Number of found documents: 371
Published from to

Měření prvotních terénních dat
Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
2011 - Czech
Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována. The report delineates drilling and well logging including acoustic borehole imaging applied in 2011 in the project. Description and interpretation of the data is given subsequently. Keywords: granite matrix porosity; core drilling in granite; well logging Available at various institutes of the ASCR
Měření prvotních terénních dat

Zpráva popisuje vrtné práce a karotáž včetně akustického zobrazení vrtu provedené v rámci projektu v roce 2011. Data jsou popsána a následně interpretována....

Kasíková, J.; Novák, P.; Nováková, L.; Michálková, J.; Vaněček, M.; Vanerová, Z.; Semíková, H.; Zuna, M.; Skřipko, J.; Nováková, Lucie; Plšková, M.; Vojtěchová, A.; Sosna, K.; Kocourek, R.; Záruba, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí
Sýkorová, Ivana
2011 - Czech
Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí. The rank, properties and composition of peat and coal are discussed in relation to classification and utilization of coals. Keywords: coalification; reflectance; maceral composition Available at various institutes of the ASCR
Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí

Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí....

Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek
Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
2010 - Czech
Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, 1400 a 1500 °C bez ochranné atmosféry. Po tomto tepelném zpracování dochází ke zvýšení mechanické pevnosti až o 15 %. The investigated composites reinforced with Nextel720 fibers reveal acceptable mechanical properties for applications exposed to temperature up to 1300 °C. Mechanical properties were studied after three-hour exposition at 1300, 1400 and 1500 °C without a protective atmosphere. This temperature treatment increases the mechanical strength up to 15 %. Keywords: mechanical properties; composites, pyrolysis; methylsiloxane resin Available at various institutes of the ASCR
Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek

Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, ...

Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2010 - Czech
Velké množství průmyslových odpadů vede k rozvoji technologií, které jsou schopné buď odpady využít jako plniva do jiných hmot, nebo mohou průmyslové odpady přímo konvertovat na nový základní materiál. Great amount of industry wastes lead to the technology which are able to use waste materials as additives to different types of matter or convert industry waste materials to the new basic material. Keywords: waste materials; raw materials; geopolymer Available at various institutes of the ASCR
Anorganické odpady jako surovina pro geopolymerní pojiva

Velké množství průmyslových odpadů vede k rozvoji technologií, které jsou schopné buď odpady využít jako plniva do jiných hmot, nebo mohou průmyslové odpady přímo konvertovat na nový základní ...

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives
Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Balík, Karel; Sochor, M.; Bačáková, Lucie
2010 - English
Composite materials based on a polyamide fabric (aramid) and a polydymethyl-siloxane (PDMS) matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 and 25 vol. % of nano/micro hydroxyapatite (HA) and tricalcium phosphate (TCP) were added. The effect of the additives on the biocompatibility was studied. It appears that nano additives have a more favorable effect than micro particles on mechanical properties. For final application of the composites as substitutes for bone tissues, 15 vol. % of nano hydroxyapatite additives is an optimum amount: in this case both the mechanical properties and the biological properties are optimized without distinct changes in the inner structure of the composite. Keywords: biocomposites; calcium phosphate; polyamide fibers; polydimethylsiloxane Available at various institutes of the ASCR
Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with CaP Additives

Composite materials based on a polyamide fabric (aramid) and a polydymethyl-siloxane (PDMS) matrix were designed for application in bone surgery. In order to increase the bioactivity, 2, 5, 10, 15, 20 ...

Suchý, Tomáš; Sucharda, Zbyněk; Balík, Karel; Sochor, M.; Bačáková, Lucie
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

The use of mixed waste polymers in thermal treatment with brown coal
Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Machač, P.
2010 - English
Samples of brown coal from Jiří Mine alone and its mixtures with waste plastics were gasified on a laboratory scale. Using a thermal-degratation module, inserted in the stream of volatile products of pyrolysis and gasification, energetic gas with with higher hydrogen content was obtained. Keywords: brown coal; waste polymers; gasification Available at various institutes of the ASCR
The use of mixed waste polymers in thermal treatment with brown coal

Samples of brown coal from Jiří Mine alone and its mixtures with waste plastics were gasified on a laboratory scale. Using a thermal-degratation module, inserted in the stream of volatile products of ...

Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Machač, P.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Porovnání charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb pomocí sorpce vodní páry
Weishauptová, Zuzana
2010 - Czech
Provedená studie je zaměřena na porovnání charakteru korozních vrstev ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu se stanovením mikrotvrdostí. The performed study is aimed on the comparison of ZrO2 corrosion layers by means of the analysis of water vapour sorption isotherms together with microhardness determination. Keywords: zirconium alloys; corrosion layer; hydrated ZrO2 Available at various institutes of the ASCR
Porovnání charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb pomocí sorpce vodní páry

Provedená studie je zaměřena na porovnání charakteru korozních vrstev ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu se stanovením mikrotvrdostí....

Weishauptová, Zuzana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších
Rybář, Jan; Klimeš, Jan
2009 - Czech
S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů v regiónu flyše Západních Karpat. The influence of structural conditions on slope stability in the Western Carpathians flysh region was described and assessed using results of systematic engineering-geological mapping. Keywords: structurally controlled slope movements; flysh; West Carpathians Available at various institutes of the ASCR
Příklady vlivu strukturně geologických poměrů na vývoj svahů v Beskydech a ve Vsetínských vrších

S využitím výsledků systematického inženýrskogeologického mapování svahových deformací v měřítku 1 : 10 000 je na vybraných příkladech analyzován vliv strukturně geologických poměrů na stabilitu svahů ...

Rybář, Jan; Klimeš, Jan
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Indirect stress measurement by static vertical pendulum
Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
2009 - English
Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The Kurile EQ (24.11.2008) was predicted a day advance. Keywords: stress; earthquake; pendulum Available at various institutes of the ASCR
Indirect stress measurement by static vertical pendulum

Static pendulums were used for indirect stress measurement in Bohemian Massif. The anomalous tilt and/or noise were recognised before the biggest earthquakes on the Euroasian lithospheric plate. The ...

Kalenda, Pavel; Neumann, L.; Wandrol, I.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
2009 - Czech
Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. Jeho kompozice a způsob výroby je chráněn podaným průmyslovým vzorem a návrhem na udělení patentu. The results of the 2009 year were focused on knowledge showing and proving that the bio-cinders do not contain the toxic or dangerous elements. Their composition of calcium and potassium salts predestinates the ashes as fertilizers. The composition of offered fertilizer was protected by patent proposal. Keywords: bio-cinders; composition; combustion Available at various institutes of the ASCR
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009

Výstupem práce v roce 2009 je návrh na využití v rámci poznání, že popely neobsahují žádné toxické látky a naopak jejich obsah vápníku a draslíku je předurčuje k výrobě organicko-minerálního hnojiva. ...

Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases