in effect, making use of a connection to the national database of authorities at the Czech National Library. Since 2015 it has been supplemented in the form of database retroconversion by bibliographical records created by transcribing from older printed data bases. At present the database has over 8,000 entries.\n Keywords: musicology; bibliography Available at various institutes of the ASCR
Muzikologická bibliografická databáze

Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku ...

Vozková, Jana
Etnologický ústav, 2017

Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila)
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
2017 - Czech
František Pospíšil (1885–1958), a noted ethnologist from Brno, was one of the scholars whose research aims and interpretations of the topics which he studied were determined both by his individual interests as well as by social context. The paper attempts to demonstrate it. Pospíšil, who was interested in modern research methods (using phonograph, camera, and film camera) and was ambitious, stretched his research from his home region of Haná in Moravia to Native Americans (within his sword dance study and weapon dance study); his findings were quoted by many respected scholars of the period. Within the Czech environment, Pospíšil was one of the first scholars who used a phonograph to record folk singing; within the international context, Pospíšil was one of the first scholars who used a film camera to research dances. In fact, anything that Pospíšil did in the field of ethnology was unique; he covered a very broad range of themes and geographical areas, he also explored cultural phenomena which were on the margin of interest of others, and he employed an agile manager like approach. Due to some unfavourable historical circumstances, Pospíšil’s name was almost forgotten especially in the Czech context, and there is almost no mention of him in the texts on the history of Czech and Slovak folkloristics. Keywords: folklore; folk dance; sword dance; dance and film; phonograph; František Pospíšil; Leoš Janáček Fulltext is available at external website.
Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila)

František Pospíšil (1885–1958), a noted ethnologist from Brno, was one of the scholars whose research aims and interpretations of the topics which he studied were determined both by his individual ...

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
Etnologický ústav, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases