Number of found documents: 251
Published from to

Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2010 - Czech
Velké množství průmyslových odpadů vede k rozvoji technologií, které jsou schopné buď odpady využít jako plniva do jiných hmot, nebo mohou průmyslové odpady přímo konvertovat na nový základní materiál. Great amount of industry wastes lead to the technology which are able to use waste materials as additives to different types of matter or convert industry waste materials to the new basic material. Keywords: waste materials; raw materials; geopolymer Available at various institutes of the ASCR
Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva

Velké množství průmyslových odpadů vede k rozvoji technologií, které jsou schopné buď odpady využít jako plniva do jiných hmot, nebo mohou průmyslové odpady přímo konvertovat na nový základní ...

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives
Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Balík, Karel; Sochor, M.; Bačáková, Lucie
2010 - English
Composite materials based on a polyamide fabric (aramid) and a polydymethyl-siloxane (PDMS) matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of nano/micro hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) were added. The effect of the additives on the biocompatibility was studied. It appears that nano additives have a more favorable effect than micro particles on mechanical properties. For final application of the composites as substitutes for bone tissues, 15 vol. % of nano hydroxyapatite additives is an optimum amount: in this case both the mechanical properties and the biological properties are optimized without distinct changes in the inner structure of the composite. Keywords: biocomposites; calcium phosphate; polyamide fibers; polydimethylsiloxane Available at various institutes of the ASCR
Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives

Composite materials based on a polyamide fabric (aramid) and a polydymethyl-siloxane (PDMS) matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 ...

Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Balík, Karel; Sochor, M.; Bačáková, Lucie
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

The use of mixed waste polymers in thermal treatment with brown coal
Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Machač, P.
2010 - English
Samples of brown coal from Jiří Mine alone and its mixtures with waste plastics were gasified on a laboratory scale. Using a thermal-degratation module, inserted in the stream of volatile products of pyrolysis and gasification, energetic gas with with higher hydrogen content was obtained. Keywords: brown coal; waste polymers; gasification Available at various institutes of the ASCR
The use of mixed waste polymers in thermal treatment with brown coal

Samples of brown coal from Jiří Mine alone and its mixtures with waste plastics were gasified on a laboratory scale. Using a thermal-degratation module, inserted in the stream of volatile products of ...

Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Machač, P.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
Rybář, Jan; Klimeš, Jan
2009 - Czech
S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů v regiónu flyše Západních Karpat. The influence of structural conditions on slope stability in the Western Carpathians flysh region was described and assessed using results of systematic engineering-geological mapping. Keywords: structurally controlled slope movements; flysh; West Carpathians Available at various institutes of the ASCR
Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších

S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů ...

Rybář, Jan; Klimeš, Jan
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Indirect stress measurement by static vertical pendulum
Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
2009 - English
Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The Kurile EQ (24.11.2008) was predicted a day advance. Keywords: stress; earthquake; pendulum Available at various institutes of the ASCR
Indirect stress measurement by static vertical pendulum

Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The ...

Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit – hlinitan sodný - křemen
Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
2009 - Czech
Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu sodného (Fastex 81) a křemene. Jako výsledek reakce je objevení zeolitové fáze (zeolit A) v dané hmotě. Zeolitová fáze, tepelná úprava materiálu a hydrotermální expozice ovlivňuje trendy pevnosti. Výsledky reakce byli potvrzeny pomocí XRD a SEM. /: Geopolymer reactions have much in common with diagenetic transformations of the sedimentary rocks. Inside of laboratory conditions occur of geopolymer masses in alkali reaction of metakaolinite to sodium aluminate (Fastex 81) and quartz. As a result reaction is rise the zeolite phase (zeolite A) inside of relevant substance. The zeolite phase, temperature dressing materials and hydrothermal exposition influence developments strength. Results reaction were confirmed by means of X – ray diffractometry and SEM. Keywords: geopolymer reactions; alkali reaction Available at various institutes of the ASCR
Trendy pevnosti dosažené v systému metakaolinit – hlinitan sodný - křemen

Geopolymerní reakce mají mnoho společného s diagenetickými přeměnami sedimentárních hornin. V laboratorních podmínkách vznikají geopolymerní hmoty při alkalické reakci metakaolinitu a hlinitanu ...

Hájek, Pavel; Koloušek, D.; Andertová, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk
2009 - English
Composite materials based on a polyamide fabric and a polydimethylsiloxane matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of nano/micro hydroxyapatite and tricalcium phosphate were added. The effect of the additives on the mechanical properties was studied. Simultaneously, changes in the inner structure of the composites were investigated by means of image analysis. Keywords: polydimethylsiloxane; aramid; hydroxyapatite Available at various institutes of the ASCR
Biocompatibility optimization of fabric composites by calcium phosphates

Composite materials based on a polyamide fabric and a polydimethylsiloxane matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech
Machač, P.; Balíček, P.; Bradáčová, K.; Koza, V.; Přibyl, Oldřich
2009 - Czech
Vysokoteplotní adsorpce HCl byla aplikována na modelovém plynu, který simuloval generátorový plyn vyráběný ze spalin dřeva. Pro adsorpci byly použíty uměle připravené sorbenty na bázi CaO-Al2O3. High temperature adsorption of HCl was applied on simulated generator gas.The artificial sorption materials were based on CaO-Al2O3. Keywords: flow gas; adsorption; HCl Available at various institutes of the ASCR
Vysokoteplotní adsorpce HCI z plynných směsí na uměle připravených sorbentech

Vysokoteplotní adsorpce HCl byla aplikována na modelovém plynu, který simuloval generátorový plyn vyráběný ze spalin dřeva. Pro adsorpci byly použíty uměle připravené sorbenty na bázi ...

Machač, P.; Balíček, P.; Bradáčová, K.; Koza, V.; Přibyl, Oldřich
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.
2009 - Czech
GC/MS a Py-GC/MS techniky byly použity pro studium sady vzorků z uhelných odvalů ze tří lokalit České republiky. V extraktech ze vzorků byly nalezeny hlavně substituované a nesubstituované fenantreny a další polyaromatické uhlovodíky. Výsledky byly korelovány s petrografickou analýzou . GC/MS and Py-GC/MS techniques were used to provide information on set of samples from three waste piles localities in Czech Republic. Substituted and unsubstituted phenantrenes and other polycyclic aromatic hydrocarbons were comprised in sample extracts. The results were correlated with petrographic composition. Keywords: waste pile; hard coal; Py-GC/MS Available at various institutes of the ASCR
Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS

GC/MS a Py-GC/MS techniky byly použity pro studium sady vzorků z uhelných odvalů ze tří lokalit České republiky. V extraktech ze vzorků byly nalezeny hlavně substituované a nesubstituované ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
Sýkorová, Ivana; Havelcová, Martina; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.; Šulc, Alexandr
2009 - Czech
Vliv zahřívání na optické vlastnosti a morfologii organické hmoty byl studován studovaný v odvarech ze tří uhelných revírů ČR. The influence of heating on optical properties and morphology of organic matter was studied in mine-stone dumps in three districts in the Czech Republic. Keywords: coal; thermal akteration; self-heating Available at various institutes of the ASCR
Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí

Vliv zahřívání na optické vlastnosti a morfologii organické hmoty byl studován studovaný v odvarech ze tří uhelných revírů ČR....

Sýkorová, Ivana; Havelcová, Martina; Klika, Z.; Trejtnarová, Hana; Fojtíková, M.; Šulc, Alexandr
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases