Number of found documents: 5093
Published from to

Optimalizace detekce a ultramikrostaging sentinelových uzlin karcinomů endometria
Rob, Lukáš; Univerzita Karlova.
2014 - Czech
Keywords: gynekologie a porodnictví; onkologie; nádory endometria; biopsie sentinelové lymfatické uzliny; staging nádorů; prognóza; lymfadenektomie; technecium 99mTc-koloidní síra; technecium 99mTc-agregovaný albumin; kolorimetrie; methylenová modř; metastázy nádorů; mikrometastázy; kvalita života; gynekologie Available in a digital repository NRGL
Optimalizace detekce a ultramikrostaging sentinelových uzlin karcinomů endometria

Rob, Lukáš; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2014

Transformační růstový faktor beta (TGF-β ) a Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) v plasmě u pacientek s karcinomem prsu a jeho závislost na resistenci k antiestrogenové terapii
Petruželka, Luboš; Závadová, Eva; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
2013 - Czech
Keywords: onkologie; gynekologie a porodnictví; biologie; nádory prsu; progrese nemoci; chemorezistence; nádorové biomarkery; imunita buněčná; transformující růstový faktor beta; vaskulární endoteliální růstové faktory; transformující růstový faktor beta1; nádory závislé na hormonech; individualizovaná medicína; modulátory estrogenních receptorů; chemoprevence; biologie Available in a digital repository NRGL
Transformační růstový faktor beta (TGF-β ) a Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) v plasmě u pacientek s karcinomem prsu a jeho závislost na resistenci k antiestrogenové terapii

Petruželka, Luboš; Závadová, Eva; Všeobecná fakultní nemocnice (Praha, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2013

Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)
Ľubušký, Marek; Šimetka, Ondřej; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
2013 - Czech
Keywords: gynekologie a porodnictví; gynekologie a porodnictví; perinatologie a neonatologie; prenatální diagnóza; fetomaternální transfuze; neonatální anemie; průtoková cytometrie; Rh izoimunizace; Rho(D) imunoglobulin; amniocentéza; gynekologie Available in a digital repository NRGL
Incidence, objem a rizikové stavy fetomaternální hemoragie při invazivních výkonech prenatální diagnostiky (odběru choriových klků, amniocentéze)

Ľubušký, Marek; Šimetka, Ondřej; Fakultní nemocnice (Olomouc, Česko)
Národní lékařská knihovna, 2013

PET/CT a ultrastrukturální změny mitochondrií jako prediktivní faktory u karcinomu pankreatu
Havlík, Roman; Univerzita Palackého
2013 - Czech
Keywords: onkologie; chirurgie; gastroenterologie; nádory slinivky břišní; multimodální zobrazování; staging nádorů; mitochondrie; hypoxie; patologie molekulární; inzulární karcinom pankreatu; lékařství Available in a digital repository NRGL
PET/CT a ultrastrukturální změny mitochondrií jako prediktivní faktory u karcinomu pankreatu

Havlík, Roman; Univerzita Palackého
Národní lékařská knihovna, 2013

Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii
Slanař, Ondřej; Univerzita Karlova.
2013 - Czech
Keywords: farmacie a farmakologie; gynekologie a porodnictví; opioidní analgetika; císařský řez; celková anestezie; hypertenze; preeklampsie; adaptace fyziologická; novorozenec; mnohočetná léková rezistence; P-glykoprotein; cytochrom P-450 CYP3A; receptory opiátové mu; farmakogenetika; těhotné ženy; individualizovaná medicína; hodnocení léčiv; farmakologie Available in a digital repository NRGL
Farmakogenetické aspekty účinnosti remifentanilu u pacientek s hypertenzí/preeklampsií podstupujících císařský řez v celkové anestezii

Slanař, Ondřej; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, cholecystektomie
Hucl, Tomáš; Institut klinické a experimentální medicíny
2013 - Czech
Keywords: gastroenterologie; chirurgie; endoskopické operace přirozenými otvory; minimálně invazivní chirurgické výkony; cholecystolitiáza; cholecystektomie laparoskopická; retroperitoneální prostor; lékařství Available in a digital repository NRGL
Transluminální terapeutická endoskopie - vstup, uzávěr, cholecystektomie

Hucl, Tomáš; Institut klinické a experimentální medicíny
Národní lékařská knihovna, 2013

Endokrinní a metabolické charakteristiky gluteální podkožní tukové tkáně a jejich vztah k ukazatelům metabolického syndromu
Štich, Vladimír; Univerzita Karlova
2013 - Czech
Keywords: vnitřní lékařství; endokrinologie; obezita; tuková tkáň; adipokiny; hýždě; nitrobřišní tuk; lipolýza; lipasa; exprese genu; redukční dieta; ženy; lékařství Available in a digital repository NRGL
Endokrinní a metabolické charakteristiky gluteální podkožní tukové tkáně a jejich vztah k ukazatelům metabolického syndromu

Štich, Vladimír; Univerzita Karlova
Národní lékařská knihovna, 2013

Ovlivnění signálních drah mTOR a MAPK inhibicí kinázové aktivity Src - význam pro individualizovanou protinádorovou terapii
Tuháčková, Zdena; Univerzita Karlova.
2013 - Czech
Keywords: biologie; onkologie; buněčná a tkáňová terapie; biologická terapie; molekulární biologie; individualizovaná medicína; nádory plic; melanom; TOR serin-threoninkinázy; mitogenem aktivované proteinkinázy kináz; protein-tyrosinkinasy; proteiny - lokalizační signály; receptory s protein-tyrosinkinasovou aktivitou; skupina kinas odvozených od src-genu; sirolimus; antibiotika antitumorózní; biologie Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění signálních drah mTOR a MAPK inhibicí kinázové aktivity Src - význam pro individualizovanou protinádorovou terapii

Tuháčková, Zdena; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Transkripční faktor MITF - klíčový regulátor proliferace a přežívání melanomových buněk a molekulární cíl protinádorové terapie
Vachtenheim, Jiří; Univerzita Karlova.
2013 - Czech
Keywords: dermatovenerologie; onkologie; biologie; melanom; patologie molekulární; transkripční faktor spojený s mikroftalmií; genetická terapie; restrukturace chromatinu; sekvenční analýza RNA; RNA malá interferující; cílená molekulární terapie; individualizovaná medicína; lékařství Available in a digital repository NRGL
Transkripční faktor MITF - klíčový regulátor proliferace a přežívání melanomových buněk a molekulární cíl protinádorové terapie

Vachtenheim, Jiří; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího
Richtr, Patrik; Univerzita Karlova.
2013 - Czech
Keywords: chirurgie; chirurgie plastická; mikrochirurgie; reperfuzní poškození; ischemie; chirurgické laloky; experimenty na zvířatech; prasata; modely u zvířat; lékařství Available in a digital repository NRGL
Experimentální model ischemicko-reperfúzního poškození laloku musculus latissimus dorsi prasete domácího

Richtr, Patrik; Univerzita Karlova.
Národní lékařská knihovna, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases