Number of found documents: 38
Published from to

Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010
Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; celostátní sčítání dopravy; dopravní výkon; dopravní proud; intenzita dopravy; výsledky sčítání; transport; traffic; traffic count; traffic flow; doprava; silniční provoz; dopravní provoz Available in a digital repository NRGL
Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010

Daňková, Alena; Bartoš, Luděk
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu
Huzlík, Jiří
2011 - Czech
Keywords: doprava; výzkum; životní prostředí; alternativní paliva; modelování dopravy; hluková zátěž; transport; research; environment; alternative fuels; transport modeling; noise pollution; doprava; výzkum; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Doprava a životní prostředí - východiska, cíle a výsledky výzkumného programu

Huzlík, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: doprava; inteligentní dopravní systémy; ITS; financování; projekt P3ITS; transport; ITS; funding; project P3ITS; doprava; dopravní telematika Available in a digital repository NRGL
Projekt P3ITS (FP7) „Pre-Commercial Public Procurement for ITS innovation and deployment“

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)
Mikulík, Josef
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; hloubková analýza dopravních nehod; HADN; road transport; traffic; accidents; safety; analysis; HADN; silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; dopravní provoz; nehody; analýza Available in a digital repository NRGL
Úloha a poslání hloubkové analýzy dopravních nehod (HADN)

Mikulík, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Hloubková analýza dopravních nehod - technická část
Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; hloubková analýza dopravních nehod; bezpečnost; sběr dat; HADN; road transport; traffic; accidents; HADN; safety; data collection; silniční doprava; dopravní provoz; dopravní nehody; bezpečnost; sběr dat; nehody Available in a digital repository NRGL
Hloubková analýza dopravních nehod - technická část

Hlavůněk, Ivo; Kratochvílová, Silvia
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu
Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; humanitní vědy; aplikace; transport; transport research; humanities science; application; doprava; aplikace Available in a digital repository NRGL
Aplikace humanitních věd v dopravním výzkumu

Strnadová, Zuzana; Schmeidler, Karel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Implementace bezpečnostního auditu (BA) a inspekce (BI) na silnice nižších kategorií
Pokorný, Petr
2011 - Czech
Keywords: doprava; silniční provoz; pozemní komunikace; silnice nižších tříd; dopravní nehody; bezpečnostní audit; bezpečnostní inspekce; projekt Pilot4Safety; transport; traffic; roads; secondary rural roads; accidents; road safety audit; road safety inspection; project Pilot4Safety; projekty Available in a digital repository NRGL
Implementace bezpečnostního auditu (BA) a inspekce (BI) na silnice nižších kategorií

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Představení programů divize Dopravní infrastruktury a životního prostředí
Jedlička, Jiří
2011 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; dopravní infrastruktura; životní prostředí; transport; transport research; transport infrastructure; environment; doprava; dopravní infrastruktura; životní prostředí Available in a digital repository NRGL
Představení programů divize Dopravní infrastruktury a životního prostředí

Jedlička, Jiří
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases