Number of found documents: 60
Published from to

Hloubková analýza dopravních nehod - příklady nehod z extravilánových komunikací
Andres, Josef
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; hloubková analýza; HADN; bezpečnost; road transport; accident; depth analysis; HADN; safety; silniční doprava; dopravní nehody; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Hloubková analýza dopravních nehod - příklady nehod z extravilánových komunikací

Andres, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Bezpečnostní audit a inspekce silnic nižších kategorií - projekt PILOT4SAFETY
Pokorný, Petr
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; bezpečnost; bezpečnostní audit; projekt Pilot4Safety; road transport; safety; safety audit; project Pilot4Safety; silniční doprava; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Bezpečnostní audit a inspekce silnic nižších kategorií - projekt PILOT4SAFETY

Pokorný, Petr
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Psychosociální faktory "diskonehod"
Biler, Stanislav
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní nehody; mladí řidiči; řízení; alkohol; psychologie; sociologie; transport; accident; young drivers; driving; alcohol; psychology; sociology; doprava; dopravní nehody; řízení; psychologie; sociologie Available in a digital repository NRGL
Psychosociální faktory "diskonehod"

Biler, Stanislav
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Příklady řešených nehodových lokalit
Skládaný, Pavel
2012 - Czech
Keywords: silniční doprava; dopravní nehody; nehodové lokality; křižovatky; bezpečnost; road transport; accident; accident black spot; cross roads; safety; silniční doprava; dopravní nehody; křižovatky; bezpečnost Available in a digital repository NRGL
Příklady řešených nehodových lokalit

Skládaný, Pavel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem
Stryk, Josef; Matula, Radek
2012 - Czech
Keywords: silniční stavitelství; vozovky; konstrukce; tloušťka vrstvy; měření; georadar; road construction; roads; layer; measurement; Ground Penetrating Radar; silnice; měření Available in a digital repository NRGL
Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem

Stryk, Josef; Matula, Radek
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2011
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
2012 - Czech
Keywords: doprava; dopravní výzkum; výzkumné instituce; transport; transport research; research institutions; doprava Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Centra dopravního výzkumu, v.v.i. 2011

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2012

Inteligentní dopravní systémy ve veřejné dopravě
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: inteligentní dopravní systémy; veřejná doprava; informační systémy; infomobilita; orojekt POLITE; ITS; public transport; information systems; infomobility; POLITE Project; dopravní telematika; dopravní systémy Available in a digital repository NRGL
Inteligentní dopravní systémy ve veřejné dopravě

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Dopravní infrastruktura - diagnostika, správa a údržba PK - dosavadní činnost CDV a cíle VP4
Stryk, Josef
2011 - Czech
Keywords: dopravní výzkum; dopravní infrastruktura; pozemní komunikace; diagnostika; správa; údržbba; transport research; transport infrastructure; roads; diagnostics; maintenance; management; dopravní infrastruktura; diagnostika; silnice; údržba; management Available in a digital repository NRGL
Dopravní infrastruktura - diagnostika, správa a údržba PK - dosavadní činnost CDV a cíle VP4

Stryk, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Předkomerční zadávání veřejných zakázek - PCP
Gelová, Eva
2011 - Czech
Keywords: inteligentní dopravní systémy; ITS; veřejné zakázky; financování; projekt P3ITS; ITS; procurement; funding; project P3ITS; dopravní telematika; veřejné soutěže Available in a digital repository NRGL
Předkomerční zadávání veřejných zakázek - PCP

Gelová, Eva
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Zkušenosti s hloubkovou analýzou dopravních nehod v ČR
Andres, Josef
2011 - Czech
Keywords: silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; hloubková analýza dopravních nehod; bezpečnost; dopravní infrastruktura; HADN; road transport; traffic; accidents; safety; transport infrastructure; HADN; silniční doprava; silniční provoz; dopravní nehody; bezpečnost; dopravní infrastruktura; dopravní provoz; nehody Available in a digital repository NRGL
Zkušenosti s hloubkovou analýzou dopravních nehod v ČR

Andres, Josef
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases