Number of found documents: 611
Published from to

SMV-2020-31: Návrh a simulace elektronově optických prvků
Radlička, Tomáš
2020 - Czech
V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do elektronového mikroskopu. To zahrnovalo výpočet vad metodou diferenciálních algeber, výpočet rozlišení pomocí vlnově optických výpočtů a analýzu vad seřízení. Kromě designu jsme se také zabývali možností přípravy optického elementu, jehož součástí je grafénová fólie. The contractual research covered several feasibility studies in the field of electron-optical design and simulations. We studied several electron-optical elements, including calculating the electron-optical properties, optimizing the design, and possible integration into the primary beam column. We used the differential-algebraic method for the calculation of aberrations and wave-optical calculations for the analysis of resolution. We also analyzed the effect of misalignment aberrations. Besides the electron-optical design, we studied the possibility of the construction of the element with graphene foil. Keywords: electron optical design; aberrations; resolution Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-31: Návrh a simulace elektronově optických prvků

V rámci smluvního výzkum bylo zpracováno několik studií proveditelnosti týkajících se optických vlastností elektronově optických elementů, optimalizace jejich designu a jejich možné integrace do ...

Radlička, Tomáš
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-56: Elektronické moduly
Hrabina, Jan; Jelínek, Michal; Čížek, Martin; Číp, Ondřej
2020 - Czech
Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj zakázkové elektroniky pro systém přenosu přesných časových a frekvenčních signálů po optovláknových telekomunikačních linkách. The contractual research was oriented towards development of custom electronics needed for the system of dissemination of precise time and frequency signals over optical fiber networks. Keywords: dissemination of precise time and frequency; electronics; fiber links stabilization Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-56: Elektronické moduly

Smluvní výzkum byl zaměřen na vývoj zakázkové elektroniky pro systém přenosu přesných časových a frekvenčních signálů po optovláknových telekomunikačních linkách....

Hrabina, Jan; Jelínek, Michal; Čížek, Martin; Číp, Ondřej
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-43: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-43: Konstrukce, vývoj a depozice interferenčních filtrů, antireflexních vrstev a zrcadel

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-44: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-44: Konstrukce, vývoj a depozice optických tenkovrstvých soustav

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-45: Speciální mutlivrstvy TiO2/SiO2 pro sensorické aplikace
Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
2020 - Czech
Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem. Design, development and deposition of interference filters using vacuum electron beam evaporation. The filters are deposited on substrates supplied by the customer. Keywords: thin film optics; interference filters; e-beam evaporation Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-45: Speciální mutlivrstvy TiO2/SiO2 pro sensorické aplikace

Konstrukce, vývoj a depozice vzorků interferenčních filtrů pomocí technologie vakuového napařování elektronovým svazkem. Depozice je provedena na substráty dodané zákazníkem....

Oulehla, Jindřich; Pokorný, Pavel
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-50: Mapování procesu fragmentace krystalů API
Mika, Filip
2020 - Czech
Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem. Expertise in the filed of fragmentation proces of the API crystals includes morfological Analysis of the test samples with the SEM. Keywords: morphology; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-50: Mapování procesu fragmentace krystalů API

Vyhotovení expertízy v oblasti vývoje procesu fragmentace krystalů API včetně morfologické analýzy modelových vzorků rastrovacím elektronovým mikroskopem....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-01: Vývoj nerozebíratelného spoje rotoru elektrického motoru
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelného spoje pro kompletaci rotoru elektrického motoru s využitím technologie svařování elektronovým. Výsledkem projektu je technologický postup pro konkrétní sestavu motoru. The subject of the project was research and development of permanent joint of the electric motor rotor using the electron beam welding. The project result is the technological processes for specific assembly. The project was continuation of the previous development. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing; helium expansion turbines Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-01: Vývoj nerozebíratelného spoje rotoru elektrického motoru

Předmětem řešeného projektu byl výzkum a vývoj nerozebiratelného spoje pro kompletaci rotoru elektrického motoru s využitím technologie svařování elektronovým. Výsledkem projektu je technologický ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-22: Morfologická analýza miniaturních maleb pomocí světelného mikroskopu a EREM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak plynu a relativní vlhkost byla nastavena pro minimalizaci poškození vzorku. Byly použity speciální detektory pro snímání obrazu při nízkých dávkách. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high pressure conditions of environmental scanning electron microscope and using light microscopy. Optimal gas pressure and humidity were set to minimise sample damage. Special detectors were used for low dose imaging of surface morphology. Keywords: Art works; ESEM; light microscopy; morphology Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-22: Morfologická analýza miniaturních maleb pomocí světelného mikroskopu a EREM

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných podmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí světelného mikroskopu. Optimální tlak ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-15: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro vakuovou techniku
Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
2020 - Czech
Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní technologické postupy pro konkrétní sestavy. The subject of the project was further development of permanent joints of metal materials by electron beam welding and vacuum brazing. The outcome of the project were specific technological procedures for given assemblies. Keywords: electron beam welding; vacuum brazing Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-15: Vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů pro vakuovou techniku

Předmětem řešeného projektu byl vývoj nerozebíratelných spojů kovových materiálů s využitím technologie svařování elektronovým svazkem a vakuového pájení. Výsledkem projektu byly konkrétní ...

Zobač, Martin; Vlček, Ivan; Dupák, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-36: Siemens_lasersvar_díly_parní_turbíny
Mrňa, Libor
2020 - Czech
Testování možností využití technologie laserového svařování pro homogení a heterogení spoje dílců parních turbín z různých typů austenitických, duplexních a martenzitickcýh korozivzdorných ocelí. Testing the possibilities of using laser welding technology for homogeneous and heterogeneous joints of steam turbine components from various types of austenitic, duplex and martensitic stainless steels. Keywords: laser welding; weldability of dissimilar steel Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-36: Siemens_lasersvar_díly_parní_turbíny

Testování možností využití technologie laserového svařování pro homogení a heterogení spoje dílců parních turbín z různých typů austenitických, duplexních a martenzitickcýh korozivzdorných ...

Mrňa, Libor
Ústav přístrojové techniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases