Number of found documents: 12915
Published from to

Webová detektivní hra "Záskok na 221B Baker street"
Lhoťanová, Anna
2016 - Czech
„Záskok na 221B Baker Street― je multimediální projekt, ve kterém jsou různé formy multimediálního obsahu propojeny v jeden funkční celek – webovou hru. Samotná hra je inspirována stolní hrou „221B Baker Street―, kde je úkolem hráče vyřešit detektivní případ za pomoci nápověď, které jsou ukryty v ulicích Londýna. ―Stand in 221B at Baker Street‖ is a multimedia project that shows, how various forms of multimedia content can be interconnected in a functional complex – a web game. The game is inspired by the board game ―221B Baker Street‖ in which the player’s task is to solve a detective case using clues that are hidden in London streets. Keywords: hra; multimediální projekt; game; multimedia project Available in the ZČU Library.
Webová detektivní hra "Záskok na 221B Baker street"

„Záskok na 221B Baker Street― je multimediální projekt, ve kterém jsou různé formy multimediálního obsahu propojeny v jeden funkční celek – webovou hru. Samotná hra je inspirována stolní hrou „221B ...

Lhoťanová, Anna
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Netradiční materiály v technické výchově v mateřské škole
Sahulová, Michaela
2016 - Czech
Bakalářská práce se zabývá netradičními materiály a jejich využitím v technické výchově v mateřské škole. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jak učitelé MŃ vnímají netradiční materiály a jaké netradiční materiály využívají v technické výchově. The bachelor thesis deals with untraditional materials and their use in technical education in kindergarten. Empirical research is to determine how kindergarten teachers perceive untraditional materials and what untraditional materials use in technical education. Keywords: praktické činnosti; mateřská škola; practical activities; kindergarten Available in the ZČU Library.
Netradiční materiály v technické výchově v mateřské škole

Bakalářská práce se zabývá netradičními materiály a jejich využitím v technické výchově v mateřské škole. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jak učitelé MŃ vnímají netradiční materiály a jaké ...

Sahulová, Michaela
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Webová aplikace pro procvičování anglické slovní zásoby
Trča, Matouš
2016 - Czech
Webová aplikace slouží k procvičování slovní zásoby anglického jazyka a využívá algoritmus založený na technice Spaced Repetition, tedy na efektivním rozložení opakování jednotlivých karet tázajících se na správnou odpověď (tzv. flashcards) v čase. Aplikace umožňuje uživatelům registraci, vytvoření vlastní kolekce karet a volitelně upozorňuje o denních dávkách e-mailem. Vytváření vlastní kolekce je částečně automatizováno – uživatel zadává slova, která si chce zapamatovat a systém vygeneruje karty pomocí volně dostupných slovníkových API. The web application helps students to practice English vocabulary. The algorithm of the application is based on Spaced Repetition technique, which incorporates increasing intervals of time between subsequent reviews of previously learned flashcards. The application allows users to register, to create a new collection of flashcards, and it optionally notifies them by e-mail about their daily batch. The creation of flashcards is semi-automated – users input the word, which they want to remember, and the system will generate flashcards using freely available dictionary APIs. Available in the ZČU Library.
Webová aplikace pro procvičování anglické slovní zásoby

Webová aplikace slouží k procvičování slovní zásoby anglického jazyka a využívá algoritmus založený na technice Spaced Repetition, tedy na efektivním rozložení opakování jednotlivých karet tázajících ...

Trča, Matouš
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Hra na procvičení paměti
Vaník, Michael
2016 - Czech
„Hra na procvičení paměti― je jednoduchou, ale zároveň efektivní pomůckou, která umožňuje procvičit prostorovou představivost a paměť zároveň. Výhodou je možnost sestavení jednoduchých i složitých tvarů, což umožňuje využití ve všech věkových skupinách od předškoláků počínaje. Game for the memory practice is a simple but effective tool that allows to practice spatial imagination and the memory together. The advantage is the ability to build both simple and complex shapes, allowing its using in all age groups starting from preschoolers. Keywords: hra; paměť; game; memory Available in the ZČU Library.
Hra na procvičení paměti

„Hra na procvičení paměti― je jednoduchou, ale zároveň efektivní pomůckou, která umožňuje procvičit prostorovou představivost a paměť zároveň. Výhodou je možnost sestavení jednoduchých i složitých ...

Vaník, Michael
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Jednoduchý model výtahu
Váňová, Veronika
2016 - Czech
Práce popisuje výrobu jednoduchého modelu výtahu. Model může sloužit jako pomůcka při vyučování nebo jako jednoduchá mechanická hračka. S jeho pomocí je možné vysvětlit princip, na kterém fungují dnešní výtahy. The thesis descibes the production of a simple model of the lift. The model can serve as a teaching or as a simple mechanical toy. With its help i tis possible to explain the principle on which operate today elevators. Keywords: výtah; model; lift; model Available in the ZČU Library.
Jednoduchý model výtahu

Práce popisuje výrobu jednoduchého modelu výtahu. Model může sloužit jako pomůcka při vyučování nebo jako jednoduchá mechanická hračka. S jeho pomocí je možné vysvětlit princip, na kterém fungují ...

Váňová, Veronika
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Problematika výpočtu amplifikovaných spekter odezvy pro seizmickou kvalifikaci zařízení
Bulín, Radek
2016 - Czech
Keywords: zemětřešení; matematické modelování; spektrum odezvy; earthquake; mathematical modelling; response spectrum Available in the ZČU Library.
Problematika výpočtu amplifikovaných spekter odezvy pro seizmickou kvalifikaci zařízení

Bulín, Radek
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Multiagentní umělá inteligence v real-time strategiích
Fiedler, David
2016 - Czech
Keywords: umělá inteligence; real-time strategie; multiagentní systémy; artificial intelligence; real-time strategy; multi-agent systems Available in the ZČU Library.
Multiagentní umělá inteligence v real-time strategiích

Fiedler, David
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Automatická detekce reklamních log ve videozáznamu
Jedlička, Pavel
2016 - Czech
Keywords: detekce; logo; videozáznam; detection; logo; video Available in the ZČU Library.
Automatická detekce reklamních log ve videozáznamu

Jedlička, Pavel
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Doplňovací otázky v syntéze řeči
Jůzová, Markéta
2016 - Czech
Keywords: syntéza řeči; intonace; speech synthesis; intonation Available in the ZČU Library.
Doplňovací otázky v syntéze řeči

Jůzová, Markéta
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Oceňování opcí inverzní Fourierovou transformací
Panoš, Jiří
2016 - Czech
Keywords: Fourierova transformace; oceňování; opce; Fourier transform; appraisement; options Available in the ZČU Library.
Oceňování opcí inverzní Fourierovou transformací

Panoš, Jiří
Západočeská univerzita v Plzni, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases