Number of found documents: 213
Published from to

Kosmologie, čísla a Platonova duše světa
Rajchl, Jaroslav
2011 - Czech
Současná kosmologie se vyznačuje velkým množstvím nejrůznějších modelů. Bližší pohled ukazuje, že všechny oplývají určitým typem dualnosti, a sice propojením dynamické a formativní podoby, jejichž společným zdrojem je známý Velký třesk (BB). Abychom zpřehlednili onen složitý obraz, vybrali jsme jako určitý sjednocující symbol tzv. Platonův model duše světa (PDS), který vychází z Pythagorova postřehu, že analogickou dualností se vyznačují i čísla. The present status of cosmology is characterized by a variety of many different models. Nevertheless, it shows that some type of duality of both dynamical and the structural nature is typical. Its common source is the Big Bang (BB). To reconcile this very rich manifold we use the Plato’s model „of the World Soul”. Its main idea is the Pythagoras’ one of the role of numbers as fundamental elements of all the things in the World. Keywords: cosmology models; numbers; Plato's model Available at various institutes of the ASCR
Kosmologie, čísla a Platonova duše světa

Současná kosmologie se vyznačuje velkým množstvím nejrůznějších modelů. Bližší pohled ukazuje, že všechny oplývají určitým typem dualnosti, a sice propojením dynamické a formativní podoby, jejichž ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2011

Extremal energy shifts of radiation from a ring near a rotating black hole
Sochora, Vjačeslav; Karas, Vladimír
2010 - English
We present a semi-analytical solution to the problem of finding minimal and maximal energy shifts of radiation originating from an accretion ring near a black hole. The solution is given implicitly in terms of a set of two coupled equations for two unknowns – the constants of photon motion. Keywords: black holes; accretion Available at various institutes of the ASCR
Extremal energy shifts of radiation from a ring near a rotating black hole

We present a semi-analytical solution to the problem of finding minimal and maximal energy shifts of radiation originating from an accretion ring near a black hole. The solution is given implicitly in ...

Sochora, Vjačeslav; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2010

Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase
Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav
2009 - Czech
Sluneční pozaďová (slabá) magnetická pole jsou na povrchu Slunce rozdělena velmi pravidelně. Tyto pravidelnosti se mění s rozsahem heliografických šířek a jsou pozorovatelné v celém rozsahu více než čtyř slunečních cyklů. Solar background (weak) magnetic fields are very regularly distributed on the solar surface. These regularities change with the range of heliographic latitudes ant they are observable during more than four solar cycles. Keywords: solar magnetic fields; activity Available at various institutes of the ASCR
Pravidelnosti v rozložení magnetického pole na Slunci i v čase

Sluneční pozaďová (slabá) magnetická pole jsou na povrchu Slunce rozdělena velmi pravidelně. Tyto pravidelnosti se mění s rozsahem heliografických šířek a jsou pozorovatelné v celém rozsahu více než ...

Bumba, Václav; Klvaňa, Miroslav
Astronomický ústav, 2009

The study of magnetic clouds: expansion and discontinuities
Lynnyk, A.; Vandas, Marek
2009 - English
Magnetic clouds observed during the 1995-2003 years are fitted using force-free cylindrical flux rope models. The cloud parameters yielded by a static model are compared with those obtained from a modified model that includes magnetic cloud expansion. Keywords: magnetic field; magnetic cloud; solar wind Available at various institutes of the ASCR
The study of magnetic clouds: expansion and discontinuities

Magnetic clouds observed during the 1995-2003 years are fitted using force-free cylindrical flux rope models. The cloud parameters yielded by a static model are compared with those obtained from a ...

Lynnyk, A.; Vandas, Marek
Astronomický ústav, 2009

Posuvy dopplerovského rychlostního pole ve skvrnách
Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav
2009 - Czech
Střední hodnota dopplerovského rychlostního pole v oblastech vyplněných magnetickým polem vykazuje systematický rudý posuv vůči sousedním oblastem bez magnetického pole v rozmezí 37 – 191 m/s. Analyzujeme změny v morfologii Evershedova efektu. The mean value of Doppler velocity field in magnetized regions shows a sytematic redshift compared to the neighbouring non-magnetic regions in the range 37 – 191 m/s. Changes in the morphology of the Evershed effect are analyzed. Keywords: solar velocity fields; sunspots Available at various institutes of the ASCR
Posuvy dopplerovského rychlostního pole ve skvrnách

Střední hodnota dopplerovského rychlostního pole v oblastech vyplněných magnetickým polem vykazuje systematický rudý posuv vůči sousedním oblastem bez magnetického pole v rozmezí 37 – 191 m/s. ...

Klvaňa, Miroslav; Bumba, Václav
Astronomický ústav, 2009

Helioseismologie – od oscilací k vnitřní struktuře
Švanda, Michal
2009 - Czech
Sluneční oscilace umožňují konstrukci podrobného modelu Slunce a mapování detailů slunečního nitra. Stručný nástin metod globální a lokální helioseismologie. Solar oscillations make it possible to construct a detailed model od the Sun and to map details of the solar interior. A brief outline of methods of the global and local helioseismology. Keywords: solar oscillations; helioseismology Available at various institutes of the ASCR
Helioseismologie – od oscilací k vnitřní struktuře

Sluneční oscilace umožňují konstrukci podrobného modelu Slunce a mapování detailů slunečního nitra. Stručný nástin metod globální a lokální helioseismologie....

Švanda, Michal
Astronomický ústav, 2009

Shell-Like Structures in the ISM: Observation Versus Simulations
Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan
2009 - English
The interstellar medium in galaxies is a turbulent environment with a plethora of holes, bubbles and shells. All these shell-like structures are thought to be closely related to the formation, evolution and death of stars. In most cases, they are likely created by the winds of OB stars and supernovae. The material collected along the borders of shells may fragment, become unstable under its own gravity, and create a new generation of stars. This is a variant of triggered star formation referred to as the collect-and-collapse scenario. The aim of our research is to compare numerical simulations of shell-like structures to observations and to search for and investigate regions of triggered star formation in the Milky Way. Keywords: shells; ism; triggered star formation Available at various institutes of the ASCR
Shell-Like Structures in the ISM: Observation Versus Simulations

The interstellar medium in galaxies is a turbulent environment with a plethora of holes, bubbles and shells. All these shell-like structures are thought to be closely related to the formation, ...

Sidorin, Vojtěch; Palouš, Jan
Astronomický ústav, 2009

Součinnost komplementárního , Cardanův svět a neúplnost
Rajchl, Jaroslav
2008 - Czech
Cardanuv svet muže být charakterizován oním dobre známým rcením: „do tretice všeho dobrého i zlého“. Je nelineární (NL) s dimensí 3 a tím i relativne stabilní. Obsahuje v sobe navíc ješte linearitu i kvadratickou nelinearitu (tj. obsahuje ono dobré a zlé jako kladné a záporné), ale i soucinnost komplementárního jako bi-linearitu. Ve vztahu kvadratického a kubického (jak jsme ukázali již loni) je i paradoxní, což zakládá navíc i jeho dynamicnost. Je však, jak se ukazuje ( The Cardano’s world (CW) is characterized by the well known phrase about the triadicity of all the good and bad! It contains a cubic nonlinearity (NL) as its mainbase, together with the linear, bilinear and quadratic components (i.e. the positive and negative solutions). All these components are fundamental for its dynamical cooperative and relative stability as a system. But, the relation between its quadratic and cubic (NL) is, as has been shown previously, of paradoxical nature (Rajchl 2006), which is the source of dynamical evolution of (CW). It is shown that such a system is incomplete in the sense, that it evolves behind its relative stability state (dimension 3) to the deterministic chaos. Keywords: complementary cooperation; Cardano's world Available at various institutes of the ASCR
Součinnost komplementárního , Cardanův svět a neúplnost

Cardanuv svet muže být charakterizován oním dobre známým rcením: „do tretice všeho dobrého i zlého“. Je nelineární (NL) s dimensí 3 a tím i relativne stabilní. Obsahuje v sobe navíc ješte linearitu i ...

Rajchl, Jaroslav
Astronomický ústav, 2008

Comparison of relativistic iron line models
Svoboda, Jiří; Dovčiak, Michal; Goosmann, René; Karas, Vladimír
2008 - English
The analysis of the broad iron line profile in the X-ray spectra of active galactic nuclei and black hole X-ray binaries allows us to constrain the spin parameter of the black hole. We compare the constraints on the spin value for two X-ray sources, MCG-6-30-15 and GX 339-4, with a broad iron line using present relativistic line models in XSPEC - LAOR and KYRLINE. Analýza profilu široké čáry železa v rentgenových spektrech aktivních galaxií a mikrokvasarů nám umožňuje určit spin černé díry. Porovnávame výsledky pro dva rentgenové zdroje, MCG-6-30-15 a GX 339-4, se širokou čárou železa pomocí současných modelů relativistické čáry v programu XSPEC - LAOR a KYRLINE. Keywords: accretion; accretion disks; black holes Available at various institutes of the ASCR
Comparison of relativistic iron line models

The analysis of the broad iron line profile in the X-ray spectra of active galactic nuclei and black hole X-ray binaries allows us to constrain the spin parameter of the black hole. We compare the ...

Svoboda, Jiří; Dovčiak, Michal; Goosmann, René; Karas, Vladimír
Astronomický ústav, 2008

Statistical study of the fitting of the magnetic clouds
Lynnyk, A.; Vandas, Marek
2008 - English
The paper is a statictical study on comparisons between a model of an expanding magnetic cloud and observations. Práce je statistickou studií o srovnání modelu expandujícího magnetického oblaku s pozorováními. Keywords: magnetic clouds; solar wind; interplanetary magnetic field Available at various institutes of the ASCR
Statistical study of the fitting of the magnetic clouds

The paper is a statictical study on comparisons between a model of an expanding magnetic cloud and observations....

Lynnyk, A.; Vandas, Marek
Astronomický ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases