Number of found documents: 304
Published from to

Globální ekonomický výhled - červen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Sezónní cenové pohyby na komoditních trzích. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "Seasonal price movements in the commodity markets". Keywords: makroekonomie; komodita; hrubý domácí produkt; monetární politika; inflace Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - červen 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Sezónní cenové pohyby na komoditních ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Monitoring centrálních bank - březen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce centrálních bank na propad ceny ropy“ se věnuje hospodářským důsledkům propadu světových ceny ropy a souvisejícím reakcím měnové politiky ve vybraných zemích. Vybraný projev: „Ukončení švýcarského kurzového závazku“ od guvernéra SNB Thomase Jordana, který vysvětluje důvody pro opuštění režimu minimálního kurzu švýcarského franku k euru. Latest monetary policy developments at selected central banks and news. Spotlight: Central banks' response to the oil price decline. Selected speech: „Between independence and interdependece“ by Thomas Jordan, Chairman of the Governing Board of the Swiss National Bank. Keywords: centrální banka cedulová; monetární politika; inflace; komodita; měnový kurz Available in a digital repository NRGL
Monitoring centrálních bank - březen 2015

Obsahuje rozbor posledního vývoj měnové politiky vybraných centrálních bank a výběr zajímavých událostí týkajících se měnové politiky centrálních bank. Článek z rubriky Téma pod lupou: „Reakce ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - únor 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve švýcarských francích mimo Švýcarsko. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "The crisis and post-crisis experience with Swiss franc loans outside Switzerland" summarise the ideas presented at a Swiss National Bank seminar on foreign currency lending. Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; úroková míra; úvěry; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - únor 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Krizové a pokrizové zkušenosti s úvěry ve ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - duben 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Jak se měnil konsenzus v Consensus Forecasts. The November issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. Analysis "How consensus has evolved in Consensus Forecasts". Keywords: komodita; hrubý domácí produkt; měnový kurz; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - duben 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Jak se měnil konsenzus v Consensus ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank leden 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky jedenáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2014 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro první čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 27. listopadu do 16. prosince 2014 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the eleventh round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2014 Q4 and their expectations in these areas for 2015 Q1. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 27 November and 16 December 2014. Keywords: banky; bankovní soustava; úvěry; finanční trh Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank leden 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Globální ekonomický výhled - září 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Ekonomické reformy indického premiéra Modiho, která představuje nejdůležitější z již provedených i teprve připravovaných ekonomických reforem indického premiéra Modiho, jež mají ambice liberalizovat a zefektivnit indickou ekonomiku. This issue of Global Economic Outlook presents its regular overview of recent and expected developments in selected territories, focusing on key economic variables: inflation, GDP growth, leading indicators, interest rates, exchange rates and commodity prices. It contains analysis "The economic reforms of Indian Prime Minister Narendra Modi". Keywords: hrubý domácí produkt; inflace; komodita; měna; makroekonomie; úroková míra; národohospodářský systém Available in a digital repository NRGL
Globální ekonomický výhled - září 2015

Výhledy HDP, inflace, předstihových ukazatelů, úrokových sazeb, měnových kurzů a cen komodit. V rámci rubriky „Zaostřeno na…“ obsahuje zpráva analýzu Ekonomické reformy indického premiéra Modiho, ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank - říjen 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky čtrnáctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu třetího čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro čtvrté čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 8. do 22. září 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the fourteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q3 and their expectations in these areas for 2015 Q4. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 8 and 22 September 2015. Keywords: banky; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank - říjen 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2015
Česká národní banka
2015 - Czech
Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků a domácností. Tato informace shrnuje výsledky třináctého kola šetření, tj. pohled bank na vývoj úvěrových podmínek v průběhu druhého čtvrtletí 2015 a jejich očekávání v uvedených oblastech pro třetí čtvrtletí 2015. Šetření bylo provedeno v období od 4. do 19. června 2015 a zúčastnilo se ho 18 bank, které mají rozhodující podíl na bankovním úvěrovém trhu. The Bank Lending Survey captures banks’ opinions regarding the change in the supply of loans by means of credit standards and the terms and conditions for approving loans, and regarding the change in non-financial corporations’ and households’ demand for loans. This document summarises the results of the thirteenth round of the survey, i.e. banks’ views on the evolution of the standards and conditions in 2015 Q2 and their expectations in these areas for 2015 Q3. Eighteen banks, accounting for a major share of the bank credit market, took part in the survey, which was conducted between 4 and 19 June 2015. Keywords: banky; bankovní soustava; finanční trh; úvěry Available in a digital repository NRGL
Šetření úvěrových podmínek bank červenec 2015

Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje názory bank na změnu nabídky úvěrů prostřednictvím úvěrových standardů a podmínek při schvalování úvěrů a na změnu poptávky po úvěrech u nefinančních podniků ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2015

Forecasting Mortgages
Saxa, Branislav
2015 - Czech
Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s měsíčním zpožděním, data o vyhledávání informací o hypotékách jsou k dispozici na týdenní bázi bez jakéhokoli zpoždění. Četnost vyhledávaní je silně korelována s objemem skutečně poskytnutých hypoték, zpoždění mezi těmito časovými řadami je dva měsíce. Vyhodnocení „out-of-sample“ predikcí ukazuje, že data o vyhledávání na internetu signifikantně zlepšují predikce vývoje hypotečních úvěrů. Ve druhé části práce je navržen experimentální indikátor přísnosti úvěrových podmínek a standardů. Mnoho zemí k monitorování přísnosti úvěrových podmínek a standardů dnes využívá šetření úvěrových podmínek bank. Navržený indikátor představuje doplňkový nástroj k podobným šetřením. This paper examines the usefulness of Google Trends data for forecasting mortgage lending in the Czech Republic. While the official monthly statistics on mortgage lending come with a publication lag of one month, the data on how often people search for mortgage-related terms on the internet are available without any lag on a weekly basis. Growth in searches for mortgages and growth in mortgages actually provided are strongly correlated. The lag between these two growth rates is two months. Evaluation of out-of-sample forecasts shows that internet search data improve mortgage lending predictions significantly. In addition to forecasting performance evaluation, an experimental indicator of restrictively tight mortgage credit standards and conditions is proposed. Nowadays many countries run bank lending surveys to monitor the tightness of bank lending standards and conditions. The proposed indicator represents a complementary tool to such a survey. Keywords: Google Trends; data o vyhledávání na Internetu; Google Trends; Internet search data; úvěry; hypotéka; prognostika; ekonometrie; vyhledávání informací; vyhledávání v datech Available in a digital repository NRGL
Forecasting Mortgages

Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s ...

Saxa, Branislav
Česká národní banka, 2015

Rare Shocks vs. Non-linearities
Franta, Michal
2015 - Czech
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci. A small-scale vector autoregression (VAR) is used to shed some light on the roles of extreme shocks and non-linearities during stress events observed in the economy. The model focuses on the link between credit/financial markets and the real economy and is estimated on US quarterly data for the period 1984–2013. Extreme shocks are accounted for by assuming t-distributed reduced-form shocks. Non-linearity is allowed by the possibility of regime switch in the shock propagation mechanism. Strong evidence for fat tails in error distributions is found. Moreover, the results suggest that accounting for extreme shocks rather than explicit modeling of non-linearity contributes to the explanatory power of the model. Finally, it is shown that the accuracy of density forecasts improves if non-linearities and shock distributions with fat tails are considered. Keywords: bayesovský VAR; predikce hustot; silné konce; Bayesian VAR; density forecasting; fat tails; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Rare Shocks vs. Non-linearities

K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases