Number of found documents: 156
Published from to

Optimalizace procesu výroby optických komponent
Doleček, Roman; Pintr, Pavel
2017 - Czech
Zpráva popisuje vývoj řešení optimalizace procesu výroby freeform zrcadel, které jsou částí optické soustavy pro Prototyp I. This report describes a development of the optimization of the freeform mirror production process. Mirrors are part of optical system of the Prototype I. Keywords: freeform mirror; SPDT; laser head Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace procesu výroby optických komponent

Zpráva popisuje vývoj řešení optimalizace procesu výroby freeform zrcadel, které jsou částí optické soustavy pro Prototyp I....

Doleček, Roman; Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Maksutovovy soustavy z Turnova
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
2017 - Czech
Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od sedmdesátých let na několika pracovištích. V naší práci presentujeme zkušenosti s optickým designem, výrobou a konstrukcí meniskových dalekohledů a komor. This paper deals of a design and a manufacture of optical systems with the entrance meniscus corrector of Maksutov. Many of these high performance systems have been manufactured in several workshops in Turnov since Seventies. We present our experience with the optical design, manufacture and construction of the meniscus telescopes and cameras in this article. Keywords: Catadioptric system; meniscus corrector; spherochromatic aberration; spherical aberration; coma; astigmatism; Petzval´s curvature; MTF curve; glass dispersion curve Available at various institutes of the ASCR
Maksutovovy soustavy z Turnova

Tento referát popisuje vývoj a výrobu optických soustav, u kterých byl použit meniskový korektor Maksutova jako vstupní člen. Řada těchto vysoce kvalitních systémů byla v Turnově vyráběna od ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk; Jareš, Daniel; Pintr, Pavel; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2017

NATAP – leštění CNT kompozitů
Thoř, Tomáš
2017 - Czech
Zkoumané vzorky jsou uhlíkový kompozitní materiál složený z kyanoesterové pryskyřice (matrice), uhlíkových vláken (ve formě tkaniny) a vrstvy uhlíkových nanotrubic (ve formě bucky paperu). Zpráva obsahuje popis vývoje leštění tohoto materiálu na podložce z PU v kombinaci s leštivem CeO2. Examined samples are of carbon composite material composed of a cyanoester resin (matrix), carbon fibers (in the form of a fabric) and a carbon nanotube layer (in the form of a piece of paper). The report contains a description of the development of polishing such material on a PU polishing pad in combination with a CeO2 slurry. Keywords: cnt composite; polishing; optical; polyurethane Available at various institutes of the ASCR
NATAP – leštění CNT kompozitů

Zkoumané vzorky jsou uhlíkový kompozitní materiál složený z kyanoesterové pryskyřice (matrice), uhlíkových vláken (ve formě tkaniny) a vrstvy uhlíkových nanotrubic (ve formě bucky paperu). Zpráva ...

Thoř, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch: Odborná zpráva projektu – naplnění dílčích cílů 2016
Matoušek, Ondřej; Melich, Radek; Procháska, František; Tomka, David; Provazníková, P.; Polzer, J.; Fogelton, P.
2017 - Czech
Odborná zpráva projektu dokumentuje dosažení dílčího cíle projektu pro rok 2016, kterým byla standardizace celého výrobního procesního řetězce zahrnující návrh, výrobu a měření. The expert report of the project documents the achievement of the partial project objective for 2016, which was the standardization of the all production process chain including design, production and measurement. Keywords: asphere; process; chain; standardization Available at various institutes of the ASCR
Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch: Odborná zpráva projektu – naplnění dílčích cílů 2016

Odborná zpráva projektu dokumentuje dosažení dílčího cíle projektu pro rok 2016, kterým byla standardizace celého výrobního procesního řetězce zahrnující návrh, výrobu a měření....

Matoušek, Ondřej; Melich, Radek; Procháska, František; Tomka, David; Provazníková, P.; Polzer, J.; Fogelton, P.
Ústav fyziky plazmatu, 2017

Virtuální zobrazení vzdálených objektů dlouhofokálními spojkami a konkávními zrcadly
Rail, Zdeněk; Vápenka, David
2016 - Czech
Dlouhofokální spojky a konkávní zrcadla mohou sloužit jako optické prvky, úhlově zvětšující rozměry vzdálených objektů podobně jako dalekohledy. Tyto jejich vlastnosti mohly být pravděpodobně používány pozorovateli dávno před objevem dalekohledu. Naše práce přináší optickou analýzu a výsledky astronomických pozorování soustavou dlouhofokální positivní čočky a lidského oka. The longfocal positive lenses and concave mirrors can serve as optical elements increasing the angular dimensions of the distant objects similarly to telescope.\nThese properties could be probably used by ancient observers before the discovery of telescope.\nOur paper brings optical analysis and results of visual astronomical observations with the longfocal positive lens. Keywords: Real and virtual imaging; Angular magnification; Ibn al-Haytham; Benjamin of Tudela; Roger Bacon; Giambattista della Porta; Johann Lippershey; Galileo; Kepler; Longfocal lens; Lighthouse on Pharos island; Ancient lenses; Šolc mirror; Camera obscura; Longfocal lens observation Available at various institutes of the ASCR
Virtuální zobrazení vzdálených objektů dlouhofokálními spojkami a konkávními zrcadly

Dlouhofokální spojky a konkávní zrcadla mohou sloužit jako optické prvky, úhlově zvětšující rozměry vzdálených objektů podobně jako dalekohledy. Tyto jejich vlastnosti mohly být pravděpodobně ...

Rail, Zdeněk; Vápenka, David
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Gap – gep – mezera?
Obdržálek, J.; Bílková, Petra; Mlynář, Jan
2016 - Czech
Jsou prezentovány obecné terminologické obtíže v odborném jazyce fyziky kontinua. Zvláště se příspěvek zabývá výhodami a nevýhodami velkého vlivu angličtiny z hlediska grafického (typologického) a fonetického. They presented the general terminological difficulties in technical language continuum physics. In particular it deals with the advantages and disadvantages of the great influence of English in terms of graphical (typological) and phonetic Keywords: phonetics; typology Available at various institutes of the ASCR
Gap – gep – mezera?

Jsou prezentovány obecné terminologické obtíže v odborném jazyce fyziky kontinua. Zvláště se příspěvek zabývá výhodami a nevýhodami velkého vlivu angličtiny z hlediska grafického (typologického) a ...

Obdržálek, J.; Bílková, Petra; Mlynář, Jan
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově
Rail, Zdeněk; Šrajer, Bohdan; Jareš, Daniel; Vápenka, David; Pintr, Pavel
2016 - Czech
V naší práci jsou předloženy výsledky matematické simulace zbytkových vad Clarkova objektivu o průměru 8 palců (203.2 mm). Tento achromatický dublet je používán na observatoři v Ondřejově více než 100 let k pozorování Slunce. In our paper the results of mathematical simulations of the residual aberrations of Clark‘s 8 inch (diameter 203.2 mm) objective lens are presented. This achromatic dublet has been used at the Ondřejov Observatory for more than 100 years mostly for solar observation. Keywords: Alvan Clark doublet; Achromatic objective; Spherochromatic aberration; Longitudal chromatic aberration; Dispersion curve; Non aplanatic dublet; Spotdiagrams; Solar photosphere photography; Ondrejov observatory Available at various institutes of the ASCR
Sférochromatické vada Clarkova objektivu z observatoře v Ondřejově

V naší práci jsou předloženy výsledky matematické simulace zbytkových vad Clarkova objektivu o průměru 8 palců (203.2 mm). Tento achromatický dublet je používán na observatoři v Ondřejově více než 100 ...

Rail, Zdeněk; Šrajer, Bohdan; Jareš, Daniel; Vápenka, David; Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Optimalizace a testování ITO vrstev
Hlubuček, Jiří
2016 - Czech
Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však nepřesáhla 40 °C. Rychlost odprašování je relativně vysoká, proto byly použity relativně nízké výkony primárního iontového děla (KDC). Optimalizovala se příprava bez i s použitím asistenčního iontového děla (IBAD) s kyslíkovým nebo kyslíkovo-argonovým výbojem. Rychlost depozice určena podle krystalového monitoru (CRY), reálná se mírně liší podle typu depozice. Tloušťky vrstev určeny na základě měření elipsometru. Odpor měřen přiložením kontaktů na okraje vzorku v prostředku podél homogenní tloušťky vrstvy. This report deals with ITO (indium tin oxide) deposition by ion-beam sputtering, and was custom-made for Crytur. All the depositions were performed at room temperature (i.e. without heating). Optimalization of ITO thin films was made without as well as with the assistant ion beam using oxygen or argon-oxygen discharge. Deposition rate was tracked in-situ by quartz crystal monitor. More precise determination of the film thickness was made after deposition by spectroscopic ellipsometry. Electrical resistance was also evaluated.\n Keywords: ITO; IBS; IBAD; sputtering process development Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace a testování ITO vrstev

Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však ...

Hlubuček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Fyzikálně astronomické úvahy II.
Oupický, Pavel
2016 - Czech
Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak jsem si myslel, že v nich jasno mám .. v ničem jsem si ale moc jistý nebyl a zvláště u některých problémů mi bylo jasné, že některé moje úvahy mohou být jak se říká vedle .. a to byla jedna z motivací, která mne dovedla k tomuto pokračování .. v něčem zde budu pokračovat, něco korigovat a snad se mezi tím objeví i něco nového a zajímavého . Tentokrát se hodlám zabývat následujícími problematickými oblastmi fyziky a astronomie. Paper is oriented on the problem parts of physic and astronomy .\nLast year I tried a few considerations about the physical astronomical problems (the FAU I.) in which I did not have a clear or vice versa, I think that they clearly have .. in anything but I'm not too sure, especially with some of the problems was clear to me that some of my comments may be next as they say .. and it was one of the motivations that led me to this sequel .. something i will continue here, something correct and perhaps in between appear as something new and interesting. This time I am going to deal with the following areas of concern of physics and astronomy. Keywords: Fields; gravitation; red and blue shift; move and speed of light etc Available at various institutes of the ASCR
Fyzikálně astronomické úvahy II.

Referát je zaměřen na problematické oblasti fyziky a astronomie.\nV loňském roce jsem se pokusil o pár úvah o fyzikálně astronomických problémech (dále FAU I.), v nichž jsem neměl jasno a nebo naopak ...

Oupický, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici
Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
2016 - Czech
V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto přístrojů byl P.P. Argunov. Jeho návrhy byly dále rozvíjeny G.M. Popovem, J. Klevcovem a dalšími optiky. V roce 2005 byl takový dalekohled Popova o průměru 305 mm vyroben ve Vývojové optické dílně AV ČR v Turnově (dnes Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.-Toptec). Přístroj měl nahradit starší dalekohled Maksutov-Cassegrain o průměru 260 mm hvězdárny v Úpici, který bylo nutné zrekonstruovat. V referátu prezentujeme optický návrh systému Popova Hvězdárny v Úpici a porovnáváme jej s ekvivalentním komerčním dalekohledem typu SchmidtCassegraina a dalšími přístroji.\n\n\n During the Sixties of the Twentieth Century series of two-mirror catadioptric telescopes were designed with a correcting lens in front of their secondary mirror. One of the first designers of these devices was P.P. Argunov. His optical designs were further developed by G.M. Popov, J. Klevcov and other opticians. In 2005 one telescope of a Popov system of diameter 305 mm was manufactured in the Development Optical Workshop of Academy of Sciences of Czech Republic /now Institute of Plasma Physics of AS CR,v.v.i.-Toptec/ in Turnov. The telescope was intended to substitute an older Maksutov-Cassegrain telescope of diameter of 260 mm of the Observatory in Úpice which required the reconstruction. In this paper we present an optical design of the Popov´s system of the Observatory in Úpice and compare it with an equal commercial Schmidt-Cassegrain telescope and further devices.\n Keywords: Cathadioptric system; Spherical surfaces; Meniscus corrector; Residual aberrations; Spherochromatism; Coma; Astigmatism; Field curvature; Aplanatic system Available at various institutes of the ASCR
Katadioptrický systém G.M.Popova Hvězdárny v Úpici

V šedesátých letech 20. století byla navržena řada dvojzrcadlových katadioptrických dalekohledů, využívajících korekčních čoček, umístěných před jejich sekundárem. Jedním z prvních návrhářů těchto ...

Rail, Zdeněk; Melich, Zbyněk
Ústav fyziky plazmatu, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases