Number of found documents: 108
Published from to

Výroční zpráva Fairtrade Česko a Slovensko 2013-2014
Fairtrade Česko a Slovensko
2014 - Czech
Keywords: fair trade; fair trade; obchod Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Fairtrade Česko a Slovensko 2013-2014

Fairtrade Česko a Slovensko
Fairtrade Česko a Slovensko, 2014

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012
Česká společnost ornitologická
2013 - Czech
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2012. Keywords: 2013; výroční zpráva; Česká společnost ornitologická; ČSO; 2013; annual report; Česká společnost ornitologická; ČSO; ornitologie; ochrana životního prostředí Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2013

Výroční zpráva Ekodomov 2012
Ekodomov
2013 - Czech
Keywords: komposty; biologické odpady; ekologická výchova Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Ekodomov 2012

Ekodomov
Ekodomov, 2013

Výroční zpráva SIMI za rok 2012
Sdružení pro integraci a migraci
2013 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012. Annual report on activities, projects and management of Association for integration and migration in 2012. Keywords: neziskové organizace; cizinecké právo; uprchlické právo; společenská integrace; péče o uprchlíky; imigrace Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva SIMI za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření neziskové organizace Sdružení pro integraci a imigraci za rok 2012....

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro integraci a migraci, 2013

Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2012
Gender Studies
2013 - Czech
Keywords: gender studies; ochrana lidských práv a svobod; feministická antropologie Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Gender Studies, o.p.s. 2012

Gender Studies
Gender Studies, o.p.s., 2013

Výroční zpráva Fairtrade Česká republika 2011-2012
Fairtrade Česká republika
2013 - Czech
Keywords: fair trade; fair trade; zemědělská ekonomika; rozvojové země Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva Fairtrade Česká republika 2011-2012

Fairtrade Česká republika
Fairtrade Česko a Slovensko, 2013

Iuridicum Remedium - Výroční zpráva za rok 2012
Iuridicum Remedium
2013 - Czech
Keywords: kamerové systémy; provozní a lokalizační údaje; Ceny Velkého bratra; Big Brother Awards; sKarta; vzorek DNA; lidská práva a technologie; ACTA; CCTV; data retention; ochrana lidských práv a svobod Available in a digital repository NRGL
Iuridicum Remedium - Výroční zpráva za rok 2012

Iuridicum Remedium
Iuridicum Remedium, o.s., 2013

Výroční zpráva GLE o.p.s. 2012
GLE o.p.s.
2013 - Czech
Výroční zpráva organizace za rok 2012, shrnutí a vyhodnocení aktivit organizace a účetní závěrka. Keywords: podnikání; ageismus; gramotnost; informační gramotnost; slaďování pracovního a osobního života; volba povolání; profesní poradenství Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva GLE o.p.s. 2012

Výroční zpráva organizace za rok 2012, shrnutí a vyhodnocení aktivit organizace a účetní závěrka.

GLE o.p.s.
GLE o.p.s., 2013

Výroční zpráva ČRDM 2012
Česká rada dětí a mládeže
2013 - Czech
Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2012. Annual report on activities, projects, management and member organizations of the Czech Council of Children and Youth in 2012. Keywords: mládež; Youthwiki; 72 hodin; youth; Youthwiki; 72 hours; hospodaření; děti; neziskové organizace; spolky; projekty; mimoškolní výchova; volný čas Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva ČRDM 2012

Výroční zpráva o činnosti, projektech, hospodaření a členských organizacích České rady dětí a mládeže za rok 2012....

Česká rada dětí a mládeže
Česká rada dětí a mládeže, 2013

Výroční zpráva 2012
Evropské hodnoty
2013 - Czech
Keywords: think-tank; vědecká setkání; knihovny; výzkum Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva 2012

Evropské hodnoty
Evropské hodnoty o.s., 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases