Number of found documents: 252
Published from to

Implementace TTS systému s kepstrálním popisem v kapesním počítači
Přibil, Jiří
2006 - Czech
Zpráva se zabývá popisem přebudování původního česko-slovenského TTS systému na bázi kepstrálního popisu difónového řečového inventáře pro funkci v kapesních počítačích s operačním systémem Windows CE. Ve zprávě je popsán Braillský zápisník se speciálním softwarovým vybavením pro nevidomé nebo slabozraké uživatele. Pro tento zápisník byl implementován český a slovenský syntezátor řeči, což spolu s vytvořeným instalačním a testovacím programem bylo hlavním cílem prováděných prací. The report is focused to description of rebuilding the original Czech and Slovak TTS system based on the cepstral description of diphone speech inventory to the form acceptable by the Pocket PC computers running under Widows CE OS. The special aids for blind and partially sighted people Braille notetaker based on PPC with the EasyLink software is there also described. The report below contains description of implementation of the Czech and Slovak speech synthesizer as new voices for the EasyLink system. Keywords: signal processing; speech synthesis Available at various institutes of the ASCR
Implementace TTS systému s kepstrálním popisem v kapesním počítači

Zpráva se zabývá popisem přebudování původního česko-slovenského TTS systému na bázi kepstrálního popisu difónového řečového inventáře pro funkci v kapesních počítačích s operačním systémem Windows ...

Přibil, Jiří
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Řídící systém optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci
Kostka, František; Starý, Robert; Krechler, Jindřich
2006 - Czech
Úlohou řídícího systému optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci je řízení všech optických, elektronických i mechanických komponent luminiscenčního spektrometru jako je kryostat, laser, monochromátor a sběr a ukládání změřených dat tohoto fyzikálního experimentu. The goal of control system of the optical laboratory for luminescence is designed for controlling of all optical electronical and mechanical components of luminescence spectrometer like cryostat, laser, monochromator and data sampling from this physical experiment. Keywords: control systems; control equipment Available at various institutes of the ASCR
Řídící systém optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci

Úlohou řídícího systému optické laboratoře ÚRE pro fotoluminiscenci je řízení všech optických, elektronických i mechanických komponent luminiscenčního spektrometru jako je kryostat, laser, ...

Kostka, František; Starý, Robert; Krechler, Jindřich
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v prvním pololetí roku 2006. This progress report gives a summary of the results obtained in time and frequency metrology at the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the Project II/2/06 of the Program of Metrology Development in the first half of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro dílčí oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků prací v oblasti primární metrologie času a frekvence dosažených v rámci plnění úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie v Laboratoři Státního etalonu času a frekvence ...

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s uchováváním Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie. This report gives a summary of the results obtained in conjuction with maintaining the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the II/2/06 Project of the Program of Metrology Development in the year of 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu II/2/06 Uchovávání Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s uchováváním Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu II/2/06 Programu rozvoje metrologie....

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Kuna, Alexander; Šojdr, Ludvík; Klimeš, Pavel; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Obousměrný přenos 8x10 GE přes 210 km standardního jednovidového vlákna bez linkových EDFA
Karásek, Miroslav; Vojtěch, J.; Radil, J.
2006 - Czech
Jsou prezentovány experimentální výsledky obousměrného přenosu osmi (2x4) 10 Gigabit Ethernet (GE) kanálů přes 210 km standardního jednovidového vlákna (G.652 dle ITU specifikace). Byly použity 10 GE vysílače/přijímače opnext DWDM XENPAK, běžné výkonové erbium-dopované zesilovače (EDFA) a nízkošumové EDFA předzesilovače. We present experimental results on bidirectional transmission of (2x4) 10 Gigabit Ethernet (GE) channels over 210 km of standard single mode fibre (G3652 according to ITU specification). Inexpensive XENPAKs transceivers, conventional unidirectional erbium-doped fibre amplifiers (EDFA) and low noise EDFA preamplifiers Keywords: optical communication; optical fibre amplifiers; wavelength division multiplexing Available at various institutes of the ASCR
Obousměrný přenos 8x10 GE přes 210 km standardního jednovidového vlákna bez linkových EDFA

Jsou prezentovány experimentální výsledky obousměrného přenosu osmi (2x4) 10 Gigabit Ethernet (GE) kanálů přes 210 km standardního jednovidového vlákna (G.652 dle ITU specifikace). Byly použity 10 GE ...

Karásek, Miroslav; Vojtěch, J.; Radil, J.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

FTTx v ČR a ve světě – současný stav a perspektivy
Kuchar, Anton; Hrstka, J.; Švrček, M.
2006 - Czech
Skutečnost, že kromě Japonska a Jižní Korey rozjeli své projekty FTTx i největší telekomunikační operátoři v USA, potvrzuje, že již opravdu začala éra nástupu optiky do přístupových sítí. I v Evropě již byla realizována řada projektů, další jsou ve stadiu realizace. Autoři příspěvku v návaznosti na jejich aktivitu v FTTx Forum-czsk a v evropském projektu BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) shromáždili aktualizované údaje o stavu a perspektivách výstavby sítí FTTx v ČR a ve světě. The fact that, apart from Japan and South Korea, also the biggest US operators have launched their FTTx projects, proves that the era of deploying optical fibres in the access networks has started in earnest. The authors of the paper, as part of their activities in the framework of the European IST project BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) have gathered up-to-date information on the status and prospects of development of FTTx networks in the Czech Republic and in the world. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
FTTx v ČR a ve světě – současný stav a perspektivy

Skutečnost, že kromě Japonska a Jižní Korey rozjeli své projekty FTTx i největší telekomunikační operátoři v USA, potvrzuje, že již opravdu začala éra nástupu optiky do přístupových sítí. I v Evropě ...

Kuchar, Anton; Hrstka, J.; Švrček, M.
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Vliv vrstev nitridu křemíku na difuzní délku minoritních nosičů v Si
Toušek, J.; Toušková, J.; Poruba, A.; Bařinka, R.; Hlídek, P.; Lorinčík, Jan
2006 - Czech
Hlavním cílem práce bylo porovnání nitridu křemíku připraveného metodami LP CVD a MW PE CVD ze silanu a čpavku s ohledem na možnost pasivace c-Si povrchových vrstev. Vlastnosti vrstev nitridu křemíku byly studovány metodami SPV, FTIR a SIMS. Průměrná hodnota difuzní délky minoritních nosičů v Si vzorcích s LP CVD nitridem byla kratší a závisela na místě v reaktoru. The main purpose of this work was the comparison of the silicon nitride prepared by the LP CVD and by the MW PE CVD from silane and ammonia gases with respect to the possibility of passivation c-Si surface layer. The properties of the silicon nitride films were studied by the surface photovoltage (SPV), FTIR and SIMS methods. The average value of the diffusion length of minority carriers in the Si samples with the LP CVD nitride was shorter and dependent on the location in the reactor. Keywords: solar cells; hydrogen; plasma Available at various institutes of the ASCR
Vliv vrstev nitridu křemíku na difuzní délku minoritních nosičů v Si

Hlavním cílem práce bylo porovnání nitridu křemíku připraveného metodami LP CVD a MW PE CVD ze silanu a čpavku s ohledem na možnost pasivace c-Si povrchových vrstev. Vlastnosti vrstev nitridu křemíku ...

Toušek, J.; Toušková, J.; Poruba, A.; Bařinka, R.; Hlídek, P.; Lorinčík, Jan
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Vybrané problémy ultra-širokopásmových (UVB) soustav
Ďurovič, Svetozár
2006 - Czech
Zpráva rozebírá specifické problémy charakteristické při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy je primárně důležitá. Pozornost věnuje i dalším vybraným technickým otázkám jako je výkonové využití spektrálních masek a existence diskrétních spekrálních komponent ve vysílaném signálu. Zpráva se snaží komentovat současný stav zavádění UWB techniky a technologie do pravidelného provozu. The paper is devoted to some selected problems, specific for the ultrawideband technology. First at all we are introducing the work of ITU-R on harmonising the new technology with the existing radiocommunication systems. The we deal with power utilisation of the various PDS masks and with the existence of discrete spectral components in emitteed signals. The report try to collect contemporary state of art and comment the situation by implementation UWB systems. Keywords: wireless LAN; radiocommunication; radio data systems Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy ultra-širokopásmových (UVB) soustav

Zpráva rozebírá specifické problémy charakteristické při zavádění ultra-širokopásmových technologií do pravidelné radiokomunikační služby. Harmonizace nové technologie s existujícími rádiovými systémy ...

Ďurovič, Svetozár
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Využití kabelové infrastruktury pro poskytování služeb na bázi Internetu - poznatky z evropského projektu BReATH
Kuchar, Anton
2006 - Czech
V příspěvku je presentován evropský projekt BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) – jeho cíle a předběžné výsledky. Jsou uvedeny příklady využívání optické kabelové infrastruktury pro poskytování širokopásmových služeb na bázi Internetu. Objectives and preliminary results of the European FP6 IST Project BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) are presented. Examples of utilisation of optical fibre infrastructure for provisioning interned-based broadband services are given. Keywords: optical communication; optical links; telecommunication networks Available at various institutes of the ASCR
Využití kabelové infrastruktury pro poskytování služeb na bázi Internetu - poznatky z evropského projektu BReATH

V příspěvku je presentován evropský projekt BReATH (BRoadband e-services and Access for The Home) – jeho cíle a předběžné výsledky. Jsou uvedeny příklady využívání optické kabelové infrastruktury pro ...

Kuchar, Anton
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006
Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
2006 - Czech
Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s rozvojem Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie. This report gives a summary of the results obtained in the Laboratory of the National Time and Frequency Standard at the Institute of Radio Engineering and Electronics within the III/13/06 Project of the Program of Metrology Development in the year 2006. Keywords: atomic clock; frequency standards; time measurement; frequency measurement; frequency stability Available at various institutes of the ASCR
Zpráva pro závěrečnou oponenturu úkolu III/13/06 Rozvoj Státního etalonu času a frekvence Programu rozvoje metrologie 2006

Zpráva obsahuje přehled výsledků dosažených v souvislosti s rozvojem Státního etalonu času a frekvence (SEČF) v ÚRE AV ČR v roce 2006 v rámci úkolu III/13/06 Programu rozvoje metrologie....

Čermák, Jan; Čemusová, Blanka; Šojdr, Ludvík; Kuna, Alexander; Pánek, Petr
Ústav fotoniky a elektroniky, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases